of 63966 LinkedIn

Jan Dirk Pruim

Jan Dirk Pruim (1955) zocht in zijn rol als raadsgriffier, eerst van de gemeente Kampen en daarna 15 jaar lang in Almere, continue naar vernieuwing en verbetering van het democratisch stelsel. 

In 2004 introduceerde Almere onder zijn leiding de Politieke Markt. Een systeem dat vervolgens door het hele land navolging kreeg. Hij ziet een ruime rol voor de raadsgriffie: een griffie traint, begeleidt en adviseert raadsleden. Daar hoort een sterke griffier en een sterke griffie bij. En daar is de raad verantwoordelijk voor.
Jan Dirk Pruim schrijft een maandelijkse column voor Binnenlands Bestuur en is auteur van het boek Wat en hoe voor het raadslid.

 • Fractiediscipline

  2 reacties

  Elke raadsperiode zijn er momenten waarbij ik hoor verzuchten of juichen - afhankelijk van waar je staat - ‘met zo’n fractie heb je geen vijanden meer nodig’. Fracties zijn een heel dominant vehikel geworden in de politiek. Terwijl wettelijk de fractie niet eens bestaat.

 • Hennis-debat , een les voor raadsleden

  Reageer

  Het laatste Kamerdebat van voormalig minister Hennis, is mooie leerstof voor raadsleden. Ook omdat gemeenteraden nog al eens de neiging hebben ‘Tweede Kamertje te spelen’.

 • Stop die bestuurlijke vernieuwing

  Reageer

  Het correctief referendum is voorlopig weer van de baan in Nederland. Mij doet dat opnieuw inzien dat wij in Nederland eigenlijk niet kunnen omgaan met bestuurlijke vernieuwingen. Onder de noemer ‘daadkracht’ blijven we er eindeloos over spreken. 

 • Raadsleden: pak je kans

  Reageer

  Het politieke reces ligt weer achter ons. Een nieuw politiek seizoen is gestart. Het laatste voor deze gemeenteraden, want volgend jaar wachten de gemeenteraadsverkiezingen. Af en toe denk ik nog even terug aan de vakantie en de prachtige steden die ik bezocht. Op mijn reis zag ik veel verkiezingsborden en sprak ik met mensen over verkiezingen of over de renovatie van het parlement. Enige beroepsdeformatie wil ik mezelf niet ontzeggen.  

 • Houd je van lezen? Word dan raadslid!

  9 reacties

  Bovenstaande titel zou zo maar een wervingsslogan kunnen zijn voor raadsleden. Het betreft geen ontspannende literaire thrillers, detectives, romans of biografieën. Nee, als raadslid kun je een heel nieuw genre toevoegen aan je repertoire: ‘stukken voor de raad’. Juist in een tijd waarbij het ‘ontlezen’ aan de orde is, helpt die leesplicht niet. In de praktijk blijkt het leeswerk namelijk één van de punten die potentiële raadsleden ervan weerhoudt de stap naar het raadswerk te zetten.

 • Mijd de informatiecarrousel bij invoering Omgevingswet

  3 reacties

  De decentralisatie van het sociaal domein is nauwelijks afgerond, of we beginnen aan de volgende grote operatie: de invoering van de Omgevingswet. Dat biedt gemeenteraden kansen om de lessen die zijn geleerd uit die vorige grote operatie in de praktijk te brengen. Maar de eerste signalen wijzen daar niet op. Want net als bij het sociaal domein is alles er op gericht om tot een goede technische invoering te komen. Daar kun je niet op tegen zijn. Maar het effect is dat gemeenteraden in informatiebijeenkomsten worden gezogen en niet aan de wezenlijke vragen over visie en rollen toe komen.  

 • Te weinig raadsleden? Ze liggen voor het oprapen!

  8 reacties

  In 2008 stelde burgemeester Annemarie Jorritsma inwoners in Almere de vraag: Zie jij jezelf al als raadslid? Wellicht kunt u het zich voorstellen, dat er genoeg inwoners zijn die van deze vraag nieuwsgierig worden, of zelfs direct ‘ja’ antwoorden. Eerlijk is eerlijk: het liep niet direct storm met aanmeldingen. Maar de campagne leverde uiteindelijk toch veel inwoners op die lieten blijken interesse te hebben in het ‘hoe en wat’ van de plaatselijke politiek. Juist inwoners die niet tot de ‘usual suspects’ behoorden.

 • Raadsleden: besteed minder van uw tijd aan de begroting

  1 reactie

  Lang heb ik de ambitie gekend dat de gemeentefinanciën te ontrafelen zouden moeten zijn. Dat de begroting en rekening zo zouden zijn ingericht, dat inwoners het over de besteding van het gemeentegeld kunnen hebben. Ideeën over een burgerbegroting en de betrokkenheid van inwoners bij de controle en verantwoording versterkten lang die ambitie. Maar het tegendeel lijkt te gebeuren.

 • Pleidooi voor ‘wethouders van binnen’

  5 reacties

  Het was even wennen in 2002 toen de wethouder geen deel meer mochten uit maken van de gemeenteraad. Inmiddels is de gewenning al lang achter de rug. Sterker nog, snel ontstond een nieuwe beroepsgroep, namelijk de wethouder van buiten de gemeente. Zo veel jaar verder wil ik pleiten voor meer ‘wethouders van binnen’.

 • Hoe jonger het raadslid hoe ouder het gedrag

  2 reacties

  Raadslid zijn is geen sinecure. En als jong raadslid lijkt de claim die op je ligt soms nog groter. Juist in een tijd waarbij de roep om verandering, dan wel behoud groter voelt dan ooit, wordt regelmatig verwachtingsvol naar jonge raadsleden gekeken. Aan jonge mensen wordt vaak veel veranderingsbereidheid en -kracht toegedicht. En de verwachting dat zij echt de taal van de kiezer spreken.