of 64621 LinkedIn

Hans Tijl

Hans Tijl is directeur Geo en Bijzondere Projecten bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • Houd grip op de ruimtelijke ordening van de ondergrond

  Reageer

  Wie denkt dat het in onze steden druk is bóven de grond, heeft nog nooit een kijkje ónder de grond genomen. Onlangs kreeg ik zo’n bril op waarmee ik virtueel een blik kon werpen in de ondergrond. Het werd zo heel duidelijk: kabels en leidingen, een parkeergarage, een tunnel, WKO-buizen (warmtekoudeopslag), een groot grondwaterreservoir, heipalen. Alles vecht om een plek.

 • Alles een digital twin

  Reageer

  Enkele jaren geleden werd de term digital twin geïntroduceerd. Het idee hierachter is dat een object in de werkelijkheid een digitaal broertje of zusje heeft dat zo goed mogelijk weergeeft wat dat object is en wat er mee aan de hand is.

 • Wijs met locatie

  Reageer

  Het zijn famous words in makelaars- en retailland: locatie, locatie en nog eens locatie. Het belang van locatie kan niet genoeg onderstreept worden. Dat geldt voor de fysieke wereld, maar ook voor online. 

Vacatures