of 59318 LinkedIn

Hans Tijl

Hans Tijl is directeur Geo en Bijzondere Projecten bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

  • Wijs met locatie

    Reageer

    Het zijn famous words in makelaars- en retailland: locatie, locatie en nog eens locatie. Het belang van locatie kan niet genoeg onderstreept worden. Dat geldt voor de fysieke wereld, maar ook voor online.