of 65101 LinkedIn

Hans du Prie

Hans du Prie is bestuurder van iHUB. Binnen dit ontwikkelplein bundelen Horizon, Altra, De Opvoedpoli en De Nieuwe Kans hun krachten.

 

Midden jaren zeventig begon hij als eerste mannelijke pedagogisch medewerker bij de Paula Stichting, waar ongehuwde moeders en mensen met relatieproblemen werden opgevangen, en maakte daarna de overstap naar de jeugdzorg. Eerst als pedagogisch medewerker, later als leidinggevende. Zijn ervaringen uit die tijd zijn nog steeds leidend in zijn functie als bestuurder. Hij kent de doelgroep, heeft kennis van de problematiek en weet welke geweldige uitdaging professionals in de jeugdzorg en het speciaal onderwijs iedere dag weer aangaan.

 • Op ploetertocht binnen de gespecialiseerde jeugdzorg

  3 reacties

  Veel van de jongeren en hun ouders die met jeugdzorg te maken krijgen, zijn de grip kwijt en hebben een probleem. Niet eens een vraag, laat staan een perspectief. Mijn antwoord is dan vaak: de beste manier om je toekomst te voorspellen, is om hem zelf te creëren. Als je bijvoorbeeld piloot zou willen worden, wat heb je dan nodig?

 • De cliënt is de echte expert

  2 reacties

  Ik was laatst bij een bijeenkomst waar een aantal ervaringsdeskundigen hun verhaal mochten doen. Aan het eind van ieder verhaal werd er door zorgprofessionals en beleidsmedewerkers in de zaal hard geklapt. Er werd instemmend geknikt en gehumd en beterschap beloofd. Dit is waar het om ging, zei men.

 • Wie mag nog jeugdhulp?

  1 reactie

  Van aanbesteding naar tarievenoorlog: de financiële discussie rondom jeugdhulp voert op dit moment de boventoon. Terwijl de discussie volgens mij op een ander niveau gevoerd moet worden. Heeft iedereen die nu een opvoedprobleem heeft, wel professionele jeugdhulp nodig? En wie bepaalt wie er in de toekomst nog een beroep mag doen op jeugdhulp?

 • Geen cent teveel

  3 reacties

  Gemeenten willen gerichter zorg inkopen, om zo beter het gezin te helpen. Een mooi streven. Toch vraag ik me hardop af of de aanbesteding het meest geschikte middel is. Ik vind het vreemd dat er vanuit de samenleving of gemeenteraden nog geen vraag is gesteld over wat de effecten zijn van een aanbesteding. En wat een aanbesteding kost, zowel aan de kant van de jeugdhulporganisaties als aan de kant van gemeenten.

 • Ouderenzorg versus jeugdhulp: wie biedt?

  Reageer

  Iedereen die oud wordt, heeft recht op fatsoenlijke zorg. Dan is het niet gek dat politieke partijen in aanloop naar de verkiezingen tegen elkaar opbieden als het gaat om investering in de ouderenzorg. Maar we zijn ook allemaal ooit eens jong geweest. Waarom hoor ik dan niemand in de landelijke politiek zich hard maken voor een investering in jeugdhulp?


 • Een handreiking aan fatsoenridders en gezagdragers

  Reageer

  Hulpverleners die worden belaagd, auto’s die in brand worden gestoken, geïntimideerde burgemeesters, treitervloggers, pestgedrag, radeloze ouders. Ik vind die worsteling met gezag in de samenleving opvallend. Er wordt verontwaardigd geroepen om meer regelgeving en normaal doen, maar het debat over de gezagscrisis in Nederland wordt niet gevoerd.

 • Wurgende overlegcultuur

  2 reacties

  Eind vorig jaar heb ik me voorgenomen om de transitie van de jeugdhulp en het passend onderwijs te gebruiken om in 2016 de vervreemding tegen te gaan. Om meer met de transformatie van jeugdhulp en onderwijs bezig te zijn. Om meer te focussen op onze cliënten: de jeugdigen en ouders, in plaats van de bestuurlijke overleggen, projectgroepen en overlegtafels. De vraag die ik mezelf stel: is me dat ook gelukt?

 • Van verantwoordingsterreur naar betekenisvolle informatie

  1 reactie

  Verantwoording. Een belangrijk onderdeel binnen het jeugdhulplandschap. Verantwoording rondom jeugdhulp is goed als het iets zegt over het verschaffen van adequate hulp aan kinderen, jongeren en gezinnen. Zodat gemeenten weten wat de ingekochte jeugdhulp hen oplevert. Maar we schieten door.

 • Jeugdhulp: sentiment versus wetenschap

  1 reactie

  Onlangs keek ik naar met verwondering naar alle communicatie rondom het Nederlands Elftal en bedacht me dat er veel overeenkomsten zijn met hoe er gesproken wordt over het huidige jeugdhulplandschap. Wat ze met elkaar gemeen hebben is het onderbuikgevoel. Iedereen vindt er wel iets van, ingestoken op ongenoegen, vermeend gebrek aan effect of vanwege een recent incident. Terwijl uiteindelijk het eindresultaat telt, zowel op het veld als in de jeugdhulp.

 • Van de tekentafel direct naar de praktijk

  Reageer

  Ieder kind, iedere jongere, iedere ouder verdient een plek in de samenleving en uitzicht op een goede toekomst. Dat is voor mij de reden waarom ik ooit in dit vak ben gestapt. We staan op dit moment voor een maatschappelijke uitdaging. Steeds meer kinderen, jongeren en hun ouders doen een beroep op jeugdzorg of speciaal onderwijs. De decentralisatie en de transformatie wordt door iedereen gezien als een gouden kans. Maar hoeveel tijd en ruimte hebben we om die gouden kans te verzilveren?

 • Geef speciaal onderwijs de erkenning die het verdient

  2 reacties

  Onlangs sprak ik een ouder van een kind dat onderwijs volgt op een cluster 4 school. Hij vertelde me: ‘Ik heb me twee jaar lang verzet tegen de overstap van regulier naar speciaal onderwijs, omdat ik dacht dat het onderwijs ondergeschikt zou zijn aan de zorg. Had ik maar eerder geweten dat ook het speciaal onderwijs kwalitatief onderwijs biedt, dan had ik die stap veel eerder gezet. Waarom weten zo weinig mensen dit?’

 • Ga actief aan de slag met radeloze ouders

  5 reacties

  De afgelopen weken ging ik op bezoek bij een aantal multiproblemgezinnen uit verschillende gemeenten. Deze gezinnen worden zo aangeduid omdat ze bijvoorbeeld kinderen met een stoornis of beperking hebben en worstelen met opvoedingsvraagstukken.

 • Jeugdzorg: scherp geprijsd, flitsend en dynamisch

  1 reactie

  De eerste weken in 2016 zijn voor mij het voorbeeld dat de wereld in rap tempo verandert. V&D, schoenenwinkels Manfield, Dolcis, Invito en Pro Sport, ze redden het niet. Grote ketens zoals Hema en Blokker werken hard aan een nieuw concept om het hoofd boven water te houden. Het lijkt wel of alles wat tot de middenmoot behoort, ten onder gaat.

 • Laten we van elkaar leren in plaats van camoufleren

  1 reactie

  Het einde van het jaar staat bij mij in het teken van bezinning en reflectie. Als ik terugkijk op het afgelopen jaar, dan zie ik dat er keihard is gewerkt aan de transitie: het verleggen van verantwoordelijkheden. Toch vraag ik me af of we het doel van de decentralisatie nog wel voor ogen hebben, en of we erin geslaagd zijn om de zorg meer rondom en samen met de cliënt op te tuigen.