of 59794 LinkedIn

Hans Bekkers

Hans Bekkers is redacteur  en coördinator van het magazine. Zijn specialisme is  overheidsfinanciën. 

 • Duitse les

  Reageer

  Nederland dreigt de doelstelling om in 2020 16 procent van het energieverbruik duurzaam op te wekken niet te halen. Trage vergunningprocedures zijn de hoofdoorzaak, naast het ontbreken van de echte wil.

 • Lerend vermogen

  Reageer

  De leegstand van kantoren is groot. Nog veel groter dan gedacht zelfs. Uit recent onderzoek zou blijken dat in ons land dubbel zoveel vierkante meters leeg staan dan officieel bekend.

 • Wim ft. Cato

  Reageer

  Overigens ben ik van mening dat Carthago verwoest moet worden. Cato de Oude zou elke toespraak in de Romeinse senaat met die hartenkreet hebben afgesloten.

 • Regeren is vooruitschuiven

  Reageer

  De gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar werpen hun schaduw vooruit in de zin dat veel zaken nu nog niet of juist extra zonnig worden belicht. Het is electorale zelfmoord om als op het pluche zittende coalitie in het jaar dat voorafgaat aan de stembusgang straffe en impopulaire maatregelen te nemen dan wel aan te kondigen.

 • Fusiebonus is vooral malus voor mini’s

  Reageer

  Toegegeven het is een ietwat vreemd woord, maar mini-malus dekt de lading van de herindelingsprikkel die minister Plasterk fusiegemeenten wil geven toch het best. Zelfstandig blijven gaat kleine gemeenten namelijk zwaar geld kosten.

 • Hulp van boven

  Reageer

  Een provinciaal gedeputeerde die werkgevers, vakbonden en lokale bestuurders de weg wijst uit de economische crisis. Bert Pauli doet het, bijna alsof het de meest vanzelfsprekende zaak van de wereld is.

 • Knuppel in het kippenhok

  Reageer

  Mooi bericht deze week in diverse media uit het noorden van het land: Kip gaat caravans exporteren naar China.

 • Nieuwe tijden

  Reageer

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) kan op zoek naar een nieuwe kapitein. Directievoorzitter Ralph Pans vertrekt naar de Raad van State.

 • Vragen om ongelukken

  2 reacties

  ‘Alleen met veel kunst- en vliegwerk kan de gemeentelijke organisatie van Sint Anthonis nog in de lucht worden gehouden.’

 • Centrale greep

  Reageer

  De nieuwe minister van Binnenlandse Zaken krijgt het druk. Hij of zij moet ordening brengen in de chaotische bestuurlijke inrichting van ons land. Minstens zo’n grote opgave is het indammen van de uitdijende macht van diens collega op Financiën. 

 • Bloeiend krimpdorp

  5 reacties

  Binnenlands Bestuur besteedt tot het einde van dit jaar elk nummer aandacht aan het fenomeen krimp en wat dat voor met name gemeenten betekent. Een gerusstellende boodschap vooraf: ook zonder groei is er leven. 

 • Spreadsheet-boys

  1 reactie

  Voor zover ze het al niet deden, moeten gemeenten, provincies en waterschappen nog meer aan de leiband gaan lopen van het rijk. Er ligt een wetsvoorstel op de plank dat Den Haag machtigt decentrale overheden voor te schrijven hoeveel ze mogen uitgeven.

 • VNG Koninklijk, waarom niet?

  Reageer

  Eén van de hoofdgasten op het jubileumcongres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is koningin Beatrix. Natuurlijk zal ze niet met lege handen komen. Met wat dan wel? Een beredeneerde gok: met het predicaat koninklijk. 

 • Burger extra duur uit

  3 reacties

  De gevolgen van de bezuinigingen van de Kunduzcoalitie voor het koopkrachtplaatje zouden wel eens veel groter kunnen zijn dan gedacht. De Wet houdbaarheid overheidsfinanciën laat de lokale lasten namelijk exploderen. 

 • Offerblok

  Reageer

  Officieel hebben in ons land ook provincies en gemeenten zelfstandige bevoegdheden en is niet alle macht belegd bij het Rijk. Onder druk van de crisis worden de principes van de gedecentraliseerde eenheidsstaat overboord gekieperd.