of 59123 LinkedIn

Hans Bekkers

Hans Bekkers is redacteur  en coördinator van het magazine. Zijn specialisme is  overheidsfinanciën. 

 • Spreadsheet-boys

  1 reactie

  Voor zover ze het al niet deden, moeten gemeenten, provincies en waterschappen nog meer aan de leiband gaan lopen van het rijk. Er ligt een wetsvoorstel op de plank dat Den Haag machtigt decentrale overheden voor te schrijven hoeveel ze mogen uitgeven.

 • VNG Koninklijk, waarom niet?

  Reageer

  Eén van de hoofdgasten op het jubileumcongres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is koningin Beatrix. Natuurlijk zal ze niet met lege handen komen. Met wat dan wel? Een beredeneerde gok: met het predicaat koninklijk. 

 • Burger extra duur uit

  3 reacties

  De gevolgen van de bezuinigingen van de Kunduzcoalitie voor het koopkrachtplaatje zouden wel eens veel groter kunnen zijn dan gedacht. De Wet houdbaarheid overheidsfinanciën laat de lokale lasten namelijk exploderen. 

 • Offerblok

  Reageer

  Officieel hebben in ons land ook provincies en gemeenten zelfstandige bevoegdheden en is niet alle macht belegd bij het Rijk. Onder druk van de crisis worden de principes van de gedecentraliseerde eenheidsstaat overboord gekieperd. 

 • Rotterdamse bril

  2 reacties

  Rotterdam gaat uit geldnood ruim tweeduizend arbeidsplaatsen schrappen. Dat is dubbel zo veel als oorspronkelijk gepland. Ambtenaren in andere gemeenten ondervinden er indirect de gevolgen van. 

 • Een leven lang leren

  3 reacties

  Officieel zijn de cijfers er nog niet, maar overduidelijk lijkt dat gemeentelijke werkgevers als gevolg van de crisis minder zijn gaan uitgeven aan de opleiding van hun personeel. En dat terwijl bijscholen harder nodig is dan ooit, zo blijkt uit de opleidingsspecial in dit nummer van Binnenlands Bestuur.

 • Penny wise, pound foolish

  4 reacties

  De problemen met de grondexploitatie stapelen zich op. Wat Apeldoorn overkwam, een miljoenentekort, dreigt voor meer gemeenten. Als hoofdoorzaak geldt een gebrek aan strategie. Maar minstens zo prangend is de vraag: waar waren de toezichthouders?