of 59821 LinkedIn

Hans Bekkers

Hans Bekkers is redacteur  en coördinator van het magazine. Zijn specialisme is  overheidsfinanciën. 

 • Turken

  4 reacties

  Mag je dit schrijven? Minder zichtbare maar wel zeer reële en omvangrijke criminaliteit is in onze steden vooral te vinden onder autochtonen en Turken. 

 • Vuurwerk na nieuwjaar

  Reageer

  Gemeenten kunnen hun borst natmaken. Niet alleen voor de extra taken waarvoor ze na 1 januari verantwoordelijk worden op het gebied van jeugd, werk en zorg, maar ook voor wat daar eventueel aan juridische ellende uit voortvloeit. De verwachting is namelijk dat veel burgers de beslissingen die bevoegde gemeenteambtenaren straks aan hun keukentafel nemen, niet zullen pikken.

 • Drie cent

  6 reacties

  Chocoladeletters in de media. Provinciale bestuurders blijken in 2013 namelijk zo’n 250.000 euro te hebben uitgegeven aan buitenlandse reizen. ‘Commissarissen van de koning, gedeputeerden en statenleden vliegen de hele wereld over.’

 • Wat dat kost

  Reageer

  Twee derde van de gemeenten huurt externe adviesbureaus in bij de voorbereiding van de extra taken die ze vanaf volgend jaar overgedragen krijgen van het rijk en de provincies. De teneur van de reacties op deze enquête-uitslag van Nieuwsuur laat zich raden.

 • Knollen voor citroenen

  1 reactie

  Tegenspraak is een nuttig iets in onze democratie. Veel bestuurders zullen de noodzaak van het hebben van goede checks and balances onderschrijven. 

 • Ziekjes

  3 reacties

  Gemeenteambtenaren zijn vaker ziek dan hun collega’s bij de provincie. Het is gissen waar dat verschil vandaan komt, maar het is te opvallend om het te negeren.

 • Maak het hip

  3 reacties

  Over iets meer dan anderhalve week kunnen we voor de tweede keer dit jaar naar de stembus. Op 22 mei mogen we een nieuw Europees Parlement kiezen. Een historisch lage opkomst dreigt.

 • Gezakt als hervormer

  3 reacties

  De hoofdklus van minister Plasterk bij het aantreden van dit kabinet: terugdringing van het aantal gemeenten en provincies en opheffing van de waterschappen Er is louter nog plek voor 100.000+ gemeenten en maximaal 5 landsdelen in plaats van 12 provincies. Anderhalf jaar later is de harde conclusie dat de PvdA-bewindsman zijn karwei niet geklaard krijgt op Binnenlandse Zaken (BZK).

 • Winnaars en verliezers

  Reageer

  Precies een dag na de gemeenteraadsverkiezingen kwam het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK)met harde cijfers over een andere verdeling van de algemene uitkering over de Nederlandse gemeenten. De notitie leert dat er 170 gemeenten per 2015 op achteruit gaan. Voor zo’n tien gemeenten blijft de uitkering uit het gemeentefonds nagenoeg gelijk, zo’n 250 gemeenten gaan er op vooruit.

 • Damschreeuwers

  5 reacties

  Amsterdam laat binnen nu en twee jaar 900 van de 12.900 voltijdbanen verdwijnen. De gemeente wil vooral goedkoper gaan werken. Of dat in het belang van de burger is, valt te betwijfelen.

 • Draaien

  Reageer

  Verbazing alom: het CDA blijkt opeens voor de gekozen burgemeester. Het zou de lokale democratie versterken. In dezelfde week keert partijleider Sybrand Buma zich openlijk tegen hogere gemeentebelastingen. Of toch niet? 

 • Valse klazen

  1 reactie

  Officieel meert de enige echte pas volgend weekend aan. In Groningen. Maar veel hulpsinterklazen zijn al vanaf de zomer actief. Vermomd als wethouder, strooien ze in menig gemeente kwistig met zoet en lekkers. In hoeken waar niet meer gestrooid zou worden en zoveel dat het begint op te vallen. 

 • Vooruit met de geit

  1 reactie

  De slogans waarmee de politieke partijen de gemeenteraadsverkiezingen ingaan, prijken her en der al op de aanplakborden. Conclusie: het komt helemaal goed met Nederland.

 • Jong voor oud

  2 reacties

  De bonden hebben het overleg voor een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren opgeschort. De werkgevers willen de eis van 2 procent loonsverhoging en deeltijdVUT niet inwilligen. Een gemiste kans.

 • Rutteloos

  1 reactie

  Half Nederland is met  vakantie. De andere  helft geniet nog na van  de vele mooie, warme  dagen, van de rust, van even geen crisis. En  vooral ook van even  geen Mark Rutte. Het is, in mijn geval,  niets persoonlijks. De premier staat voor  de politiek in het algemeen. Het hele jaar  door, dag-in-dag-uit, voeren de premier  c.s. in de media het hoogste woord. Alsof  er in het leven niets belangrijkers bestaat dan wat Den Haag denkt en -soms- doet.