of 59794 LinkedIn

Hans Bekkers

Hans Bekkers is redacteur  en coördinator van het magazine. Zijn specialisme is  overheidsfinanciën. 

 • Rotte Apple

  4 reacties

  Het stond er echt. Het ging over Apple. ‘Een van de meest bewonderde ondernemingen in de wereld’, aldus het FD. O ja, het ging in datzelfde artikel in de krant van zakelijk Nederland ook over belastingontwijking van diezelfde firma. De bewierookte onderneming droeg in 2014 0,005 procent over de behaalde winst af aan de fiscus. De Ierse in dit geval. Dat is dus een winstbelasting van vijftig euro per verdiend miljoen.

 • Hands!

  Reageer

  Eerlijk duurt het langst. Hoe vaak wij dat onze ouders – en die van vriendjes – niet hebben horen zeggen vroeger. Tot gapens toe. Ik bedoel, als kleine kinderen hoorden we het wel, maar we konden de waarde ervan maar moeilijk inschatten. Ja, dat je niet vals mocht spelen bij het jokeren of knikkeren. Maar dat gedrag corrigeerden we zelf: mocht je het volgende spelletje gewoon niet meer meedoen. Was het zo afgelopen.

 • Wietteelt j/n

  1 reactie

  Voor of tegen experimenten met wietteelt? That’s the question. Het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is voor. In een position paper, waarover de 390 gemeenten tijdens de ledenvergadering morgen mogen stemmen, stelt het VNG-bestuur voor er bij een volgend kabinet voor te pleiten dat er experimenteerruimte komt om de cannabisketen eenduidig te regelen - van productie tot en met verkoop.

 • Erger dan de kwaal

  1 reactie

  Neem Buren, Katwijk of Nijmegen. Zomaar een paar gemeenten die blijkens de jaarcijfers over 2015 elk miljoenen overhouden op het sociaal domein. Steeds meer jaarrekeningen staven de uitkomsten van het onderzoek van Binnenlands Bestuur waaruit naar voren kwam dat negen op de tien gemeenten (dik) in de plus eindigen.

 • Geen slecht nieuws

  Reageer

  Stel dat de minister van Binnenlandse Zaken of het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zeggenschap zou hebben over de inhoud van Binnenlands Bestuur. Je moet er niet aan denken. Maak dan nog maar eens een kritische reconstructie van de ­reorganisatie van het departement aan de Turfmarkt of van de gemeentekoepel aan de Nassaulaan. 

 • Nu even niet

  Reageer

  Op een enkeling na, is iedereen het er over eens. Zij die ervoor hebben doorgeleerd misschien nog wel het meest: investeren in kennis is goed.

 • Omdat het kan

  4 reacties

  Je denkt: het zal toch niet waar wezen. Maar al heel snel zet je je naïviteit aan de kant. Natuurlijk grijpen hordes Oekraïners hun kans door met een retourtje NL een oprotpremie van een paar duizend euro te cashen. En natuurlijk misbruiken Nederlandse jongeren de mbo-school als pinautomaat waar gratis geld uit te trekken valt: ze schrijven zich in voor een opleiding, krijgen 800 euro per maand studiefinanciering zonder ook maar één les daadwerkelijk te volgen. Easy money, toch?

 • Tweede kans

  7 reacties

  Half Nederland viel over Gelders commissaris van de koning Clemens Cornielje (VVD) heen, toen hij het waagde Loek Hermans naar voren te schuiven als waarnemend burgemeester van Zutphen.

 • Kans ruiken en grijpen

  4 reacties

  Het is volgens minister Plasterk niet normaal dat alle bestuurders ‘witte mannen in een pak’ zijn. Neem de burgemeesters. Daarvan is acht op de tien man. De strijd van Binnenlandse Zaken – voormalig minister Ter Horst voorop – om meer vrouwen benoemd te krijgen, heeft weinig zoden aan de dijk gezet. Het aandeel vrouwelijke burgemeesters komt nog steeds niet boven de 20 procent. De vraag is hoe dat komt. Is er niet genoeg vrouwelijk talent? Durven gemeenteraden er niet aan? Of is er wat anders aan de hand?

 • Grenzen bewaken

  6 reacties

  Ze plassen door brievenbussen. Stalken andermans vrouwen. Delen kopstoten uit. Intimideren bejaarden en kleine kinderen. Ik heb het hier voor alle duidelijkheid over misdragingen van vertegenwoordigers van een partij die nu elke gelegenheid aangrijpt om in Nederland neergestreken asielzoekers van strafbaar gedrag te betichten.

 • Vreemd went

  5 reacties

  Alberdingk Thijm, Aptroot, Van Ardenne. Beentjes, Bekooij, Van Bohemen, Bovenlander, Brandsteder, Van Breemen, Brenninkmeijer, Buikhuizen.
  Cleton, Cliteur, Corbijn, Cottaar, Cramer.

 • Vorm van beschaving

  6 reacties

  Honderd jaar geleden woedde de Eerste Wereldoorlog. Niet in Nederland, wij hadden besloten neutraal te blijven. Hoe alles verwoestend de oorlog was in België wordt me pas echt duidelijk bij een bezoek aan West-Vlaanderen. 

 • Verschil, heerlijk

  7 reacties

  De decentralisaties brengen verschillen teweeg in hoe gemeenten invulling geven aan de uitvoering van taken in het sociaal domein. In wat ze aan zorg leveren aan hulpbehoevenden, of in de financiële ondersteuning in de studiekosten van arbeidsbeperkte jongeren. De verschillen kunnen aanzienlijk zijn, zoals Binnenlands Bestuur met eigen onderzoek al meerdere malen heeft aangetoond.

 • Goed gokken

  Reageer

  Het gaat om geld. Heel veel geld. Miljarden zelfs en hoe het rijk die verdeelt over de gemeenten. De ene krijgt meer uit het gemeentefonds, de ander minder. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken ziet erop toe dat het eerlijk gebeurt.

 • Gas en geiten

  1 reactie

  Uit een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de gaswinning in Groningen wordt één ding heel erg duidelijk: de veiligheid van de bevolking telde nooit mee. Bij de gaswinning stonden de financiële belangen van de staat, Shell en ExxonMobil voorop. Het enige departement dat betrokken en verantwoordelijk was voor de besluitvorming over de gaswinning was dat van Economische Zaken (EZ).