of 59123 LinkedIn

Hans Bekkers

Hans Bekkers is redacteur  en coördinator van het magazine. Zijn specialisme is  overheidsfinanciën. 

 • Vorm van beschaving

  6 reacties

  Honderd jaar geleden woedde de Eerste Wereldoorlog. Niet in Nederland, wij hadden besloten neutraal te blijven. Hoe alles verwoestend de oorlog was in België wordt me pas echt duidelijk bij een bezoek aan West-Vlaanderen. 

 • Verschil, heerlijk

  7 reacties

  De decentralisaties brengen verschillen teweeg in hoe gemeenten invulling geven aan de uitvoering van taken in het sociaal domein. In wat ze aan zorg leveren aan hulpbehoevenden, of in de financiële ondersteuning in de studiekosten van arbeidsbeperkte jongeren. De verschillen kunnen aanzienlijk zijn, zoals Binnenlands Bestuur met eigen onderzoek al meerdere malen heeft aangetoond.

 • Goed gokken

  Reageer

  Het gaat om geld. Heel veel geld. Miljarden zelfs en hoe het rijk die verdeelt over de gemeenten. De ene krijgt meer uit het gemeentefonds, de ander minder. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken ziet erop toe dat het eerlijk gebeurt.

 • Gas en geiten

  1 reactie

  Uit een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de gaswinning in Groningen wordt één ding heel erg duidelijk: de veiligheid van de bevolking telde nooit mee. Bij de gaswinning stonden de financiële belangen van de staat, Shell en ExxonMobil voorop. Het enige departement dat betrokken en verantwoordelijk was voor de besluitvorming over de gaswinning was dat van Economische Zaken (EZ). 

 • Turken

  4 reacties

  Mag je dit schrijven? Minder zichtbare maar wel zeer reële en omvangrijke criminaliteit is in onze steden vooral te vinden onder autochtonen en Turken. 

 • Vuurwerk na nieuwjaar

  Reageer

  Gemeenten kunnen hun borst natmaken. Niet alleen voor de extra taken waarvoor ze na 1 januari verantwoordelijk worden op het gebied van jeugd, werk en zorg, maar ook voor wat daar eventueel aan juridische ellende uit voortvloeit. De verwachting is namelijk dat veel burgers de beslissingen die bevoegde gemeenteambtenaren straks aan hun keukentafel nemen, niet zullen pikken.

 • Drie cent

  6 reacties

  Chocoladeletters in de media. Provinciale bestuurders blijken in 2013 namelijk zo’n 250.000 euro te hebben uitgegeven aan buitenlandse reizen. ‘Commissarissen van de koning, gedeputeerden en statenleden vliegen de hele wereld over.’

 • Wat dat kost

  Reageer

  Twee derde van de gemeenten huurt externe adviesbureaus in bij de voorbereiding van de extra taken die ze vanaf volgend jaar overgedragen krijgen van het rijk en de provincies. De teneur van de reacties op deze enquête-uitslag van Nieuwsuur laat zich raden.

 • Knollen voor citroenen

  1 reactie

  Tegenspraak is een nuttig iets in onze democratie. Veel bestuurders zullen de noodzaak van het hebben van goede checks and balances onderschrijven. 

 • Ziekjes

  3 reacties

  Gemeenteambtenaren zijn vaker ziek dan hun collega’s bij de provincie. Het is gissen waar dat verschil vandaan komt, maar het is te opvallend om het te negeren.

 • Maak het hip

  3 reacties

  Over iets meer dan anderhalve week kunnen we voor de tweede keer dit jaar naar de stembus. Op 22 mei mogen we een nieuw Europees Parlement kiezen. Een historisch lage opkomst dreigt.

 • Gezakt als hervormer

  3 reacties

  De hoofdklus van minister Plasterk bij het aantreden van dit kabinet: terugdringing van het aantal gemeenten en provincies en opheffing van de waterschappen Er is louter nog plek voor 100.000+ gemeenten en maximaal 5 landsdelen in plaats van 12 provincies. Anderhalf jaar later is de harde conclusie dat de PvdA-bewindsman zijn karwei niet geklaard krijgt op Binnenlandse Zaken (BZK).

 • Winnaars en verliezers

  Reageer

  Precies een dag na de gemeenteraadsverkiezingen kwam het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK)met harde cijfers over een andere verdeling van de algemene uitkering over de Nederlandse gemeenten. De notitie leert dat er 170 gemeenten per 2015 op achteruit gaan. Voor zo’n tien gemeenten blijft de uitkering uit het gemeentefonds nagenoeg gelijk, zo’n 250 gemeenten gaan er op vooruit.

 • Damschreeuwers

  5 reacties

  Amsterdam laat binnen nu en twee jaar 900 van de 12.900 voltijdbanen verdwijnen. De gemeente wil vooral goedkoper gaan werken. Of dat in het belang van de burger is, valt te betwijfelen.

 • Draaien

  Reageer

  Verbazing alom: het CDA blijkt opeens voor de gekozen burgemeester. Het zou de lokale democratie versterken. In dezelfde week keert partijleider Sybrand Buma zich openlijk tegen hogere gemeentebelastingen. Of toch niet?