of 59250 LinkedIn

Hans Bekkers

Hans Bekkers is redacteur  en coördinator van het magazine. Zijn specialisme is  overheidsfinanciën. 

 • Ieder zijn deel

  2 reacties

  De versplintering van het politieke landschap maakt het besturen er niet bepaald gemakkelijker op. Om een meerderheidsregering te krijgen, zullen meer partijen dan ooit de handen ineen moeten slaan. Het betekent waarschijnlijk een baaierd aan compromissen, waardoor partijprofielen in meer of mindere mate verbleken. Voor menig kiezer vormt dat een recept voor teleurstelling en ontevredenheid, want hij heeft niet volledig waar voor zijn stem gekregen. De volgende afstraffing van een partij, ligt al weer op de loer.

 • Sorry zeggen

  Reageer

  Weken schijnt het onderzoek al klaar te zijn en de conclusie helder: van het newsbreaking CBS-bericht vorig jaar oktober dat gemeenten in 2015 liefst 1,2 miljard euro zouden hebben overgehouden op het zorgbudget, klopt geen snars. 

 • Beer & huid

  3 reacties

  Zou het er dan toch van gaan komen, een groter eigen belastinggebied voor gemeenten? Als je de verkiezingsprogramma’s mag geloven, lijkt er zich een meerderheid voor af te tekenen. Zelfs de VVD is voor, de partij die zo’n tien jaar geleden gemeenten de helft van de belastinginkomsten afpakte door het gebruikersdeel van de ozb te schrappen.

 • Moratorium

  2 reacties

  Je mond houden is bijna het moeilijkste wat er is voor een parlementariër die moet spreken namens het volk, of in elk geval toch zeker namens zijn achterban. Daarvoor zit hij juist in de Tweede Kamer. Als hij (of zij natuurlijk) het nodig vindt om het kabinet ter verantwoording te roepen, moet niets daarvoor in de weg staan.

 • Rotte Apple

  4 reacties

  Het stond er echt. Het ging over Apple. ‘Een van de meest bewonderde ondernemingen in de wereld’, aldus het FD. O ja, het ging in datzelfde artikel in de krant van zakelijk Nederland ook over belastingontwijking van diezelfde firma. De bewierookte onderneming droeg in 2014 0,005 procent over de behaalde winst af aan de fiscus. De Ierse in dit geval. Dat is dus een winstbelasting van vijftig euro per verdiend miljoen.

 • Hands!

  Reageer

  Eerlijk duurt het langst. Hoe vaak wij dat onze ouders – en die van vriendjes – niet hebben horen zeggen vroeger. Tot gapens toe. Ik bedoel, als kleine kinderen hoorden we het wel, maar we konden de waarde ervan maar moeilijk inschatten. Ja, dat je niet vals mocht spelen bij het jokeren of knikkeren. Maar dat gedrag corrigeerden we zelf: mocht je het volgende spelletje gewoon niet meer meedoen. Was het zo afgelopen.

 • Wietteelt j/n

  1 reactie

  Voor of tegen experimenten met wietteelt? That’s the question. Het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is voor. In een position paper, waarover de 390 gemeenten tijdens de ledenvergadering morgen mogen stemmen, stelt het VNG-bestuur voor er bij een volgend kabinet voor te pleiten dat er experimenteerruimte komt om de cannabisketen eenduidig te regelen - van productie tot en met verkoop.

 • Erger dan de kwaal

  1 reactie

  Neem Buren, Katwijk of Nijmegen. Zomaar een paar gemeenten die blijkens de jaarcijfers over 2015 elk miljoenen overhouden op het sociaal domein. Steeds meer jaarrekeningen staven de uitkomsten van het onderzoek van Binnenlands Bestuur waaruit naar voren kwam dat negen op de tien gemeenten (dik) in de plus eindigen.

 • Geen slecht nieuws

  Reageer

  Stel dat de minister van Binnenlandse Zaken of het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zeggenschap zou hebben over de inhoud van Binnenlands Bestuur. Je moet er niet aan denken. Maak dan nog maar eens een kritische reconstructie van de ­reorganisatie van het departement aan de Turfmarkt of van de gemeentekoepel aan de Nassaulaan. 

 • Nu even niet

  Reageer

  Op een enkeling na, is iedereen het er over eens. Zij die ervoor hebben doorgeleerd misschien nog wel het meest: investeren in kennis is goed.

 • Omdat het kan

  4 reacties

  Je denkt: het zal toch niet waar wezen. Maar al heel snel zet je je naïviteit aan de kant. Natuurlijk grijpen hordes Oekraïners hun kans door met een retourtje NL een oprotpremie van een paar duizend euro te cashen. En natuurlijk misbruiken Nederlandse jongeren de mbo-school als pinautomaat waar gratis geld uit te trekken valt: ze schrijven zich in voor een opleiding, krijgen 800 euro per maand studiefinanciering zonder ook maar één les daadwerkelijk te volgen. Easy money, toch?

 • Tweede kans

  7 reacties

  Half Nederland viel over Gelders commissaris van de koning Clemens Cornielje (VVD) heen, toen hij het waagde Loek Hermans naar voren te schuiven als waarnemend burgemeester van Zutphen.

 • Kans ruiken en grijpen

  4 reacties

  Het is volgens minister Plasterk niet normaal dat alle bestuurders ‘witte mannen in een pak’ zijn. Neem de burgemeesters. Daarvan is acht op de tien man. De strijd van Binnenlandse Zaken – voormalig minister Ter Horst voorop – om meer vrouwen benoemd te krijgen, heeft weinig zoden aan de dijk gezet. Het aandeel vrouwelijke burgemeesters komt nog steeds niet boven de 20 procent. De vraag is hoe dat komt. Is er niet genoeg vrouwelijk talent? Durven gemeenteraden er niet aan? Of is er wat anders aan de hand?

 • Grenzen bewaken

  6 reacties

  Ze plassen door brievenbussen. Stalken andermans vrouwen. Delen kopstoten uit. Intimideren bejaarden en kleine kinderen. Ik heb het hier voor alle duidelijkheid over misdragingen van vertegenwoordigers van een partij die nu elke gelegenheid aangrijpt om in Nederland neergestreken asielzoekers van strafbaar gedrag te betichten.

 • Vreemd went

  5 reacties

  Alberdingk Thijm, Aptroot, Van Ardenne. Beentjes, Bekooij, Van Bohemen, Bovenlander, Brandsteder, Van Breemen, Brenninkmeijer, Buikhuizen.
  Cleton, Cliteur, Corbijn, Cottaar, Cramer.