of 59821 LinkedIn

Gerard van Westerloo

Gerard van Westerloo was bijna een kwart eeuw lang redacteur van Vrij Nederland waar hij verantwoordelijk was voor de wekelijkse kleurenbijlage. Na zijn vertrek was hij korte tijd hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer en ook een tijdje interimhoofdredacteur van VN. Nu werkt hij, behalve aan enkele boeken, voornamelijk voor het M_Magazine van NRC Handelsblad en voor het heropgerichte Hollands Diep. Hij woont samen met Irene Houthuijs, verslaggeefster bij de VPRO/VARA radiorubriek Argos en heeft een zoon die in opleiding is als intensivist bij het AMC in Amsterdam.

 • Zwaktebod

  1 reactie
  Volgens het NOS Journaal was de reactie van Femke Halsema en Alexander Pechtold ‘honend’. Raar woord toch voor een kleurloze neutrale feitenrubriek. Ook daar lopen opinie en mededeling intussen blijkbaar vrij gemakkelijk door elkaar heen. Halsema sprak van een ‘zwaktebod’.
 • Vrouw apart

  3 reacties
   In dagblad Trouw sloeg columnist Elma Drayer vorige week donderdag de spijker op zijn kop. Wat zouden al die oud-linkse en GroenLinkse wethouders, die het een erg goed idee vinden om buitenlandse vrouwen apart van buitenlandse mannen te laten inburgeren, zeggen als het niet om sekse ging maar om huidskleur? En als het om die reden gebruik zou worden om de zwarte medemens apart van de blanke de vaderlandse mores bij te brengen? De wereld zou te klein zijn voor hun protesten.
 • Vergeldingsdrang

  Reageer
  Ooit, toen ik een reportage maakte over de werkzaamheden van de Hoge Raad der Nederlanden, was ik getuige van een soort juristenzitting waarbij een der aanwezige strafrechtgeleerden een pleidooi hield voor de invoering van lekenrechtspraak.
 • Exit sociaal-democratie

  Reageer
  Kiezers zijn net mensen. Ze houden niet van ruzie. Wel van een grote bek, en zeker als de heer Wilders die opzet. Maar niet van partijgangers die elkaar publiekelijk de mantel uitvegen annex over de kling jagen.
 • Europa en het tweede garnituur

  Reageer
  Zo, dat hebben we ook weer gehad. De Europese verkiezingen. Een paar weken terug ontving iedereen in mijn stemdistrict (kieskring 9) de namenlijst met daarop alle kandidaten van alle zeventien partijen die dit keer een gooi naar een zetel in Brussel annex Straatsburg doen. In totaal ging het om 224 dames en heren. Hun namen heb ik stuk voor stuk op de tong geproefd.
 • Het bruist en het is veilig

  2 reacties
  Ooit heeft de Raad voor het Openbaar Bestuur, een van de vele adviesorganen van de regering, het avontuurlijke plan gelanceerd om een eigen overheidskrant te beginnen, door mij ter plekke gratis en voor niks tot de Balkenender Morning Post omgedoopt.
 • De God van Wijk

  1 reactie
  Het begon lang geleden in Wijk bij Duurstede, toen ik daar in de plaatselijke tapperij aanlegde voor een welverdiende versnapering. Ik maakte kennis met de eigenaar die, we spreken van lang voor het rookverbod, ernstig klaagde over de achteruitgang van zijn nering. Ik vroeg naar de oorzaak. ‘De God van Wijk is dood’, antwoordde hij en daar keek hij erg bedrukt bij.
 • Mening van het volk

  1 reactie
  ‘In onze meritocratiserende, democratiserende samenleving met een feminiserende economie hebben vooral laag opgeleide mannen veel te verliezen.’
 • Nieuw Amsterdam

  Reageer
  Op 4 april was het precies vierhonderd jaar geleden dat kapitein Henry Hudson zijn schip de Halve Maen voor de Amsterdamse Kamer van de VOC de haven van Amsterdam uitstuurde en richting Texel koerste. Die gebeurtenis wordt dit jaar in Amsterdam en ook in New York grondig herdacht.
 • Sorry

  1 reactie
  Alex Brenninkmeijer, de beminnelijke Nationale Ombudsman, is het een doorn in het overheidcontrolerende oog dat het Openbaar Bestuur alles over de lippen krijgt, maar zelden of nooit het woord sorry. Hij vindt het eerder een teken van kracht dan van zwakte als ambtenaren en politici bij gelegenheid ook eens hun excuses aanbieden voor opvallende fouten.
 • Partij op zoek naar kiezers

  2 reacties
  Een van de vele makkes van de Partij van de Arbeid is dat ze sinds de dagen van de oude Drees het vanzelfsprekende contact met hun vanzelfsprekende kiezers verloren heeft. Dat heeft een hoop oorzaken en over een daarvan gaat de Partij in het komende weekend gezellig congresseren.
 • Van onder de grond

  1 reactie
  Afgelopen zondag had Buitenhof twee gasten aan tafel. Eerst de vroegere Amsterdamse VVD-wethouder Geert Dales, indertijd verantwoordelijk voor het besluit om een metro aan te gaan leggen dwars door de oude stad die, zoals iedereen weet, in de modder gebouwd is op palen. En daarna Jeroen van der Veer, nog even topman van Shell.
 • Rijker door het rijk

  Reageer
  Dagblad De Telegraaf, dat bepaald niet over de slechtste parlementaire redactie beschikt, wist het met zekerheid te melden. Op donderdag 12 februari, een paar dagen nadat ik dit schrijf en een dag voordat u het leest, komen in Den Haag de tophonden van het CDA, de ChristenUnie en de PvdA bijeen om zich ‘in crisissfeer’ te beraden over de noodzakelijke stappen contra de crisis.
 • Wilders voor het hekje

  Reageer
  Geert Wilders is de erkende kampioen van de vrije meningsuiting voor iedereen die het met hem eens is. Voor elk ander geluid is hij minder verdraagzaam. En voor alle tegenwerpingen, hoe licht ook, uit islamitische hoek is hij allergisch.
 • Wij willen weten

  Reageer
  Afgelopen zondag had de Volkskrant vijf oud-ministers van Buitenlandse Zaken (een van D66, een van de VVD, een van de PvdA en twee van het CDA) broederlijk verenigd aan de debattafel van De Rode Hoed, discussieplek nummer één in Amsterdam. Buitenlandredacteur Paul Brill ondervroeg ze bekwaam over van alles, over Israel, over Obama en over wat al niet.