of 63372 LinkedIn

Gerard van Westerloo

Gerard van Westerloo was bijna een kwart eeuw lang redacteur van Vrij Nederland waar hij verantwoordelijk was voor de wekelijkse kleurenbijlage. Na zijn vertrek was hij korte tijd hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer en ook een tijdje interimhoofdredacteur van VN. Nu werkt hij, behalve aan enkele boeken, voornamelijk voor het M_Magazine van NRC Handelsblad en voor het heropgerichte Hollands Diep. Hij woont samen met Irene Houthuijs, verslaggeefster bij de VPRO/VARA radiorubriek Argos en heeft een zoon die in opleiding is als intensivist bij het AMC in Amsterdam.

 • Eyjafjallajökull

  Reageer
  Ik denk niet dat er tot voor kort erg veel Nederlanders waren die op de vraag naar de Eyjafjallajökull spontaan geantwoord zouden hebben, o, ja, dat weet ik wel, dat is die vulkaan op IJsland, de buurman van de Katla die ook vreemde kuren vertoont.
 • Rooms antisemitisme

  Reageer
  Het begon allemaal bij de eerwaarde pater Raniero Cantalamessa, die in aanwezigheid van Zijne Heiligheid de paus van Rome, de fijngevoeligheid had om de heksenjacht tegen kindermisbruikende priesters te vergelijken met een virulente vorm van antisemitisme.
 • TopJob

  Reageer
  Bijna alle kranten en weekbladen hebben hem juichend binnengehaald: Job Cohen, lijsttrekker namens de PvdA en na 9 juni kandidaat-premier voor Nederland. Op Geert Wilders na, die niets beters wist te bedenken dan hem voor de zoveel duizendste keer voor een ‘theedrinkende multicultiknuffelaar’ uit te schelden, sprak vrijwel iedereen van een gouden greep.
 • Juichen om zetelverlies

  Reageer
  De meest eerloze episode na afloop van de jongste raadsverkiezingen deed zich voor in Den Haag. Daar drukte Wouter Bos Jeltje van Nieuwenhoven tegen de borst alsof hun PvdA die avond niet een spectaculair aantal zetels kwijtgeraakt was, maar integendeel de verkiezingen met glans had gewonnen.
 • Brekebeen Balkenende

  2 reacties
  Nauwelijks was het vierde achtereenvolgende kabinet onder leiding van JPdeMP, erkend grootste brekebeen sedert WO II, gevallen of zijn hondstrouwe CDA-aanhang vond dat hij de geschikte man was om opnieuw hun politieke leider annex lijsttrekker te worden. Ik weet niet of een land zoveel onheil kan verdragen.
 • Sheriffs onder elkaar

  Reageer
  Afgelopen zondag zat De Rode Hoed, debatcentrum te Amsterdam, mudjevol. Op bezoek waren de burgemeesters van de vier grote steden en ze werden ondervraagd door Pieter Broertjes, hoofdredacteur van de Volkskrant. Wie aan de vooravond van de verkiezingen gehoopt had op een fel politiek debat, kwam bedrogen uit. Of ze nu, als Jozias van Aartsen, van de VVD zijn of, als de andere drie, van de PvdA, dat deed er weinig of niets toe. Ze waren het hoe dan ook met elkaar eens.
 • Marionetten

  Reageer
  In de schaduw van het Demjanjukproces in München vindt dezer dagen te Aken een voor Nederland zeker zo belangwekkende strafzaak plaats. Het gaat hier om de oorlogsmisdadiger Heinrich Boere, en het is vrijwel zeker het laatste proces dat ooit nog tegen een oud-SS´er gevoerd zal worden. Ik neem het woord ´oorlogsmisdadiger´ met een gerust hart voor mijn rekening, ook al moet de Duitse rechtbankpresident Gerd Nohl zijn oordeel nog uitspreken.
 • Verdachte G.W.

  1 reactie
  Woensdag was de eerste zitting achter gesloten deuren in de rechtszaak tegen volkstribuun G.W. aan de Amsterdamse Parnassusweg. G.W. wordt verdacht van haatzaaien tegen vele van zijn Hollandse medeburgers - in casu de hier woonachtige moslims.
 • Sneeuwspoor

  Reageer
  Ik zal proberen om het zo kort mogelijk te vertellen. Het was donderdagmiddag rond vier uur en ik moest van Amsterdam naar Aken. Met de trein. Op het station werd me duidelijk dat ‘Utrecht plat lag’. Het had gesneeuwd, de wissels waren bevroren. Het beste was het als ik de trein naar Rotterdam nam en vandaar verder zou kijken. In Rotterdam ging er wel een trein naar het zuiden, maar die ging niet verder dan Breda.
 • Boerka tegen verkrachting

  Reageer
  Erg slim was het niet van Ivo Daalder, door president Obama op pad gestuurd om manschappen voor Afghanistan bij de bondgenoten los te weken. Eerst vertelde hij triomfantelijk dat hij de benodigde zevenduizend militairen al binnen had. En toen drong hij er bij Nederland op aan om desondanks toch nog een jaar langer in Afghanistan te blijven.
 • Lekker doorwerken

  Reageer
  Alle argumenten zijn al honderd keer uitgewisseld, alle stellingen zijn betrokken, er zijn nederlagen geleden en overwinningen geboekt: het resultaat is dat de Partij van de Arbeid, die er toch al niet florissant voorstaat, dieper dan diep verdeeld is.
 • Het midden spreekt

  Reageer
  De directeuren van de wetenschappelijke bureaus van CDA, PvdA en VVD zijn door NRC Handelsblad bij elkaar geroepen. De vraag aan hen: wat is er toch aan de hand met hun drie grote partijen? Het antwoord kwam niet.
 • Wegwezen

  Reageer
  In Nederland wordt de regering geacht met één mond te spreken. Vandaar dat we de afgelopen week de ministers Verhagen en Middelkoop konden horen verklaren dat de missie in Afghanistan misschien toch verlengd zou worden, waarop minister Bos verklaarde dat daar geen sprake van was, waarop premier Balkenende verklaarde dat ze alle drie gelijk hadden. De missie zou op het afgesproken tijdstip in 2010 eindigen, maar wie weet zou er daarna toch nog iets tegen de Taliban en voor de Amerikanen gedaan kunnen worden.
 • Oud Amsterdam

  Reageer
  Maandagmorgen 14 september keerden mijn vriendin en ik per KLM terug van tien dagen New York. Pas op het vliegveld en in het vliegtuig begrepen we dat we iets gemist hadden.
 • Politieke grootverdieners

  Reageer
  NRC Handelsblad publiceerde afgelopen weekend een inzichtgevend lijstje. Het toonde precies, welke christen-democraten en sociaal-democraten maandelijks ruimschoots meer in hun loonzakje krijgen dan JP de MP, de minister- president van alle Nederlanders.