of 63966 LinkedIn

Geerten Boogaard

Geerten Boogaard is hoogleraar decentrale overheden (Thorbecke leerstoel) aan de Universiteit Leiden.

 • Wie gaat er nog solliciteren in Den Haag?

  Reageer

  Dat een ongekozen bestuurder meent gekozen volksvertegenwoordigers als kleine jongens de oren te mogen wassen over het in zijn ogen abominabele niveau van hun politieke debat, was nog niet eens het meest opzienbarende aan het geluidsfragment dat pas uit het overleg tussen de commissaris van de koning in Zuid-Holland en de fractievoorzitters van Den Haag lekte. 

 • Hands up voor de lokale revolutie?

  Reageer

  ‘We’ve tried liberalism and conservatism and now we’re trying populism. Maybe the next era of public life will be defined by a resurgence of localism.’ Dat schreef columnist David Brooks vorig jaar zomer in The New York Times, onder de titel: The Localist Revolution. 

 • De Kaderwet decentralisaties: wie zal handhaven?

  Reageer

  Een klassiek constitutioneel principe luidt dat een machtsevenwicht nooit afhankelijk mag zijn van de goede voornemens van de machthebbers. ‘Ambition must be made to counteract ambition’, schrijven de Federalist Papers, en dat doen goede constituties door ‘constitutional means’ slim te koppelen aan ‘personal motives’. Goede voornemens zijn daarbij mooi, maar slechte bedoelingen zijn betrouwbaar. 

 • Ode aan het politiek relevante detail

  Reageer

  Opvallend in de evaluaties van de dualisering is de terugkerende conclusie dat gemeenteraden de zorgmijders van het openbaar bestuur zijn. Zij maken immers nauwelijks gebruik van de versterkende middelen die in 2002 voor hen zijn bedacht.