of 63908 LinkedIn

Geerten Boogaard

Geerten Boogaard is hoogleraar decentrale overheden (Thorbecke leerstoel) aan de Universiteit Leiden.

 • Stresstest voor het binnenlands bestuur

  Reageer

  Door niet hoger op te schalen dan GRIP-4, was ons nationale huisarrest feitelijk een decentrale operatie. Weliswaar zijn de Veiligheidsregio’s niet het meest democratisch verantwoorde voorbeeld van verlengd lokaal bestuur en stonden hun voorzitters onder voortdurend rechtstreeks bevel uit Den Haag. 

 • Revival van de gildencultuur

  5 reacties

  Het was een opmerkelijk moment tijdens de persconferentie van minister-president Rutte, vorige week dinsdag. Hoe zat het eigenlijk met de tandartsen, wilde een journalist van het Algemeen Dagblad weten. In het advies van het Outbreak Management Team had gestaan dat ze wel weer open mochten, maar Rutte had er in zijn algemene verhaal niets over gezegd. Het leverde de journalist een opmerkelijk antwoord op. De overheid heeft de tandartsen niet gesloten, reageerde Rutte, dat hebben ze zelf gedaan. Tandartsen en mondhygiënisten konden altijd al open. 

 • Crisiscommunicatie

  1 reactie

  Crisiscommunicatie komt in het staatsrecht in verschillende vormen voor. Toespraken vanuit het Torentje of Huis ten Bosch, brieven van burgemeesters aan de kleuters in hun gemeente en departementale roadshows met een doventolk. Daarbij gaat natuurlijk wel eens wat mis. Maar in tijden van democratische schraalheid, is klagen over onduidelijke crisiscommunicatie een van de weinige democratische waarden die we nog kunnen waarmaken. 

 • Overmacht of noodtoestand?

  Reageer

  Het recht kent twee soorten urgentie: overmacht en noodtoestand. Zij worden niet onderscheiden door de ernst van situatie, maar door de afwijking die zij legitimeren. Overmacht gaat over normen waar je om bijzondere redenen tijdelijk niet aan kunt voldoen. De noodtoestand gaat over bevoegdheden die je eigenlijk niet zou moeten willen gebruiken. 

 • De democratische waarde van fysieke besluitvorming

  1 reactie

  Onder druk wordt alles vloeibaar. En bij corona quarantaine wordt alles digitaal. Het enige substantiële bewijs voor de complottheorie dat Bill Gates het virus heeft uitgevonden, is het huidige gebruik van zijn Microsoft Teams. 

 • Meer ontspoorde democratie?

  Reageer

  Ik mag graag klagen over te veel professionalisering in de lokale democratie. Daarom klim ik nu op de banken voor Bert Blase, die met een verwaaide kop op het strand van Scheveningen zelf zijn eigen kandidatuur voor Den Haag stond aan te prijzen. 

 • Privacyridders zijn selectief boos

  Reageer

  Daags na mijn afstuderen vroeg ik een bijstandsuitkering aan. Ik wilde boeken schrijven en van een uitkering kon ik prima mijn studentenkamer blijven betalen. Problemen verwachtte ik niet. De presterende overheid had voor mij tot dan toe de gedaante gehad van een pinautomaat in Groningen. Over afbetaling van een studieschuld dacht nog niemand na. 

 • Wat te denken van te weinig petten

  2 reacties

  Op het hertentamen in het vak beginselen van de democratische rechtsstaat, waarvan het decentralisatierecht in Leiden een onderdeel is, moesten eerstejaarsstudenten dit jaar een fictieve fractievoorzitter adviseren over het aantal benodigde stemmen voor het goedkeuren van zijn voorstel voor een vloekverbod in de APV. 

 • Een bermmonument, bij wijze van spreken

  Reageer

  Met drie waren wij. Basisschoolvrienden voor het leven. Tot één van ons vorig jaar de dood vond in het verkeer. Hij is in Zuid-Limburg vanaf de N598 zijn dood tegemoet gedraaid op de N278, omdat hij bus 350 over het hoofd moet hebben gezien. De chauffeur deed niets verkeerd en is dus zelf ook slachtoffer. Net als onze vriend. In de media heette hij een 38-jarige vader van een gezin met jonge kinderen uit Deventer. Voor ons was hij een vriend.

 • Ruimte voor de professional

  Reageer

  Dit jaar zijn wij een nieuw decennium begonnen. Dat zal niemand hebben gemist. Maar we zijn ook vijf jaar decentralisaties in het sociaal domein verder. Om dat te markeren, bracht de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een essay uit, geschreven door huisstrateeg Rienk Janssens zelf. 

 • De lessen van de Urgenda-uitspraak

  1 reactie

  Op 20 december 2019, de dag van Elzinga’s laatste column in Binnenlands Bestuur, deed de Hoge Raad uitspraak in de zaak van Urgenda tegen de Staat der Nederlanden. Urgenda won glansrijk. 

 • Pas op met de vrijwillige brandweer

  Reageer

  Het regent de laatste maanden lintjes bij de vrijwillige brandweer. De reden? Vanaf volgend jaar is twintig jaar lang vrijwillig uitrukken geen ‘automatische benoemingsgrond’ meer, aldus de Kanselarij der Nederlandse Orden. 

 • Verwondering over rigide toepassing regels

  1 reactie

  Omzien in verwondering. Dat is de titel van het interim-advies van de commissie die moest oordelen over het criminaliseren van ouders met kinderopvangtoeslag. In dit dossier met de codenaam CAF-11 zitten volgens mij drie instanties met hun vingers tussen de deur. 

 • De dramadriekhoek van de ombudsman

  1 reactie

  Onlangs vergiste ik mij in de tijd, miste ik de trein en dreigde een belangrijke afspraak in de soep te lopen. Ik holde meteen naar het stadhuis. Daar moeten burgers binnen kunnen lopen, had ik gelezen, met de simpele vraag: ‘Dit is mijn probleem, help me’. 

 • 'Ik beroep mij op de wethouder!'

  Reageer

  Onlangs informeerde minister Ollongren de Tweede Kamer over de wijze waarop zij het Right to Challenge wettelijk wil verankeren. In artikel 150 Gemeentewet, in de bepaling die gemeenten verplicht inspraakverordeningen te hebben.