of 64231 LinkedIn

Geerten Boogaard

Geerten Boogaard is hoogleraar decentrale overheden (Thorbecke leerstoel) aan de Universiteit Leiden.

 • Democratie begint met ombudspolitiek

  Reageer

  De heilige graal van het gemeenterecht is een vruchtbare samenval van gemeente en gemeenschap. En een van de plekken waar daar naarstig naar wordt gezocht is in het bestuursmodel. Grof gezegd wordt het zoekgebied afgebakend door twee lijnen.

 • Verloren wedstrijd, bij voorbaat

  2 reacties

  ‘Besturen is leed toebrengen’, schijnt Ad Geelhoed ooit te hebben gezegd. En voor wie daaraan twijfelt, is er op televisie het programma Opstandelingen. Sophie Hilbrand peurde afgelopen maanden weer als vanouds in lokale hoofdpijndossiers over windturbines, megastallen en volkswijken.

 • Raad van State zit op verkeerde stoel

  Reageer

  Wilt u méér of minder deugdelijke motivering van de besluitvorming? Méér, méér, méér, roept u waarschijnlijk, want we leven tenslotte in een tijd waarin overheidsgezag niet meer top-down wordt geaccepteerd. En meer motivering zult u krijgen, als het aan de Raad van State ligt.

 • De verborgen ramp van de coronacrisis

  Reageer

  Het hoort bij deze laatste fase van een crisis, vertelde de crisiswetenschapper des vaderlands Marco Zannoni, dat we nu even alleen nog maar goed nieuws verdragen. Dalende besmettingscijfers willen we zien en berichten over een Route du Soleil die weer opengaat.

 • Verkeerd debat over windmolens

  1 reactie

  Het is een klassieke truc uit het opvoedboek: een peuter kun je bijna alles laten doen door hem een gesloten keuze te geven. In plaats te verordonneren dat er nu een keer kaas op brood moet in plaats van die eeuwige hagelslag, hoef je alleen maar te vragen: wil je kaas of worst? 

 • We dobberen door in de jeugdzorg

  Reageer

  In het civiele procesrecht heet een arbitrage waarop geen nationaal recht van toepassing is verklaard een ‘floating arbitration’. Bedrijven die geen zin hebben om bij hun vrijwillige geschilbeslechting per ongeluk onder Mexicaans vennootschapsrecht te vallen, sluiten dergelijke arbitrageclausules af. Floating ...

 • Rap terug naar andere tijden

  2 reacties

  Op de rommelzolder van het decentralisatierecht, tussen alle andere oude zooi, ligt de zogenaamde driekringenleer te verstoffen. Volgens deze leer behartigt elke bestuurslaag zijn eigen typische taken en behoren overheden de autonomie van elkaars kring te respecteren.

 • Ongelukkig huwelijk fusies en democratie

  3 reacties

  Tijdens het college over gemeentelijke herindelingen vallen vaak warme woorden over de huiselijkheid van een kleinschalige democratie, het belang van lokale journalistiek en de aangeboren betrokkenheid van gemeentenaren bij hun gemeente. Studenten voelen doorgaans heel goed aan wat hun docent wil horen. Maar als het te lyrisch wordt, organiseer ik een quiz. Herken een raadslid uit je eigen gemeente. Op welke zender zit de regionale omroep? En wat merk je eigenlijk van de gemeente?

 • Afspraken voor een vitale raad

  Reageer

  Alle sportschoolhouders weten het: abonnementen verkoop je in januari. Mensen voelen zich na de feestdagen vies en volgevreten en zijn het nieuwe jaar met goede voornemens begonnen. Wat is er dan mooier dan die voornemens bekrachtigen met een gloednieuw sportpasje? Maar iedereen die dit wel eens geprobeerd heeft, kent het vervolg. Het komt er uiteindelijk toch allemaal minder van en een maandje later is alles weer zoals het was. Menselijk, al te menselijk.

 • Paalrot op het Binnenhof

  3 reacties

  Dat de zittende macht zoekt naar manieren om Pieter Omtzigt te lozen, mag niet verbazen. De man is letterlijk en figuurlijk de nemesis van Mark Rutte. Waar de laatste zijn opgeruimde gemoed ontleent aan weinig actieve herinneringen, maakt het olifantengeheugen van de eerste hem alleen maar argwanender. Dat werkt natuurlijk niet.

 • De kunst van goede vragen stellen

  Reageer

  Voor welk probleem is dit de oplossing? Op het eerste gezicht is dat een slimme, nuchtere vraag die de politiek zich vaker zou moeten stellen. Twee dingen zouden dan veel eerder blijken. Dat er helemaal geen probleem bestaat, bijvoorbeeld, of dat een probleem wel bestaat maar het voorstel geen oplossing is. Zouden die vragen vaker en vooral ook eerder op tafel hebben gelegen, dan hadden we minder vaak met de gebakken peren gezeten.

 • Decentralisatie jeugdzorg misbaksel

  Reageer

  Wie weeffouten in de decentralisatie van de jeugdzorg wil bestuderen, moet nu in Zeeland zijn. Daar is Intervence de grootste gecertificeerde instelling voor de zware jeugdzorg, maar ook de duurste. Sinds is 2015 dat het probleem van de gemeenten, en dus gaat het bonnetje naar de dertien verzamelde Zeeuwse wethouders die samen als bestuurscommissie voor Zeeland deze zorg inkopen. Voor 2018 en 2019 moesten de wethouders de portemonnee van de gemeenschap voor 1,4 miljoen euro extra trekken. Maar dat deden ze. Alles in het belang van de kinderen.

 • Burger raadslid verdient spelregels

  Reageer

  Waar zou deze column over zijn gegaan als er geen corona had geheerst? Als we niet aan de bak hoefden om onze verkiezingen te verdedigen tegen de zorgen van de witte jassen in het OMT? Als we niet dringend hadden willen weten wie in de cultuursector het meeste profiteren van de gemeentelijke steunpakketten? Dan zou deze column over burgerleden zijn gegaan.

 • Wethouder moet de wet mogen negeren

  Reageer

  De toeslagenaffaire en de boodschappenaffaire hebben er nogal ingehakt, in politiek Den Haag. En terecht. Heel lekker functioneert onze democratie niet, als dertigduizend burgers jarenlang van overheidswege kunnen worden geruïneerd omdat slechts twee Kamerleden en twee journalisten daar pas na jarenlang drammen achter komen.

 • Zonder bezieling is nuttig waardeloos

  Reageer

  Voor wie kan teren op een jeugd vol vakanties in eigen land, leest Het landschap, de mensen van Auke van der Woud als een feest van herkenning. De kilometers fietspad die onder mij door gleden, de oudheidkamers vol verroest landbouwmaterieel, het oerdorp Orvelte en het Woudagemaal: alle educatieve uitstapjes uit mijn jeugd staan in het boek. En zo zal iedereen zijn eigen herkenningspunten aantreffen. Het lijdt dan ook geen twijfel waar het boek over gaat: over ons landschap. Dus wij zijn het.

Vacatures

Klik hier voor alle vacatures