of 59318 LinkedIn

Frank Kerckhaert

Frank Kerckhaert (1950) was in de periode van april 1990 tot oktober 2000 directeur, resp. directieraadslid van de VNG. Daarna was hij 12 jaar burgemeester van Hengelo (Ov).

Vanaf oktober 2012 vervult hij diverse deeltijdfuncties, onder meer bij de Universiteit Twente, bij KISS (directeur van het Kennisinstituut Stedelijke Samenleving in Overijssel), bij Stichting Stimulansz in Utrecht (voorzitter RvT), bij SVn (vicevoorzitter van het bestuur van Stichting Stimuleringfonds Volkshuisvesting).

In februari 2014 is hij benoemd tot vicevoorzitter van de Onderzoekraad Integriteit Overheid, en sinds december 2014 is hij voorzitter. 

 • Go, Huis voor klokkenluiders, go!

  4 reacties

  Wie als een archeoloog met een schep onder ambtelijk-bestuurlijk Nederland begint te graven, komt een rijk verleden tegen. Onze overheid rust op een stevig fundament van verdwenen organen en instellingen. Wie kent ze nog: het Rijksbureau voor diamant, de veldpolitie, de gemeentelijke geldschietbanken, de territoriale lichte luchtdoelartillerie, het NITHO of de adviescommissie bestrijding onmaatschappelijkheid?

 • Aangespoelde bultruggen en integriteitsproblemen

  3 reacties

  Elk jaar komt er wel een dier prominent in het nieuws. In 2005 was het de ‘dominomus’ die werd doodgeschoten, omdat hij een wereldrecordpoging in de Friesland-hal dreigde te verstoren. 2007 was het jaar van de Rotterdamse gorilla Bokito. Afgelopen januari was er flinke mediabelangstelling voor vijf potvissen die bij Texel waren aangespoeld. Zij waren niet meer te redden. 

 • Het belang van oranje

  Reageer

  Oranje, het is de meest ondergewaardeerde kleur van het stoplicht. Zelfs in de gevleugelde uitspraak van Herman Finkers over zijn geboorteplaats is geen plaats voor oranje: 'Een stoplicht springt op rood, een ander op groen, in Almelo is altijd wat te doen.'

 • Na de finish komt de start

  Reageer

  Op de Grote Markt van Brussel is het nog drukker dan anders. Vandaag finisht de marathon op misschien wel het mooiste plein van Europa. Speciaal voor de lopers is er een oranje tapijt uitgerold om de laatste honderd meter over de kinderkopjes draaglijk te maken. De speaker meldt dat de koploper, John Kelai uit Kenia, elk moment het plein kan bereiken. Maar op dat moment gaat er iets mis. 

 • Overijld onderzoek

  Reageer

  Deze maand kwam de rector van een particuliere onderwijsinstelling negatief in het nieuws. Hij zou in zijn lange wetenschappelijke carrière veelvuldig plagiaat hebben gepleegd. Dit type verdenkingen vergt nauwgezet onderzoek. In dit geval zullen de verschillende publicaties van de rector naast allerlei bronnen uit zijn vakgebied gelegd moeten worden.

 • Integriteit: een verborgen deugd

  4 reacties

  De hal van een gemeentehuis ergens in Nederland. Bij de afdeling burgerzaken is het overzichtelijk druk. Op een wand naast de servicebalie hangt prominent een foto van een medewerker die een beetje verlegen, maar zonder meer vriendelijk in de lens kijkt. Onder de foto de tekst 'Onze meest integere medewerker van het afgelopen jaar 2015'.

 • De lokroep van de onzichtbaarheidscape

  Reageer

  Onzichtbaarheid, het is een thema dat ons al sinds mensenheugenis fascineert. In De Staat van Plato komt het verhaal voor van de herder Gyges die zich onzichtbaar kon maken. Hij misbruikt dat vermogen om de koning te vermoorden en diens plaats in te nemen. Plato stelt de vraag of een mens zich ook fatsoenlijk zou blijven gedragen als niemand hem kon zien.

 • Zal ik ook even naar de banden kijken?

  Reageer

  Wat is er anno 2015 onpersoonlijker dan benzine tanken? Met de auto naar een van de pompen, dop eraf, slang in de tank, dop er weer op, naar binnen om te betalen en wegrijden maar.

 • Een ridderslag

  1 reactie

  Als er één constante is in ons koninkrijk dan is het wel de troonrede. Ouder dan de gouden koets, ja zelfs ouder dan de parlementaire democratie, mag de troonrede zich nog steeds in grote belangstelling verheugen. Het goed gearticuleerd voorlezen van een tekst vol lange woorden over overheidsbeleid lijkt als communicatiemiddel hopeloos ouderwets. Toch staat de troonrede na ruim twee eeuwen nog steeds als een huis. 

 • Eén klokkenluider is minstens één klokkenluider

  Reageer

  Heeft u wel eens een tschäggättä in levenden lijve gezien of misschien een groepje koudonofori? Waarschijnlijk niet, maar als het wel gebeurde, zou u het niet snel vergeten. Het zijn imposante verschijningen; grote mannen in beestenvellen met grimmige maskers die woest rondspringen en veel lawaai maken.

 • Altijd open huis

  Reageer

  De ramen zijn 's ochtends vroeg al gezeemd. Nog een paar vazen met bloemen op strategische plaatsen, maar niet te veel. De poes is al bij de buren. De folders liggen keurig gedrapeerd op het tafeltje in de gang. De eigenlijk toch wel erg grote schemerlamp moet vandaag maar even in de schuur. Zijn de dekbedden al gladgestreken? Klaar. Het wachten kan beginnen. Wachten of de zon zal doorbreken en vooral wachten of er wel kijkers komen, liefst serieuze.

 • Meldersvriendelijkheid

  1 reactie

  Er was eens een tijd – niet eens zo heel erg lang geleden – dat de overheid de burger vooral als onderdaan behandelde. Burgers, die waren er om bestuurd te worden. Ze moesten het de overheidsdiensten vooral niet te lastig maken. Dat merkte je bijvoorbeeld als je een bouwvergunning nodig had. Je wist dat je lang moest wachten, maar hoe lang precies wist niemand. 

 • Integriteit behoeft geen scheidsrechter

  Reageer

  Volgens de KNVB-regels voor veldvoetbal heeft de scheidsrechter 'het volledige gezag om de spelregels toe te passen met betrekking tot de wedstrijd waarvoor hij is aangesteld'. Die regels stellen buiten twijfel dat de scheidsrechter de baas is op het veld. Neem alleen al het volgende, plastische voorbeeld: “De scheidsrechter ziet erop toe dat een speler met een bloedende wond het speelveld verlaat. De speler mag alleen terugkeren na een teken te hebben ontvangen van de scheidsrechter, die ervan overtuigd moet zijn dat het bloeden is gestopt.”

 • Sociaal, maar niet integer genoeg

  Reageer

  Het Amerikaanse Time Magazine kiest elk jaar een ‘Person of the Year’. In het verleden waren dat bijvoorbeeld Gandhi (1930) en Michail Gorbatsjov (1989). De keuze voor 2006 was verrassend, namelijk ‘You’. Daarmee bedoelde Time de mogelijkheden die de moderne burger had gekregen om zich via het internet te uiten buiten de traditionele media om. Volgens de redactie was het internet een middel geworden om de opvattingen van miljoenen mensen samen te brengen en te zorgen dat ze ertoe deden.

 • Het is te stil in de polder

  1 reactie

  In een sprookje helpt een goedmoedige molenaarszoon een oud vrouwtje door de zware takkenbossen op haar rug een eindje te dragen. Dat vrouwtje blijkt eigenlijk een goede fee te zijn. Zij beloont  de jongen door hem een aantal wensen te laten doen. Stel dat ook mij dit overkomt, dan  zorg ik natuurlijk eerst dat  iedereen die mij dierbaar is van de fee een goede gezondheid krijgt. Maar als ik dan nog een wens over heb, ga ik de fee ook vragen om een bestuurlijk Nederland dat geheel vrij is van integriteitskwesties? Ik dacht het niet.