of 61441 LinkedIn

Erik Gerritsen

Dr. Erik Gerritsen EMIM is per 1 februari 2009 Bestuursvoorzitter van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam - tegenwoordig Jeugdbescherming regio Amsterdam. In 2008 was hij als kennisambassadeur namens de gemeente Amsterdam verantwoordelijk voor verbetering van de samenwerking tussen de gemeente en de twee Amsterdamse Universiteiten. Inmiddels is hij gepromoveerd op het proefschrift “De slimme gemeente nader beschouwd: hoe de lokale overheid kan bijdragen aan het oplossen van ongetemde problemen”

Van 2000 tot 2007 was hij gemeentesecretaris van de Gemeente Amsterdam. Daarvoor was hij 10 jaar werkzaam bij de Rijksoverheid, onder meer als directeur Financieel-Economische Zaken en Plaatsvervangend Secretaris-Generaal bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en plaatsvervangend directeur Financieel-Economische Zaken bij het Ministerie van Financiën. Erik Gerritsen is afgestudeerd politicoloog en Master of Information Management.

Eind november 2011 promoveerde hij  op het proefschrift “De slimme gemeente nader beschouwd: hoe de lokale overheid kan bijdragen aan het oplossen van ongetemde problemen”.


Sinds 1 november is Erik Gerritsen lid van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO).

Hier leest u eerdere blogs van Erik Gerritsen die zijn verschenen op binnenlandsbestuur.nl

 • En de rest is uitvoering….

  3 reacties

  Het project dat ooit met een kamerbreed gesteund rapport van een parlementaire werkgroep begon bereikte vorige week een belangrijke mijlpaal. De nieuwe jeugdwet werd, vergezeld door vele moties en amendementen, met grote meerderheid van stemmen aangenomen in de Tweede Kamer.

 • Ondertussen in de Eerste Kamer

  2 reacties

  Met alle drukte rondom de transitie jeugdzorg en de behandeling van de nieuwe jeugdwet in de Tweede Kamer, zouden we haast vergeten dat er in de Eerste Kamer al een tijdje een wijziging op de wet jeugdbescherming ligt die maar beter niet zo kan worden aangenomen. 

 • Commissie (on)Geluk?

  3 reacties

  Boven op de bal van de actuele en hectische ontwikkelingen rondom de transitie jeugdzorg heeft de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) onder leiding van Leonard Geluk vorige week een tussenrapportage over de totstandkoming van de regionale transitiearrangementen (RTA’s) uitgebracht.

 • Ondertussen in de praktijk….

  5 reacties

  Je zou het bijna vergeten met al die transitie- en transformatiedrukte in vergaderzalen, maar ondertussen wordt er gelukkig op de werkvloer van de jeugdzorg gewoon doorgewerkt aan het beschermen van kinderen in de knel. Nou ja, gewoon, zo gewoon is dat niet. Gewoon is het werken in de jeugdzorg nooit geweest.

 • Ken de praktijk

  3 reacties

  De spanning stijgt rondom de transitie jeugdzorg. Zal het alle betrokken partijen lukken om de transitie per 1-1-2015 op een zorgvuldige manier te laten verlopen? 

 • 31 oktober 2013

  6 reacties

  Donderdag 31 oktober 2013 is een belangrijke datum voor de transitie jeugdzorg. Dan moeten de regionale transitiearrangementen gereed zijn en zal blijken of gemeenten samen met jeugdzorginstellingen oplossingen hebben gevonden voor een zorgvuldige transitie die niet ten koste gaat van kwetsbare kinderen. 

 • Jeugdzorg Breinbrekers: de oplossingen

  11 reacties

  De zomervakantie is voorbij. Het moment is gekomen om de maar liefst 33 reacties op de vijf jeugdzorgbreinbrekers uit mijn vorige column te beoordelen. Niemand behalve de inzenders zelf zal het mij euvel duiden dat ik de gebruikelijke ongefundeerd kritische anonieme “stokpaard”-reacties die ook nog eens niet ingaan op de gepresenteerde breinbrekers daarbij zal negeren.

 • Jeugdzorg Breinbrekers

  31 reacties

  De transitie jeugdzorg komt steeds dichterbij en de gemeenten staan voor de grote uitdaging zich te ontwikkelen tot deskundige opdrachtgevers. De zomervakantie is nog dichterbij en ik stop ook even met columns schrijven. In september kom ik weer bij u terug. Speciaal voor wethouders en gemeenteambtenaren die graag puzzelen in de vakantie, in deze laatste column voor de zomervakantie een aantal jeugdzorg breinbrekers. Onder de beste inzendingen (gebruik daarvoor de reactiemogelijkheid) verloot ik een aantal gratis werkbezoeken aan de jeugdzorgpraktijk.

 • Warm afscheid

  13 reacties

  Onlangs nam Philippe Bressers, informatiemanager bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam, afscheid. Vaak praten en schrijven we over het fantastische werk dat de frontlijnprofessionals in de jeugdzorg verrichten. 

 • Nieuwe jeugdwet en bureaucratie

  9 reacties

  Het rapport van het Adviescollege toetsing regeldruk (Actal) waarin wordt gesteld dat de nieuwe jeugdwet leidt tot meer bureaucratie in de jeugdzorg, werd de afgelopen week enthousiast geciteerd en geretweet. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dit vooral gebeurde door principiële tegenstanders van de transitie jeugdzorg die elke gelegenheid aangrijpen om spaken in het transitiewiel te steken. Maar laten we vooral naar de inhoud van de kritiek van Actal kijken. Die valt nogal tegen.

 • Recht op zorg versus jeugdhulpplicht

  10 reacties

  Sommige tegenstanders van de transitie jeugdzorg maken gebruik van het argument dat het recht op jeugdzorg/jeugdGGZ verdwijnt. De daarvoor in de plaats komende wettelijke jeugdhulpplicht voor gemeenten zou slechts een slap aftreksel zijn van het recht op zorg. Dat klinkt overtuigend, maar bij nadere beschouwing blijkt dat eerder sprake is van retorica dan van een inhoudelijk overtuigend argument.

 • Transitie jeugdzorg, volledig of halfslachtig?

  10 reacties

  De afgelopen jaren leek het erop dat de lobby van de jeugdGGZ om buiten de transitie jeugdzorg te blijven was mislukt. De brede politieke consensus dat ook de JGGZ mee moet doen werd keer op keer bevestigd in regeerakkoorden en door Kamermeerderheden ondersteund kabinetsbeleid.

 • Transitie jeugdzorg, afremmen of extra gas geven?

  16 reacties

  Het was weer bal vorige week over de transitie jeugdzorg. Een rapport van de Algemene Rekenkamer over de nog resterende onzekerheden over het jeugdzorgbudget in 2015, een brandbrief van de werkgevers en vakbonden in de jeugdzorg met zorgen over verlies van banen en vernietiging van menselijk kapitaal en het tweede nog kritischere rapport van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd over de voortgang van de transitie, deed de discussie over het tempo van de transitie weer hoog oplaaien.

 • Van regelgebaseerd werken naar maatwerk in het sociaal domein

  2 reacties

  In mijn vorige column pleitte ik voor het transparant toestaan van maatwerk om het probleem van thuiszitters aan te pakken. Het durven leveren van maatwerk is in bredere zin een cruciale voorwaarde om de ongetemde maatschappelijke problemen die zich in het sociale domein voor doen met succes aan te pakken.


 • Durven we maatwerk aan? Casus thuiszitters

  9 reacties

  Onlangs bracht de Kinderombudsman een prachtig rapport uit over thuiszitters onder de titel “Van leerplicht naar leerrecht”. Thuiszitters zijn leerplichtige kinderen die om verschillende redenen niet naar school gaan.