of 61441 LinkedIn

Erik Gerritsen

Dr. Erik Gerritsen EMIM is per 1 februari 2009 Bestuursvoorzitter van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam - tegenwoordig Jeugdbescherming regio Amsterdam. In 2008 was hij als kennisambassadeur namens de gemeente Amsterdam verantwoordelijk voor verbetering van de samenwerking tussen de gemeente en de twee Amsterdamse Universiteiten. Inmiddels is hij gepromoveerd op het proefschrift “De slimme gemeente nader beschouwd: hoe de lokale overheid kan bijdragen aan het oplossen van ongetemde problemen”

Van 2000 tot 2007 was hij gemeentesecretaris van de Gemeente Amsterdam. Daarvoor was hij 10 jaar werkzaam bij de Rijksoverheid, onder meer als directeur Financieel-Economische Zaken en Plaatsvervangend Secretaris-Generaal bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en plaatsvervangend directeur Financieel-Economische Zaken bij het Ministerie van Financiën. Erik Gerritsen is afgestudeerd politicoloog en Master of Information Management.

Eind november 2011 promoveerde hij  op het proefschrift “De slimme gemeente nader beschouwd: hoe de lokale overheid kan bijdragen aan het oplossen van ongetemde problemen”.


Sinds 1 november is Erik Gerritsen lid van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO).

Hier leest u eerdere blogs van Erik Gerritsen die zijn verschenen op binnenlandsbestuur.nl

 • Losse einden

  3 reacties

  Naar verwachting stemt een forse meerderheid van de Eerste Kamer op 18 februari in met de nieuwe Jeugdwet. Het zal niemand verbazen dat ik dat heel goed nieuws vind. Met de transitie ontstaat een historische kans om de jeugdzorg duurzaam te transformeren.

 • De 18plus kwestie in de jeugdzorg

  3 reacties

  Vorige week bracht een reportage van KRO Brandpunt over een licht verstandelijk beperkt meisje dat na haar 18de verjaardag weer terug ging naar haar opvoedkundig onmachtige moeder, die inmiddels was gaan samenwonen met een veroordeelde zedendelinquent die haar twee jaar later op brute wijze vermoordde, de 18plus kwestie in de jeugdzorg weer eens op indringende wijze onder de aandacht.

 • Het belang van landelijk werkende gespecialiseerde jeugdzorginstellingen

  Reageer

  Afgelopen vrijdag besteedde het TV programma Nieuwsuur terecht aandacht aan het belang van instandhouding van landelijk werkende gespecialiseerde jeugdzorginstellingen. De JGGZ lobby was er weer als de kippen bij om de terechte zorgen die er leven over de continuïteit van deze instellingen te zien als zoveelste argument waarom de transitie niet door zou moeten gaan.

 • JGGZ voert de verkeerde strijd

  35 reacties

  In de aanloop naar de finale behandeling van de nieuwe jeugdwet in de Eerste Kamer wakkert het verzet van de JGGZ tegen overheveling naar de gemeenten voor de laatste keer stevig aan. Het antwoord van de staatssecretarissen van Rijn en Teeven op de tweede ronde vragen vanuit de Eerste Kamer is inmiddels binnen. Nog eenmaal wordt uitgebreid beargumenteerd waarom de overheveling nodig is. Er is een felle strijd gevoerd die er toe heeft geleid dat alle argumenten voor en tegen nu wel op tafel liggen. Het is aan de Eerste Kamer om nu het finale politieke oordeel uit te spreken.

 • Privacy geen breekpunt voor transitie jeugdzorg

  13 reacties

  Onlangs waarschuwde het College voor de Bescherming van Persoonsgegevens (CBP) voor de privacyrisico’s die worden gelopen in het kader van de transitie jeugdzorg. Mede in het kader van de drie decentralisaties zou er wel heel veel privacygevoelige informatie over personen en gezinnen in één hand (van de gemeente) kunnen komen met alle privacyrisico’s van dien. 

 • Tirannie van wat?

  2 reacties

  Eind vorig jaar verscheen het proefschrift van René Clarijs getiteld “Tirannie in de jeugdzorg”. De dominante “framing” in de publiciteit over het proefschrift was dat er in werd aangetoond dat de transitie van de jeugdzorg tot mislukken zou zijn gedoemd.

 • 2014: het jaar van de professionalisering?

  10 reacties

  Natuurlijk wordt 2014 een spannend jaar voor de jeugdzorg vanwege de voorbereiding op de transitie per 1-1-2015. Er is nog heel veel te doen in zeer korte tijd. In 2014 zal er hopelijk ook veel intensiever geëxperimenteerd worden met het in de praktijk brengen van het transformatiegedachtegoed. Hoe meer praktijkervaring gemeenten in 2014 op doen, hoe deskundiger ze als opdrachtgever aan de start zullen verschijnen op 1-1-2015.

 • Waarom de nieuwe jeugdwet?

  6 reacties

  Tijdens een door de commissie voor VWS van de Eerste Kamer georganiseerde deskundigenbijeenkomst over de nieuwe jeugdwet mocht ik op maandag 9 december ook een inbreng leveren. Ik had mijn standpunt van te voren op papier aangeleverd, maar besloot op het laatste moment om mijn verhaal tijdens de bijeenkomst wat anders in te steken. Terug naar de waarom vraag. Wat nu volgt is ongeveer het verhaal dat ik op 9 december in de Eerste Kamer heb verteld met nog wat extra voorbeelden toegevoegd.

 • Jeugdzorg uit of in zicht?

  3 reacties

  In Binnenlands Bestuur van vorige week luiden Rekenkamer lid Arno Visser en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies Ans Hoenderdos de noodklok. 

 • (On)bewezen transitie jeugdzorg?

  9 reacties

  In het nog altijd welig tierende debat over de voors en tegens van de transitie jeugdzorg horen we regelmatig het argument dat de transitie niet voldoende wetenschappelijk onderbouwd zou zijn. Om die reden zou de transitie onverantwoord zijn. Sommigen durven zelfs te spreken van het experimenteren over de ruggen van kwetsbare kinderen. Tegen deze lijn van redeneren zou ik graag het volgende willen inbrengen.

 • Van vechtscheiding naar verliesscheiding?

  8 reacties

  Donderdag 21 november jl. bezochten meer dan 300 deelnemers de BJAA academie over vechtscheidingen in de Balie. Nooit eerder bezochten zoveel deelnemers onze academie. Het thema leeft en niet alleen omdat vechtscheidingen inmiddels zo’n 25 procent van het werk van Bureaus Jeugdzorg uitmaken. Een aantal interessante bevindingen wil ik nu alvast graag met u delen.

 • Nuance zoek bij transitie jeugdzorg?

  3 reacties

  Vorige week zorgde het rapport van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugdzorg over de kwaliteit van de regionale transitiearrangementen weer voor de nodige reuring. Zoals de TSJ, zoals ik in een eerdere column al voorspelde, zelf schrijft, is nog steeds sprake van grote zorgen die zeer serieus moeten worden genomen wil uiteindelijk sprake zijn van een zorgvuldige overgang van de jeugdzorg naar de gemeenten. Tegelijkertijd leek in veel reacties op het rapport de nuance behoorlijk zoek en dat draagt niet bij aan het gezamenlijk constructief zoeken naar oplossingen voor de door de TSJ terecht geschetste zorgen.

 • De inconsistente overheid

  9 reacties

  In een vorige column schreef ik al hoe tekortschietende schuldhulpverlening leidt tot onnodige jeugdzorgproblematiek. Wanneer gemeenten hun schuldhulpverlening beter organiseren kunnen ze nu al veel onnodige jeugdzorgproblematiek voorkomen en daarmee pijnloos voorsorteren op de bezuinigingen op de jeugdzorg vanaf 1-1-2015. Maar daarmee is nog niet alles gezegd over de ronduit contraproductieve wijze waarop de schuldhulpverlening in Nederland is geregeld en georganiseerd.

 • Duivels detail of kwaliteitstoets op hoofdlijn?

  4 reacties

  Vorige week werden we opgeschrikt door de mededeling vanuit de Eerste Kamer dat de procedurevergadering met betrekking tot de behandeling van de nieuwe jeugdwet een week was uitgesteld. Dit leidde direct tot de nodige speculaties wat deze vertraging betekent voor de beoogde invoeringsdatum van 1-1-2015. 

 • Gemiste kansen

  1 reactie

  De gemeenten zijn in het kader van de transitie jeugdzorg druk bezig met het afronden van de regionale transitiearrangementen. Nu al is duidelijk dat die arrangementen niet gaan voldoen aan de door de ministeries van VWS en VenJ, de VNG en het IPO zelf gestelde eisen van continuïteit van zorg en zorginfrastructuur en maximale beperking van frictiekosten.