of 61441 LinkedIn

Erik Gerritsen

Dr. Erik Gerritsen EMIM is per 1 februari 2009 Bestuursvoorzitter van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam - tegenwoordig Jeugdbescherming regio Amsterdam. In 2008 was hij als kennisambassadeur namens de gemeente Amsterdam verantwoordelijk voor verbetering van de samenwerking tussen de gemeente en de twee Amsterdamse Universiteiten. Inmiddels is hij gepromoveerd op het proefschrift “De slimme gemeente nader beschouwd: hoe de lokale overheid kan bijdragen aan het oplossen van ongetemde problemen”

Van 2000 tot 2007 was hij gemeentesecretaris van de Gemeente Amsterdam. Daarvoor was hij 10 jaar werkzaam bij de Rijksoverheid, onder meer als directeur Financieel-Economische Zaken en Plaatsvervangend Secretaris-Generaal bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en plaatsvervangend directeur Financieel-Economische Zaken bij het Ministerie van Financiën. Erik Gerritsen is afgestudeerd politicoloog en Master of Information Management.

Eind november 2011 promoveerde hij  op het proefschrift “De slimme gemeente nader beschouwd: hoe de lokale overheid kan bijdragen aan het oplossen van ongetemde problemen”.


Sinds 1 november is Erik Gerritsen lid van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO).

Hier leest u eerdere blogs van Erik Gerritsen die zijn verschenen op binnenlandsbestuur.nl

 • Gewetensvragen transitie jeugdzorg

  3 reacties

  Op de valreep van mei 2014 verscheen de lang verwachte meicirculaire van staatssecretarissen Van Rijn en Teeven. Vergis ik mij of klonk er enige triomfantelijkheid door in het persbericht? “Gemeenten hadden sinds vorig jaar al 95% zekerheid over het budget dat ze ontvangen voor hun nieuwe verantwoordelijkheden. Dat is nu 100%”.

 • Radicale jeugdzorgvernieuwers

  4 reacties

  Tip 39 uit mijn bestseller “Hoe overleef je als gemeente de transitie jeugdzorg: 55 tips voor deskundig opdrachtgeverschap” luidt:”(H)erken de al gaande zijnde innovatiegolf in de jeugdzorg”. De vraag is of gemeenten wel voldoende beseffen dat de jeugdzorgpraktijk onder hun ogen al fundamenteel aan het veranderen is, mede onder druk van de aanstaande transitie. Als gemeenten bereid zijn dit te zien, dan lonkt voor hen de cruciale en eervolle taak om deze beweging te omarmen, te versnellen, te verdiepen en te verduurzamen.

 • Politieke Kafkasuïstiek

  4 reacties

  We weten allemaal dat de politiek een eigen bijzondere rationaliteit heeft. Zo bijzonder dat soms gepleit wordt om niet door te slaan in transparantie, omdat je immers ook niet moet willen weten hoe worsten gemaakt worden. Dat zou de eetlust maar bederven. Toch zou ik graag meer inzicht krijgen in het productieproces dat heeft geleid tot een wel heel vreemde worst waarmee staatssecretaris Teeven vorige week naar buiten kwam. Ik doel dan op de aankondiging van het besluit om de Justitiële Jeugdinrichting Amsterbaken in Amsterdam te sluiten.

 • LVB Kafkasuïstiek

  3 reacties

  De aanstaande transitie jeugdzorg biedt vele kansen om op allerlei terreinen een einde te maken aan de perversiteiten van het huidige jeugdzorgsysteem. In dit verband wil ik graag in deze column nog eens bijzondere aandacht vragen voor de extreem Kafkaëske situaties waar mensen met een licht verstandelijke beperking nog dagelijks in terecht kunnen komen. Aanleiding was de casus die ik vorige week onder ogen kreeg van een LVB moeder die van het CIZ geen indicatie kreeg voor de, vanwege haar beperking, noodzakelijke extra ondersteuning bij het opvoeden van haar kinderen.

 • Veilige Publieke Taak 2.0

  27 reacties

  Professionals werkzaam in de jeugdbescherming werken onder moeilijke omstandigheden. Zij moeten per definitie pijnlijke beslissingen nemen over het lot van kinderen en gezinnen in de knel. Dit zijn vaak gezinnen waar heel veel aan de hand is en waar agressie aan de orde van de dag is. Waar andere organisaties kunnen stoppen vanwege complexiteit en agressie, moet jeugdbescherming in het belang van kinderen doorzetten.

 • Juridische kafkasuïstiek

  4 reacties

  Op woensdagochtend 23 april stond ik in de rechtszaal in verband met het beroep van mijn organisatie Jeugdbescherming Regio Amsterdam (voorheen Bureau Jeugdzorg) tegen het besluit van de Stadsregio Amsterdam (SRA) om in verband met de transitie jeugdzorg per 1-1-2015 de subsidierelatie op te zeggen. Voorwaar een Kafkaëske ervaring, want wat was het geval?

 • Speech voor wethouders jeugdzorg

  3 reacties

  Al weer zo’n jaar geleden mocht ik een bijdrage leveren aan het boek “Zelfsturing: bottom-up organiseren” van Erwin Witteveen en Martijn Aslander (www.zelfsturing.net). Ik schreef een speech voor wethouders jeugdzorg die na de gemeenteraadsverkiezingen 2014 aantreden. De in de speech voorspelde resultaten zijn als het gaat om het terugdringen van ondertoezichtstellingen (-40%) en gedwongen uithuisplaatsingen (-60%) ruimschoots gerealiseerd.

 • Tijdsdruk als geestelijke gevangenis

  4 reacties

  Onder druk wordt alles vloeibaar en dat is maar goed ook. Wat betreft de transitie jeugdzorg zijn de verschillende overheden te lang in de beleidslogica blijven hangen van papieren ivoren toren visies, dure externe adviseurs, budgettaire spelletjes en bezwerende vluchten vooruit (Transitiecommissie Stelselherziening Jeugdzorg, Transitie Autoriteit, Transitiepaus?).

 • Het eindspel verprutst?

  8 reacties

  Vorige week sprak de Tweede Kamer wederom met de staatssecretarissen van Rijn en Teeven over de voortgang van de transitie jeugdzorg. Niet iets om erg vrolijk van te worden. De drie verantwoordelijke overheden zijn er nog steeds niet in geslaagd om de voor een verantwoorde transitie noodzakelijke duidelijkheid te verstrekken richting het uitvoeringsveld.

 • 55 tips om de transitie jeugdzorg te overleven

  2 reacties

  Op 1 januari 2015 gaat de integrale verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg definitief over naar de gemeenten. De belangrijkste succesvoorwaarde voor een zorgvuldige transitie is deskundig opdrachtgeverschap. Om de gemeenten te helpen schreef ik het boek “Hoe je als gemeente de transitie jeugdzorg kunt overleven: 55 tips voor deskundig opdrachtgeverschap”. Het boek rolt begin april van de persen. In deze column alvast een opwarmertje in de vorm van een opsomming van de 55 tips, onderverdeeld in een aantal thema’s.

 • Verlammende Kafkasuïstiek

  1 reactie

  In de serie Kafkasuïstiek dit keer een voorbeeld van hoe regels en instanties elkaar in een verlammende houdgreep kunnen houden, met als gevolg dat kwetsbare kinderen de dupe worden. Een situatie die overigens door geen van de betrokken instanties als wenselijk wordt gezien.

 • Basisonderwijs en jeugdhulp

  Reageer

  Goede samenwerking tussen het basisonderwijs en de jeugdhulpverlening (jeugdzorg en jeugdGGZ) kan veel onnodig beroep op dure jeugdzorg voorkomen.

 • Benutten van complexiteit en swingen met onzekerheid

  Reageer

  De derde voortgangsrapportage van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd bracht de gemoederen de afgelopen week weer stevig in beweging. De hoofdconclusie van de TSJ loog er dan ook niet om: de gemeenten hebben onvoldoende voortgang geboekt en als het zo doorgaat kan de transitie jeugdzorg niet zorgvuldig doorgang vinden.

 • ‘Technische’ Kafkasuïstiek

  Reageer

  Zoals ik in mijn vorige column al illustreerde, loop ik in ons soms overgeorganiseerde landje vanuit de jeugdzorgpraktijk regelmatig tegen Kafkaëske situaties aan. Vaak zijn deze situaties tenminste nog navolgbaar. Soms zijn ze volledig onbegrijpelijk. 

 • Kille Kafkasuïstiek

  8 reacties

  We leven gelukkig in een land waarin de overheid relatief goed functioneert. Daar staat tegenover dat, zodra een probleem meerdere dimensies krijgt, onze in het algemeen goed georganiseerde overheid al snel de trekken van een overgeorganiseerde overheid krijgt. Met Kafkaëske situaties tot gevolg die soms alleen op de lachspieren werken, maar vaak toch al kwetsbare burgers extra in de problemen brengen.