of 61441 LinkedIn

Erik Gerritsen

Dr. Erik Gerritsen EMIM is per 1 februari 2009 Bestuursvoorzitter van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam - tegenwoordig Jeugdbescherming regio Amsterdam. In 2008 was hij als kennisambassadeur namens de gemeente Amsterdam verantwoordelijk voor verbetering van de samenwerking tussen de gemeente en de twee Amsterdamse Universiteiten. Inmiddels is hij gepromoveerd op het proefschrift “De slimme gemeente nader beschouwd: hoe de lokale overheid kan bijdragen aan het oplossen van ongetemde problemen”

Van 2000 tot 2007 was hij gemeentesecretaris van de Gemeente Amsterdam. Daarvoor was hij 10 jaar werkzaam bij de Rijksoverheid, onder meer als directeur Financieel-Economische Zaken en Plaatsvervangend Secretaris-Generaal bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en plaatsvervangend directeur Financieel-Economische Zaken bij het Ministerie van Financiën. Erik Gerritsen is afgestudeerd politicoloog en Master of Information Management.

Eind november 2011 promoveerde hij  op het proefschrift “De slimme gemeente nader beschouwd: hoe de lokale overheid kan bijdragen aan het oplossen van ongetemde problemen”.


Sinds 1 november is Erik Gerritsen lid van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO).

Hier leest u eerdere blogs van Erik Gerritsen die zijn verschenen op binnenlandsbestuur.nl

 • Gevaarlijk schimmenspel

  13 reacties

  Als je werkt in de jeugdzorg dan is het omgaan met meervoudige werkelijkheden dagelijkse kost. Toch blijf ik me verbazen over het schimmenspel dat zich rondom de transitie jeugdzorg afspeelt.

 • Jeugdzorgen; het moet samen!

  4 reacties

  Met nog circa 50 werkdagen te gaan voordat de gemeenten integraal verantwoordelijk worden voor de jeugdzorg, neemt het wapengekletter tussen alle bij de transitie jeugdzorg betrokken partijen oorverdovende vormen aan.

 • Tip 62: taskforce met groot mandaat direct onder de wethouder

  5 reacties

  Met niet veel meer dan nog circa 55 werkdagen te gaan op weg naar de transitie jeugdzorg wordt het tijd om een noodvoorziening te gaan bouwen. Tip 62 in de reeks extra tips gericht op de vraag wat gemeenten de komende paar maanden nog aan “damage control” kunnen doen om de transitie jeugdzorg zonder al te grote ongelukken te overleven, gaat over het als ultieme laatste noodmaatregel instellen van een taskforce direct onder de wethouder, bestaande uit jeugdhulpprofessionals die met een groot mandaat en een eigen flexibel budget snel oplossingen kunnen realiseren dwars door alle betrokken organisaties heen, voor situaties waarin kinderen in de knel acuut tussen wal en schip dreigen te vallen. Daarmee kunnen grote ongelukken zoveel mogelijk worden voorkomen.

 • Tip 61: regel de toegang, voorkom een valse start

  3 reacties

  Met nog een kleine 60 werkdagen te gaan voordat de transitie jeugdzorg een feit is, wordt het steeds belangrijker om er voor te zorgen dat tenminste een aantal cruciale basiszaken op orde is. Tip 61 in de reeks extra tips gericht op de vraag wat gemeenten de komende paar maanden nog aan “damage control” kunnen doen om de transitie jeugdzorg zonder al te grote ongelukken te overleven, betreft dan ook het tenminste goed regelen van de toegang tot jeugdhulp.

 • Tip 60: Vergeet passend onderwijs niet

  3 reacties

  Tip 60 in de reeks extra tips gericht op de vraag wat gemeenten de komende paar maanden nog aan “damage control” kunnen doen om de transitie jeugdzorg zonder al te grote ongelukken te overleven, gaat over het niet vergeten van die andere grote operatie met grote raakvlakken met de transitie jeugdzorg, te weten de invoering van passend onderwijs.

 • Tip 59: Doe snel een echte praktijk stresstest

  Reageer

  De afgelopen weken was er weer veel wapengekletter te horen tussen alle bij de transitie jeugdzorg betrokken partijen. Ik verwacht dat dit helaas nog wel een tijdje door zal gaan. Helaas, omdat het wapengekletter zich vooral lijkt te concentreren op het met beschuldigende vingers naar elkaar wijzen.

 • Tip 58: Vraag gratis inkoopadvies

  Reageer

  Tip 58 in de reeks extra tips gericht op de vraag wat gemeenten de komende paar maanden nog aan “damage control” kunnen doen om de transitie jeugdzorg zonder al te grote ongelukken te overleven is een hele simpele. Vraag gratis inkoopadvies aan het Bureau Jeugdzorg in uw regio.

 • Tip 57: Maak slim gebruik van PGB op maat

  5 reacties

  In een vervolg op mijn boek “Hoe overleef je als gemeente de transitie jeugdzorg: 55 tips voor deskundig opdrachtgeverschap* besteed ik de komende tijd aandacht aan een aantal extra tips vooral gericht op de vraag wat gemeenten de komende paar maanden nog aan “damage control” kunnen doen, gezien de korte tijd die hen nog rest om goed beslagen ten ijs te komen.

 • Tip 56: “Betrek ouders en jongeren”

  1 reactie

  In april 2014 verscheen mijn boek “Hoe overleef je als gemeente de transitie jeugdzorg: 55 tips voor deskundig opdrachtgeverschap”. Een poging van mijn kant om namens Jeugdbescherming Regio Amsterdam een bijdrage te leveren aan een succesvolle transitie. Ik heb zo het vermoeden dat de transitiehectiek na de zomervakantie weer verder toe zal nemen of zelfs zal overslaan in transitiepaniek.

 • Zorgkantoor Kafkasuïstiek

  8 reacties

  Er is en zal de komende tijd nog veel te doen zijn over de aanstaande transitie jeugdzorg. Maar laten we niet uit het oog verliezen waarom het ook al weer allemaal te doen was. Ik schrijf regelmatig columns over Kafkaëske situaties die ik aantref in het huidige jeugdzorgstelsel. Daar kan door gemeenten een einde aan worden gemaakt na de transitie. Wat bijvoorbeeld te denken van twee onbegrijpelijke situaties waarin wij met Jeugdbescherming Regio Amsterdam onlangs verzeild raakten in relatie tot ons zorgkantoor.

 • Uiterste deadline verstreken

  4 reacties

  Zoals al door mij voorspeld in mijn laatste column voor de zomervakantie “Zomerhitte”, verstreek afgelopen vrijdag 1 augustus de deadline waarop jeugdzorginstellingen budgettaire helderheid zouden krijgen, zonder dat die helderheid ook daadwerkelijk is geboden.

 • Zomerhitte?

  1 reactie

  Vorige week woensdag vergaderde de Tweede Kamer over de voortgang van de transitie jeugdzorg. De maar voortdurende onduidelijkheid voor jeugdzorgorganisaties was het hoofdthema. Eerder besloten de staatssecretarissen de afgesproken datum waarop de Bureaus Jeugdzorg duidelijkheid zouden krijgen voor de zoveelste keer te verschuiven van 1 juli naar 1 augustus. De uitkomst van het debat was dat deze deadline waarop gemeenten duidelijkheid moeten geven over hun inkoopvoornemens nu ook voor alle zorgaanbieders geldt.

 • Transitie Kafkasuïstiek

  7 reacties

  Het was me vorige week het transitieweekje weer wel. Op maandag 16 juni bracht de Denktank Transformatie Jeugdstelsel onder leiding van Job Cohen het zoveelste rapport over de herziening van de jeugdzorg uit met de titel “Beter met minder: bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel”. 

 • Flow!

  5 reacties

  Dit is mijn 150ste column. Een mooie aanleiding om een eerdere belofte in te lossen. Regelmatig schreef ik over de ontwikkelingen bij mijn eigen organisatie, Jeugdbescherming Regio Amsterdam (voorheen Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam). Zo schreef ik alweer enige tijd terug een reeks columns over de wijze waarop we bij JBRA de kracht van onze professionals proberen te ontketenen. Ik maakte melding van mooie resultaten zoals het terugdringen van het aantal ondertoezichtstellingen (40%) en gedwongen uithuisplaatsingen (60%) en toename van cliënttevredenheid van een 6 min naar een ruime 7. Ik beloofde op een later moment terug te komen op actuele ontwikkelingen, met name ook op de vraag of de verbeteringen ook duurzaam zijn en echt bijdragen aan de ambitie om kwetsbare kinderen blijvend veilig te laten opgroeien.

 • Misleidende bezweringsformules

  Reageer

  De Transitiecommissie Stelselherziening Jeugdzorg doet op zich goed werk. Met haar periodieke voortgangsverslagen houdt ze alle betrokken partijen scherp en haar aanbevelingen snijden meestal hout.