of 61441 LinkedIn

Erik Gerritsen

Dr. Erik Gerritsen EMIM is per 1 februari 2009 Bestuursvoorzitter van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam - tegenwoordig Jeugdbescherming regio Amsterdam. In 2008 was hij als kennisambassadeur namens de gemeente Amsterdam verantwoordelijk voor verbetering van de samenwerking tussen de gemeente en de twee Amsterdamse Universiteiten. Inmiddels is hij gepromoveerd op het proefschrift “De slimme gemeente nader beschouwd: hoe de lokale overheid kan bijdragen aan het oplossen van ongetemde problemen”

Van 2000 tot 2007 was hij gemeentesecretaris van de Gemeente Amsterdam. Daarvoor was hij 10 jaar werkzaam bij de Rijksoverheid, onder meer als directeur Financieel-Economische Zaken en Plaatsvervangend Secretaris-Generaal bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en plaatsvervangend directeur Financieel-Economische Zaken bij het Ministerie van Financiën. Erik Gerritsen is afgestudeerd politicoloog en Master of Information Management.

Eind november 2011 promoveerde hij  op het proefschrift “De slimme gemeente nader beschouwd: hoe de lokale overheid kan bijdragen aan het oplossen van ongetemde problemen”.


Sinds 1 november is Erik Gerritsen lid van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO).

Hier leest u eerdere blogs van Erik Gerritsen die zijn verschenen op binnenlandsbestuur.nl

 • Samen door ontwikkelen

  5 reacties

  Op dinsdagavond 27 januari werd Jeugdbescherming Regio Amsterdam, de club waarvan ik al weer zes jaar bestuursvoorzitter mag zijn, uitverkozen tot beste overheidsorganisatie van het jaar. Een eervolle onafhankelijke kroon op jaren hard werken aan de missie Ieder Kind Veilig, zeker gezien het sterke veld van medefinalisten. Lees hier het juryrapport en kijk hier naar het nominatiefilmpje over onze nieuwe generiek gezinsgerichte manier van werken (GGW).

 • Transformatiekansen: Stuur op kwesties vanuit bedoeling

  2 reacties

  2015 moet voor het nieuwe stelsel van jeugdhulp het jaar van de transformatie worden. Maar hoe doe je dat in een situatie waarin weliswaar verantwoordelijkheden zijn herijkt, werkwijzen zijn aangepast en contracten zijn gesloten, maar waarin nog grotendeels onzeker is of en hoe het in de praktijk allemaal gaat werken? Hoe doe je dat, terwijl we weten dat oude gedragspatronen hardnekkig zijn en de neiging hebben zich te reproduceren in het nieuwe jasje na de transitie?

 • Grof schandaal?

  4 reacties

  Zoals in eerdere columns door mij betoogd is het van groot belang dat, nu de transitie jeugdhulp een feit is, alle energie wordt gericht op het realiseren van de transformatie. Daarvoor is het onder meer belangrijk dat 2015 niet net als 2014 gedomineerd wordt door verlammende discussies over (vermeende) tekortschietende budgetten voor gemeenten.

 • Hoe overleven we samen de transformatie jeugdhulp?

  1 reactie

  In mijn vorige column schreef ik over de noodzaak om, nu de transitie jeugdhulp een feit is, alle ballen op de transformatie te richten. Vorig jaar april schreef ik het boek “Hoe overleef je als gemeente de transitie jeugdzorg: 55 tips voor deskundig opdrachtgeverschap”.

 • Deadline gehaald, de rest is uitvoering

  3 reacties

  Op de valreep van 2014 slaagde staatssecretarissen Van Rijn en Teeven er dan toch nog in om een oorspronkelijke deadline in het kader van de transitie jeugdzorg te halen. Per 1-1-2015 is de transitie immers een feit. Alle gekheid op een stokje, ondanks alle schuivende deadlines en gebrekkige voorbereiding is toch sprake van een historische mijlpaal. 

 • Doorbraak thuiszitters, deel 4

  2 reacties

  In mijn derde column over doorbraak thuiszitters vorige week concludeerde ik dat er geen wettelijke en financiële belemmeringen zijn om maatwerk te leveren in de vorm van onderwijs thuis/op afstand voor die kinderen waarvan onafhankelijk is vastgesteld dat ze simpelweg niet in staat zijn om onderwijs op school te genieten. En dat er dus blijkbaar sprake is van handelingsverlegenheid bij de betrokken instanties, met een bijzondere verantwoordelijkheid voor de schoolbesturen en gemeentebesturen om die handelingsverlegenheid te doorbreken.

 • Doorbraak thuiszitters, deel 3

  2 reacties

  Enige tijd geleden deed ik in mijn column een oproep om casussen aan te leveren in het kader van het realiseren van een doorbraak met betrekking tot thuiszittersproblematiek. Dat heeft geleid tot enige tientallen reacties op basis waarvan ik inzicht kreeg in wat er precies speelt.

 • Durven leren

  13 reacties

  'De helft van de kinderen zie ik te vroeg, de andere helft had ik het liefst drie jaar eerder gezien.' Deze uitspraak is afkomstig van een kinderpsychiater. Zijn opmerking verwoordt op een wrange wijze waar het aan schort in het huidige jeugdzorgstelsel. 

 • Doorbraak thuiszitters, deel 2

  2 reacties

  Drie weken geleden deed ik in mijn column een oproep om casussen aan te leveren in het kader van het realiseren van een doorbraak met betrekking tot thuiszittersproblematiek. Dat heeft geleid tot enige tientallen reacties. Ten aanzien van een aantal casussen ben ik nog wat dingen aan het uitzoeken. De komende weken zal ik in mijn column verslag doen van wat ik tegen ben gekomen. In deze column besteed ik aandacht aan de thuiszitters die niet thuis hoeven te zitten. Daar gaat mijn oproep eigenlijk niet over, maar voor een compleet beeld van de thuiszittersproblematiek is het wel nuttig om hier aandacht aan te besteden.

 • Over welke garantie van zorgcontinuïteit hebben we het precies?

  5 reacties

  Met nog zo’n 20 werkdagen te gaan op weg naar de transitie jeugdzorg, wordt de vraag steeds pregnanter gesteld in hoeverre de zorgcontinuïteit nu daadwerkelijk is gegarandeerd. Volgens de staatssecretarissen Van Rijn en Teeven is dit het geval voor alle kwetsbare kinderen die nu in zorg zijn. Gemeenten zijn ook verplicht de doorlopende kosten voor jeugdzorg verleend door instellingen waar gemeenten geen contracten mee hebben gesloten te betalen. Ze maken daarbij wel de kanttekening dat het om zorgcontinuïteit op instellingsniveau gaat. Het kan dus voorkomen, en die kans is groot gezien het feit dat veel instellingen afscheid moeten nemen van aanzienlijke aantallen medewerkers, dat het kind in de knel te maken krijgt met nieuwe gezichten.

 • Voorkom de risico-regelreflex in de jeugdhulp

  1 reactie

  Met nog maar 25 werkdagen te gaan voordat de transitie jeugdzorg zijn beslag krijgt, is het van cruciaal belang dat colleges van B en W en gemeenteraden zich gaan voorbereiden op hoe om te gaan met calamiteiten die zich onvermijdelijk gaan voordoen. De kans is anders groot dat bij het eerste de beste familiedrama de bekende risico-regelreflex toeslaat, waarmee de ruimte om werk te gaan maken van de zo noodzakelijke transformatie van de jeugdhulp in een klap weg is. Daarmee zou dan ook de transitie die als hefboom voor de gewenste transformatie is ingezet voor niets zijn geweest.

 • Oproep doorbraak thuiszitters

  16 reacties

  Onlangs liep ik tijdens de “Voor de jeugd dag” op het Westergasterrein in Amsterdam staatssecretaris van onderwijs Sander Dekker tegen het lijf. Het was goed om de staatssecretaris te zien op dit door VNG en VWS in het kader van de voorbereiding op de transitie jeugdzorg georganiseerde evenement. Er liggen immers vele dwarsverbanden tussen de transitie jeugdzorg en die andere grote hervorming, de invoering van het passend onderwijs. Ik schreef er eerder al eens een column over.

 • Gemankeerd leren

  3 reacties

  Ben je het eens met de stelling dat mensen 10% leren door cognitieve kennisoverdracht, 20% leren door iemand anders het voor te zien doen en 70% leren door het zelf de ervaren? Ik heb die vraag de afgelopen maanden aan honderden mensen gesteld die betrokken zijn bij de voorbereiding op de transitie jeugdzorg en elke keer weer was de reactie unaniem ja. 

 • Namen en rugnummers

  3 reacties

  Binnenkort gaan staatssecretarissen Van Rijn en Teeven wellicht, op aandringen van de Tweede Kamer, de namen bekend maken van de vier regio’s die nog onvoldoende zijn voorbereid op de transitie jeugdzorg. Wellicht, omdat ik niet uitsluit dat de bewindslieden de komende weken nog tot de conclusie komen dat de vier regio’s een inhaalslag hebben gemaakt. Dat zal dan ongetwijfeld worden uitgelegd als het succes van het dreigen met namen en rugnummers.

 • Gemiste kans?

  8 reacties

  Vorige week ging dan eindelijk de publiekscampagne “Nederland verandert, de zorg verandert mee” van start, met onder andere informatievoorziening over de nieuwe jeugdwet onder het goed gekozen motto “Kinderen beter beschermen”. De website www.dezorgverandertmee.nl ziet er goed verzorgd uit en biedt veel nuttige informatie. In het bijzonder aan te raden is de categorie “misverstanden”, waarin veel angstaanjagende indianenverhalen die de afgelopen periode over de transitie jeugdzorg de ronde deden uit de wereld worden geholpen.

Vacatures