of 59212 LinkedIn

Erik Gerritsen

Dr. Erik Gerritsen EMIM is per 1 februari 2009 Bestuursvoorzitter van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam - tegenwoordig Jeugdbescherming regio Amsterdam. In 2008 was hij als kennisambassadeur namens de gemeente Amsterdam verantwoordelijk voor verbetering van de samenwerking tussen de gemeente en de twee Amsterdamse Universiteiten. Inmiddels is hij gepromoveerd op het proefschrift “De slimme gemeente nader beschouwd: hoe de lokale overheid kan bijdragen aan het oplossen van ongetemde problemen”

Van 2000 tot 2007 was hij gemeentesecretaris van de Gemeente Amsterdam. Daarvoor was hij 10 jaar werkzaam bij de Rijksoverheid, onder meer als directeur Financieel-Economische Zaken en Plaatsvervangend Secretaris-Generaal bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en plaatsvervangend directeur Financieel-Economische Zaken bij het Ministerie van Financiën. Erik Gerritsen is afgestudeerd politicoloog en Master of Information Management.

Eind november 2011 promoveerde hij  op het proefschrift “De slimme gemeente nader beschouwd: hoe de lokale overheid kan bijdragen aan het oplossen van ongetemde problemen”.


Sinds 1 november is Erik Gerritsen lid van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO).

Hier leest u eerdere blogs van Erik Gerritsen die zijn verschenen op binnenlandsbestuur.nl

 • Rugdekking regelen op basis van het 'buikpijn criterium'

  4 reacties

  In mijn column van drie weken geleden ging ik in op de uitdaging om de handelingsverlegenheid in de jeugdzorg te doorbreken. In mijn column van vorige week presenteerde ik een systeem van schuldvrij melden als één van de oplossingen om handelingsverlegenheid te doorbreken. In deze column ga ik in op een ander mechanisme om handelingsverlegenheid te doorbreken, het bieden van rugdekking aan jeugdzorgprofessionals.

 • Schuldvrij melden

  2 reacties

  In mijn column van twee weken geleden ging ik in op de uitdaging om de handelingsverlegenheid in de jeugdzorg te doorbreken. Een uitdaging die groter is dan ooit nu in het kader van de aanstaande stelselherziening gewerkt wordt aan het wegnemen van perverse prikkels en afschaffen van overbodige bureaucratie.

 • Landelijke kindertelefoon moet blijven!

  Reageer

  Ik ben een groot voorstander van de aanstaande transitie van de jeugdzorg en hoop van harte dat de Tweede Kamer deze week beslist tot het niet controversieel verklaren ervan. Breed is gelukkig ook het besef dat het integraal verantwoordelijk maken van gemeenten voor de jeugdzorg niet automatisch hoeft te betekenen dat elke gemeente zijn eigen jeugdzorgorganisaties moet creëren.

 • Handelingsverlegenheid

  7 reacties

  Met de aanstaande transitie en transformatie van de jeugdzorg worden de meeste elementen van een duurzame jeugdzorg in de grondverf gezet. De overgang naar één verantwoordelijke bestuurslaag en één ontschotte financiering betekent dat op landelijk systeemniveau perverse prikkels voor non samenwerking en bureaucratie worden weggenomen.

 • Energie van onderop

  Reageer

  Het politiek breed gedragen besluit om de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg met ingang van 1 januari 2015 over te dragen aan de gemeenten heeft nu al een golf van positieve dynamiek op gang gebracht.

 • Over apen, olifanten en adelaars

  3 reacties

  In mijn kritische beschouwingen over de jeugdzorg praat ik graag over het fenomeen van “goede mensen in een slecht systeem”. Vaak leidt dat tot het verwijt dat ik daarmee ten onrechte de schuld voor falen in de jeugdzorg bij het “systeem” leg,...

 • Tien redenen tegen verplichte anticonceptie

  7 reacties

  Naar aanleiding van de uitzending van Zembla deed staatssecretaris van Veldhuijzen van Zanten tijdens het vragenuurtje van de Tweede Kamer de toezegging, dat zij het initiatief zal nemen voor een hoog geplaatst orgaan waar deskundigen de discussie over verplichte anticonceptie in bijzondere situaties, waarin onmachtige ouders aantoonbaar niet voor kinderen kunnen zorgen, opnieuw kunnen voeren. 

 • Onmachtige ouders onder toezicht

  8 reacties

  Het debat over ongemakkelijke waarheden in de jeugdzorg kreeg afgelopen vrijdag 13 april een nieuwe impuls met de indrukwekkende uitzending van Zembla over kinderen van verslaafde, psychiatrische en licht verstandelijk beperkte ouders. 

 • Nieuwe perversiteit: afschaffen vergoeding Tolken in de jeugdzorg

  1 reactie

  In mijn vorige column sprak ik de hoop uit dat het einde van de perverse prikkels in de jeugdzorg in zicht is. Hoop doet leven, maar dat perverse prikkels in de jeugdzorg weerbarstige fenomenen zijn blijkt uit het feit dat er helaas ook nog steeds nieuwe worden geïntroduceerd. 

 • Het einde van de perverse prikkels

  3 reacties

  Meerdere keren ben ik in mijn columns ingegaan op de verschillende perverse prikkels die er in de jeugdzorg voor zorgen dat sprake is van 'goede mensen in een slecht systeem'. Een cultuur van angst voor het maken van fouten leidt tot disfunctioneel indekgedrag en overbodige bureaucratie. 

 • Reactie op reacties

  23 reacties

  Mijn serie columns over ongemakkelijke waarheden in de jeugdzorg heeft tot de nodige reacties geleid, op deze site, via twitter (@egerrit), binnen mijn Bureau Jeugdzorg en één op één. Op een aantal van deze reacties wil ik graag in deze column (die overigens niet de laatste zal zijn, ik ga gewoon door met schrijven over de jeugdzorg), reageren. 

 • Ongemakkelijke waarheid jeugdzorg onder ogen zien, 11: tot slot

  15 reacties

  Ik ben aan het einde gekomen van een reeks columns waarin ik de ongemakkelijke waarheid in de jeugdzorg samen met u, lezer, onder ogen heb willen zien. Ik vond en vind dat belangrijk, omdat ik mij zorgen maak dat in de aanstaande, overigens zeer toe te juichen, hervorming van het jeugdzorgstelsel, de meest kwetsbare doelgroep met de zwaarste jeugdzorgproblematiek onderbelicht dreigt te blijven.

 • Psychiatrische ouders en tikkende tijdbommen

  30 reacties

  75% van de jeugdzorgproblematiek wordt primair veroorzaakt door problematiek bij de ouders. Naast in voorgaande columns al besproken problematiek gaat het ook vaak om ernstige psychiatrische problematiek.

 • Kwetsbare meisjes

  16 reacties

  Een ongemakkelijke waarheid in de jeugdzorg is ook dat de samenleving en de politiek pas echt urgentiegevoel gaan voelen om iets aan de problemen te doen als andere burgers er last van hebben in de vorm van agressief gedrag op school, criminaliteit en overlast. Daarmee ontstaat een focus op het bestrijden van, wat in vakjargon heet, externaliserende gedragsproblematiek.