of 59212 LinkedIn

Erik Gerritsen

Dr. Erik Gerritsen EMIM is per 1 februari 2009 Bestuursvoorzitter van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam - tegenwoordig Jeugdbescherming regio Amsterdam. In 2008 was hij als kennisambassadeur namens de gemeente Amsterdam verantwoordelijk voor verbetering van de samenwerking tussen de gemeente en de twee Amsterdamse Universiteiten. Inmiddels is hij gepromoveerd op het proefschrift “De slimme gemeente nader beschouwd: hoe de lokale overheid kan bijdragen aan het oplossen van ongetemde problemen”

Van 2000 tot 2007 was hij gemeentesecretaris van de Gemeente Amsterdam. Daarvoor was hij 10 jaar werkzaam bij de Rijksoverheid, onder meer als directeur Financieel-Economische Zaken en Plaatsvervangend Secretaris-Generaal bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en plaatsvervangend directeur Financieel-Economische Zaken bij het Ministerie van Financiën. Erik Gerritsen is afgestudeerd politicoloog en Master of Information Management.

Eind november 2011 promoveerde hij  op het proefschrift “De slimme gemeente nader beschouwd: hoe de lokale overheid kan bijdragen aan het oplossen van ongetemde problemen”.


Sinds 1 november is Erik Gerritsen lid van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO).

Hier leest u eerdere blogs van Erik Gerritsen die zijn verschenen op binnenlandsbestuur.nl

 • Eerste resultaten en doorontwikkelen

  2 reacties

  Deel 6 in de reeks Ontketenen van kracht van jeugdzorgprofessionals.

  In mijn eerste vijf columns in een reeks over hoe we bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) in de praktijk proberen de kracht van frontlijnprofessionals te ontketenen beschreef ik de aanloop naar de invoering van wat is gaan heten generiek gezinsgericht werken (GGW), de daaruit geleerde lessen, de eerste voorhoede fase, de daarop volgende inrolfase en de manier waarop we GGW borgen op weg naar certificeren. In deze zesde column ga ik in op de eerste resultaten en de verdere doorontwikkeling van GGW die nu al weer gaande is.

 • Borgen en certificeren

  6 reacties

  Deel 5 in de serie: Ontketenen van kracht van jeugdzorgprofessionals.

  In mijn eerste vier columns in een reeks over hoe we bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) in de praktijk proberen de kracht van frontlijnprofessionals te ontketenen beschreef ik de aanloop naar de invoering van wat is gaan heten generiek gezinsgericht werken (GGW), de daaruit geleerde lessen, de eerste voorhoede fase en de daarop volgende inrolfase. In deze vijfde column ga ik in op de wijze waarop we na de inrol de verbeteringen proberen te borgen op weg naar certificering.

 • Inrollen in plaats van uitrollen

  Reageer

  Deel 4 van de serie Ontketenen van kracht van jeugdzorgprofessionals.

  In mijn eerste drie columns in een reeks over hoe we bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) in de praktijk proberen de kracht van frontlijnprofessionals te ontketenen beschreef ik de aanloop naar de invoering van wat is gaan heten generiek gezinsgericht werken (GGW), de daaruit geleerde lessen en de eerste fase waarin een voorhoede (de hoofdgroep) aan de slag ging om van onderop een nieuwe werkwijze te ontwikkelen. In deze vierde column ga ik in op de wijze waarop we de nieuwe werkwijze BJAA breed invoeren.

 • Starten met voorhoede

  1 reactie

  Deel 3 in de serie: Ontketenen van kracht van jeugdzorgprofessionals

  In mijn eerste twee columns in een reeks over hoe we bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) in de praktijk proberen de kracht van frontlijnprofessionals te ontketenen beschreef ik de aanloop naar de invoering van wat is gaan heten generiek gezinsgericht werken (GGW) en de daaruit geleerde lessen.

 • Lessen uit de aanloop

  3 reacties

  Deel 2 van de columnreeks Ontketenen van kracht van jeugdzorgprofessionals.
  In mijn eerste column in een reeks over hoe we bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) in de praktijk proberen de kracht van frontlijnprofessionals te ontketenen beschreef ik de aanloop naar de invoering van wat is gaan heten generiek gezinsgericht werken (GGW).

 • Ontketenen van de kracht van jeugdzorgprofessionals (1): Aanloop

  2 reacties

  In deze periode van radiostilte rondom de kabinetsformatie wil ik in een aantal columns aandacht besteden aan de wijze waarop we bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) proberen in de praktijk invulling te geven aan het ontketenen van de kracht van onze frontlijnprofessionals, de gezinsmanagers. Ruimte geven aan professionals is in, maar hoe doe je dat nu in de praktijk? 

 • Eerlijk duurt het langst

  10 reacties

  Eerlijk duurt het langst. Naar aanleiding van alle berichtgeving rondom de verkiezingen moest ik de afgelopen weken regelmatig aan dit spreekwoord denken. Spreekwoorden zijn niet voor niets spreekwoorden geworden. Meestal zit er een kern van waarheid in.

 • Nou doen ze het weer!

  5 reacties

  Het bestrijden van kindermishandeling speelt in de verkiezingscampagne nauwelijks een rol, maar is wel een belangrijk onderwerp in de verkiezingsprogramma’s van vrijwel alle politieke partijen. Voor wat het waard is, want als feitelijk gedrag van de politiek uit het verleden meer voorspellende waarde heeft voor toekomstig gedrag dan mooie beloftes in verkiezingsprogramma’s dan is er weinig reden voor optimisme.

 • Jeugdzorg en ethiek

  11 reacties

  In de serie columns die ik schrijf over manieren om handelingsverlegenheid in de jeugdzorg te doorbreken, mag aandacht voor het belang van het leren omgaan met ethische dilemma’s niet ontbreken.

 • Escaleer meer!

  3 reacties

  Enige weken geleden besteedde ik in twee columns aandacht aan manieren om handelingsverlegenheid te doorbreken. Ten eerste pleitte ik voor een systeem van schuldvrij melden om een cultuur van leren van fouten te stimuleren. Ten tweede vroeg ik aandacht voor het belang van het regelen van rugdekking als manier om handelingsverlegenheid in de jeugdzorg te doorbreken. Ik pleitte voor een manier van werken waarin buikpijngevoel, dat op de werkvloer ontstaat als men om wat voor reden dan ook het idee heeft niet te kunnen doen wat nodig is in het belang van de veiligheid van het kwetsbare kind, wordt opgeschaald naar hogere managementniveaus net zo lang totdat er zicht ontstaat op een adequaat handelingsperspectief.

 • Pleegouders gezocht voor 12+!

  8 reacties

  Vorige week werd Nederland opgeschrikt door het idee van tv-bedrijf Talpa en Jeugdzorg Nederland om pleeggezinnen te werven met een reality-tv programma. Dit leidde tot terechte publieke verontwaardiging en de enige juiste reactie van het dagelijks bestuur van Jeugdzorg Nederland om alsnog van dit tv-format af te zien. 

 • AMK voorkomt dwang

  6 reacties

  Het jaarverslag 2011 van de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) van de Bureaus Jeugdzorg dat vorige week werd uitgebracht bevat een aantal interessante feiten. Natuurlijk is het goed nieuws dat de meldingsbereidheid weer verder is toegenomen met 6% ten opzichte van 2010 en met 58% de laatste vijf jaar. Zeker als je daarbij bedenkt dat zo’n 80% van de meldingen na onderzoek terecht blijkt.

 • Pubergesprekken doorgeslagen preventie?

  7 reacties

  Nederland beschikt over zeer goede preventieve jeugdgezondheidszorg. De kosten die hiervoor worden gemaakt verdienen zich in het algemeen meer dan terug in het voorkomen van duurdere zorg op een later moment. Voorkomen is beter en goedkoper dan genezen. Maar je kunt ook overdrijven.

 • De eeuw van het kind

  3 reacties

  Onlangs werd mij via twitter (@egerrit) door Parool columnist en schrijver van het prachtige boek “Mensenkinderen” Steven Pont gevraagd of Jeugdzorg mee doet aan de “week van de opvoeding”. Die is gepland voor de eerste week van oktober, maar de voorbereidingen zijn al in volle gang.

 • Te dikke kinderen

  12 reacties

  De recente beslissing van de Raad voor de Kinderbescherming om drie veel te dikke kinderen onder toezicht te stellen bracht de afgelopen tijd de gemoederen in de pers over de jeugdzorg weer flink in beweging. Zelf werd ik ook plat gebeld door de pers met verzoek om commentaar. Was er sprake van nieuw beleid? Moeten alle ouders met dikke kinderen vrezen voor ondertoezichtstelling of zelfs uithuisplaatsing? Een nieuwe jeugdzorghype lijkt geboren. Tijd om even nuchter een aantal zaken op een rijtje te zetten.