of 59212 LinkedIn

Erik Gerritsen

Dr. Erik Gerritsen EMIM is per 1 februari 2009 Bestuursvoorzitter van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam - tegenwoordig Jeugdbescherming regio Amsterdam. In 2008 was hij als kennisambassadeur namens de gemeente Amsterdam verantwoordelijk voor verbetering van de samenwerking tussen de gemeente en de twee Amsterdamse Universiteiten. Inmiddels is hij gepromoveerd op het proefschrift “De slimme gemeente nader beschouwd: hoe de lokale overheid kan bijdragen aan het oplossen van ongetemde problemen”

Van 2000 tot 2007 was hij gemeentesecretaris van de Gemeente Amsterdam. Daarvoor was hij 10 jaar werkzaam bij de Rijksoverheid, onder meer als directeur Financieel-Economische Zaken en Plaatsvervangend Secretaris-Generaal bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en plaatsvervangend directeur Financieel-Economische Zaken bij het Ministerie van Financiën. Erik Gerritsen is afgestudeerd politicoloog en Master of Information Management.

Eind november 2011 promoveerde hij  op het proefschrift “De slimme gemeente nader beschouwd: hoe de lokale overheid kan bijdragen aan het oplossen van ongetemde problemen”.


Sinds 1 november is Erik Gerritsen lid van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO).

Hier leest u eerdere blogs van Erik Gerritsen die zijn verschenen op binnenlandsbestuur.nl

 • Ieder Kind Blijvend Veilig!

  6 reacties

  Deel 2 in de serie Betekenisvolle prestaties in de jeugdzorg. 
  In mijn eerste column over betekenisvolle prestaties in de jeugdzorg concludeerde ik, dat het vanwege perverse effecten niet verstandig is om in de jeugdzorg te sturen en af te rekenen op vermindering van het aantal ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen, terwijl een daling van het aantal gedwongen maatregelen wel degelijk een goede indicator is voor de gezondheid van het jeugdzorgstelsel.

 • Minder gedwongen maatregelen doel of middel?

  7 reacties

  Deel 1 in een 3-delige serie over betekenisvolle prestaties in de jeugdzorg.

  Op twitter (egerrit) ontstond enige tijd geleden een discussie over de vraag wanneer (Bureau) Jeugdzorg succesvol is. Gaat het over terugdringen van ondertoezichtstellingen en zo nee waarom niet? Gaat het over veilige ontwikkeling van kinderen en zo ja hoe meet je dat dan? Of is het simpelweg een kwestie van tevredenheid van ouders en kinderen? Kortom, hoe stel je vast of (Bureau) Jeugdzorg succesvol is.

 • Gezocht: deskundig gemeentelijk opdrachtgever met ervaringskennis!

  4 reacties

  Iedereen die mijn columns een beetje volgt weet dat ik een groot voorstander ben van de transitie jeugdzorg. Ik geloof in de gemeente als de bestuurslaag die bij uitstek in staat is om het huidige zieke jeugdzorgsysteem fundamenteel en duurzaam te transformeren. Ik ben er ook van overtuigd dat de gemeenten daartoe uiteindelijk goed in staat zullen blijken te zijn.

 • Naar een effectieve aanpak van jeugdcriminaliteit

  1 reactie

  Het slot van de serie Tussen ratio en symboliek. 
  Eind vorig jaar verscheen het briefadvies van de RMO (*) “Tussen ratio en symboliek; een reflectie op adolescentenstrafrecht”. Het advies bevat een aantal boeiende bespiegelingen over het wetsvoorstel adolescentenstrafrecht die tot nadenken stemmen. 

 • Risicotaxatie

  5 reacties

  Deel 3 in de serie Tussen ratio en symboliek.

  In mijn eerste twee columns hierover werden kanttekeningen geplaatst bij de wetenschappelijke onderbouwing van het wetsvoorstel en het heilige geloof in de effectiviteit van het strafrecht. In deze derde column ga ik in op de keerzijde van de toenemende invloed van het risicotaxatie denken.

 • Is (strenger) strafrecht de oplossing?

  8 reacties

  Deel 2 van de reeks Tussen ratio en symboliek.
  Eind vorig jaar verscheen het briefadvies van de RMO* “Tussen ratio en symboliek; een reflectie op adolescentenstrafrecht”. Het advies bevat een aantal boeiende bespiegelingen over het wetsvoorstel adolescentenstrafrecht die tot nadenken stemmen.

 • Beschikbare kennis

  3 reacties

  Deel 1 van de reeks Tussen ratio en symboliek.
  Eind vorig jaar verscheen het briefadvies van de RMO “Tussen ratio en symboliek; een reflectie op adolescentenstrafrecht”. Het advies bevat een aantal boeiende bespiegelingen die tot nadenken stemmen. In vier columns ga ik in op meerdere spiegels die de RMO, waar ik sinds september ook onderdeel van uitmaak, ons voorhoudt.

 • Eindejaarsoverpeinzingen

  11 reacties

  Soms voel ik me verwant met voetbalcoaches. Iedereen heeft een mening over voetbal. Iedereen heeft een mening over jeugdbescherming.

 • Stem Diaz!

  4 reacties

  Jeugdzorg gaat naar de gemeenten. Logisch dus dat we alle gelegenheden aangrijpen om te laten zien wat we in huis hebben. Op 17 januari wordt de jonge ambtenaar van het jaar 2013 gekozen. Daarvoor nomineerde ik mijn gezinsmanager Katherine Diaz, 29 jaar jong.

 • Internationale reflectie

  4 reacties

  De transitie van de jeugdzorg gaat door volgens schema zo bleek uit het jeugdzorgdebat in de Tweede Kamer vorige week. Dat is goed nieuws al is de ware reden achter de standvastigheid van het kabinet een wat plattere.

 • Lokale reflectie

  1 reactie

  Onlangs bezocht ik weer eens het Buurt Praktijk Team in de Mercatorbuurt. Een initiatief van stadsdeelvoorzitter Martien Kuitenbrouwer waarbij onder regie van het stadsdeel Bureau Jeugdzorg, Politie, leerplicht, veiligheidshuis, buurtcoördinatie, Spirit Jeugd- en Opvoedhulp en ABC buurtparticipatie samen met bewoners en andere in de wijk actieve instellingen zoals woningbouwcorporaties, basisscholen, streetcornerwork en Altra Jeugd- en Opvoedhulp daadwerkelijk invulling geven aan wijkgericht werken. Op tafel lag een door de Universiteit van Amsterdam verrichte tussenevaluatie met de titel “Doen wat nodig is”.

 • Non-reflectie

  3 reacties

  Van nationale reflectie was vorige week weinig sprake getuige het KIR (kluitje in het riet) antwoord dat staatssecretaris Van Rijn vorige week schreef op vragen van de Eerste Kamer over de budgettaire korting jeugdzorg (zie ook mijn vorige column). 

 • Wijze reflectie

  3 reacties

  De week van de reflectie in de zorg en de jeugdzorg begint pas op maandag 26 november, maar vorige week gaf onze “chambre de reflection” alvast het goede voorbeeld.

 • Volle kracht vooruit!

  9 reacties

  Het nieuwe kabinet gaat door met de transitie jeugdzorg en dat is goed nieuws. De afgelopen tijd probeerden verschillende partijen zoals GGZ Nederland weer spaken in wielen te steken, maar Rutte en Samsom hebben hun rug gelukkig recht gehouden.

 • Ontketenen van kracht van jeugdzorgprofessionals, deel 7: Dilemma’s.

  8 reacties

  In mijn eerste zes columns in een reeks over hoe we bij Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) in de praktijk proberen de kracht van frontlijnprofessionals te ontketenen, beschreef ik de aanloop naar de invoering van wat is gaan heten generiek gezinsgericht werken (GGW)...