of 64204 LinkedIn

Erik Gerritsen

Dr. Erik Gerritsen EMIM is per 1 februari 2009 Bestuursvoorzitter van Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam - tegenwoordig Jeugdbescherming regio Amsterdam. In 2008 was hij als kennisambassadeur namens de gemeente Amsterdam verantwoordelijk voor verbetering van de samenwerking tussen de gemeente en de twee Amsterdamse Universiteiten. Inmiddels is hij gepromoveerd op het proefschrift “De slimme gemeente nader beschouwd: hoe de lokale overheid kan bijdragen aan het oplossen van ongetemde problemen”

Van 2000 tot 2007 was hij gemeentesecretaris van de Gemeente Amsterdam. Daarvoor was hij 10 jaar werkzaam bij de Rijksoverheid, onder meer als directeur Financieel-Economische Zaken en Plaatsvervangend Secretaris-Generaal bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken en plaatsvervangend directeur Financieel-Economische Zaken bij het Ministerie van Financiën. Erik Gerritsen is afgestudeerd politicoloog en Master of Information Management.

Eind november 2011 promoveerde hij  op het proefschrift “De slimme gemeente nader beschouwd: hoe de lokale overheid kan bijdragen aan het oplossen van ongetemde problemen”.


Sinds 1 november is Erik Gerritsen lid van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO).

Hier leest u eerdere blogs van Erik Gerritsen die zijn verschenen op binnenlandsbestuur.nl

 • Bedankt en misschien tot ziens

  9 reacties

  Op maandag 1 juni begin ik in mijn nieuwe baan als secretaris-generaal van VWS. Een prachtige nieuwe uitdaging waarin ik mijn passie voor de publieke zaak en drijfveer om maatschappelijk verschil te maken op landelijk niveau de vrije loop kan laten. In die functie ben ik minder vrij om publiekelijk te zeggen wat ik vind. Dat betekent dat deze 194ste column mijn laatste is in deze soort.

 • Inzet vrijwilligers bij Jeugdbescherming

  2 reacties

  Onlangs ontstond er in de (sociale) media enige ophef over proeftuinen (Kind Veilig Thuis) waarin geëxperimenteerd wordt met de inzet van vrijwilligers in de jeugdbescherming. De ophef bereikte uiteraard ook de Tweede Kamer en leidde dan ook tot vragen aan staatssecretaris Dijkhoff. 

 • Een mooie doorbraak thuiszitters, maar we zijn er nog niet.

  7 reacties

  De afgelopen maanden schreef ik vier columns over het thema doorbraak thuiszitters. Mijn conclusie was dat er geen wettelijke belemmeringen waren om, als het echt niet anders kan, maatwerk in de vorm van onderwijs op afstand (waaronder thuisonderwijs) mogelijk te maken. Tegelijkertijd constateerde ik dat de uitvoeringspraktijk weerbarstiger was, waardoor onnodig veel leerbare kinderen onderwijs werd onthouden. Ik sloot af met een oproep aan staatssecretaris Dekker om een helder signaal af te geven over de mogelijkheden tot maatwerk, omdat scholen zich regelmatig beroepen op veronderstelde regels vanuit OCW die maatwerk niet mogelijk zouden maken.

 • Jeugdhulp zonder drang en dwang

  4 reacties

  We zijn er bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam trots op dat we er, met behulp van een door onze gezinsmanagers zelf ontwikkelde nieuwe generiek gezinsgerichte werkwijze, in combinatie met een intensief professionaliseringsprogramma, in zijn geslaagd om kwetsbare kinderen veiliger te laten opgroeien en tegelijkertijd het aantal ondertoezichtstellingen en gedwongen uithuisplaatsingen met tientallen procenten terug de dringen.

 • Systeemkwesties in verschillende verschijningsvormen

  4 reacties

  In mijn vorige column en ook in eerdere columns gebruik ik regelmatig het begrip “systeemkwestie” om een tekortkoming in het functioneren van het jeugdhulpsysteem in de praktijk aan te duiden. Een tekortkoming in die zin, dat de uitkomsten van bepaalde manieren van werken niet in lijn zijn met de bedoeling van het systeem (ieder kind groeit blijvend veilig op).

 • De noodzaak tot bestuurlijk leren

  6 reacties

  Bent u wethouder jeugd en komt u niet hoogfrequent met alle bestuurders en topambtenaren van de bij de jeugdhulp betrokken organisaties bij elkaar om te leren van concrete verhalen vanuit de praktijk, dan kunt u er verzekerd van zijn dat de gewenste transformatie, als ie al van de grond komt met proeftuinen, snel vast zal lopen, of op zijn minst een moeizame “uphill battle” zal worden.

 • Hoe doorbreek je ingesleten gedragspatronen? Een gedachtenexperiment.

  4 reacties

  De grote uitdaging bij systeeminnovaties zoals de transformatie jeugdhulp is, hoe te voorkomen dat oude langdurig ingesleten gedragspatronen (bureaucratisme, gebrek aan samenwerking, incidentenpolitiek) gewoon weer terugkeren in het nieuwe jasje van bijvoorbeeld de sociale wijkteams. Om die uitdaging aan te kunnen is het van belang om je er van bewust te zijn hoe weerbarstig die ingesleten gedragspatronen zijn.

 • Een wel heel bijzonder mens

  3 reacties

  Werken in de jeugdzorg is betekenisvol. Het start altijd bij zeer heftige en verdrietige situaties, maar wat is er mooier dan vervolgens alles op alles zetten om het verschil te maken voor kinderen in de knel. Werken in de jeugdzorg brengt ook vele ontmoetingen mee met bijzondere mensen.

 • Fonds voor een dapper meisje

  1 reactie

  Op dinsdag 10 maart had ik de eer om een bijzonder mens persoonlijk te ontmoeten. Een paar maanden eerder hadden we al even kort via de e-mail contact gehad over een prachtig plan dat in zijn hoofd was opgekomen.

 • Machteloosheid als strategie?

  3 reacties

  Werken in de jeugdhulp is mooi en zinvol, omdat je verschil kunt maken voor kwetsbare kinderen. Het is geen makkelijk werk, vooral als het gaat om de kwetsbare kinderen in de knel als gevolg van een onveilige opvoedsituatie. Dan gaat het vaak om zeer weerbarstige problematiek waarvoor geen evidente, simpele en snelle oplossingen voorhanden zijn. Een lange adem en tevreden zijn met kleine muizenstapjes zijn nodig. 

 • Loverboys aanpakken

  6 reacties

  Jongeren die weglopen uit  (gesloten) jeugdhulpinstellingen is een regelmatig voorkomend verschijnsel, veelal tijdens (on)begeleid verlof. Verlof dat op een gegeven moment noodzakelijk is om de jongere stapje voor stapje te laten wennen aan terugkeer naar de echte wereld. Vaak gaat het om weglopende meisjes die het slachtoffer zijn van loverboys.

 • Jeugdhulptransformatiecasuïstiek: schulden

  Reageer

  De transitie jeugdhulp kan als hefboom fungeren voor de gewenste transformatie van de jeugdhulp, omdat gemeenten nu meer dan ooit in de positie zijn om koker overstijgende oplossingen te realiseren.

 • Stilte voor de storm?

  2 reacties

  We zijn nu een paar weken op streek sinds de gemeenten integraal verantwoordelijk zijn geworden voor de jeugdhulp en het lijkt relatief rustig aan het transitiefront. Natuurlijk was daar het verschrikkelijke familiedrama in Rotterdam en de media waren er als de kippen bij om een verbinding te leggen met de transitie. Ze vergaten daarbij even dat het gemeentelijk bureau Frontlijn al jaren, met inzet van studenten, actief is in kwetsbare Rotterdamse gezinnen.

 • Jeugdhulptransformatiecasuïstiek: huisvesting

  2 reacties

  De transitie jeugdhulp kan als hefboom fungeren voor de gewenste transformatie van de jeugdhulp, omdat gemeenten nu meer dan ooit in de positie zijn om koker overstijgende oplossingen te realiseren. Vaak liggen oplossingen voor jeugdhulpproblematiek buiten het domein van de jeugdhulp zelf. Huisvesting is zo’n voorbeeld waar ik in eerdere columns ook al eens over schreef. In deze column geef ik twee concrete voorbeelden uit de praktijk die duidelijk maken welke kansen er voor gemeenten liggen.