of 59854 LinkedIn

Eric de Kluis

Eric de Kluis is hoofdredacteur van Binnenlands Bestuur

 • Visie, lef en creativiteit

  3 reacties

  ‘Als burgemeester dien ik de wet te handhaven.’ Dat gaf burgemeester Geert van Rumund van Wageningen als reden aan voor zijn stap om via de rechter te proberen 30 van de 68 bewoners van verzorgingshuis Dennenrust in Wageningen per 1 oktober de wacht aan te zeggen. Gevolg van landelijke regelgeving, zei de burgemeester.

 • Niet meer dan speculatie

  Reageer

  Een aantal punten uit het deelakkoord dat D66 had gesloten met GroenLinks in Amsterdam werd half april al bekend. Minder scooteroverlast, meer parken en ander stadsgroen, meer wegen waar 30 kilometer per uur de maximumsnelheid wordt. Voor het accepteren van die standpunten die duidelijk het GroenLinks stempel droegen, eiste en kreeg D66 instemming voor hervormingen van de woningmarkt en op het gebied van de hoofdstedelijke financiën. Er leek al aardig schot te zitten in de coalitievorming in de hoofdstad, ware het niet dat de combinatie D66/GroenLinks nog een paar zeteltjes te kort kwam om een meerderheid in de Amsterdamse raad te vormen.

 • Continu campagne voeren

  Reageer

  ‘Landelijk weet ik wel wat ik moet stemmen, maar lokaal heb ik geen idee. Ik ken de partijen niet, ik weet niet wat ze willen.’ Deze opvatting heb ik de afgelopen dagen herhaaldelijk gehoord. Van buren, van stadsgenoten, zelfs van mijn zoon. Meestal als onderbouwing voor het besluit niet te gaan stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen.

 • Liefdadigheid als bijproduct

  Reageer

  Fairtrade-gemeente, Milleniumgemeente, Serious Ambtenaar en tal van inzamelingacties ter leniging van nood bij humanitaire rampen. Er zijn veel mogelijkheden voor gemeenten om aan ontwikkelingshulp te doen.

 • Kleuterhype

  10 reacties

  ‘Gouda verplicht 5-jarigen om thuis de afwas te doen’. Een artikel met die kop verscheen vorige week in het Algemeen Dagblad. De verontwaardiging droop van het artikel af. Is het nu al zo erg met Nederland gesteld dat kleuters door de overheid worden gedwongen huishoudelijke taken op zich te nemen? Is Gouda nu helemaal van de pot gerukt?

 • Duidelijkheid

  1 reactie

  Duidelijkheid. Dat is wat de gemeenten voornamelijk vragen van het kabinet. De vandaag gepresenteerde begrotingen bieden weliswaar duidelijkheid over de bezuinigingen die doorgevoerd worden op de verschillende beleidsterreinen, maar nog altijd geen duidelijkheid over hoe die bezuinigingen uit zullen pakken en wat voor gevolgen ze zullen hebben voor de gemeentefinanciën.

 • Compromissen & campagnes

  Reageer

  Het kabinet is gevallen. Nieuwe verkiezingen staan op til. Tot die tijd zitten we met een demissionair kabinet. Het parlement mag nu beslissen welke liggende wetsvoorstellen het wel en welke het niet behandelt. 

 • Gods jeugdwerk

  4 reacties

  In steeds meer steden worden delen van het welzijnswerk, met name gericht op jongeren, uitgevoerd door organisaties van religieuze signatuur. Door het binnenhalen van aanbestedingen houdt de evangelisatiebweging Youth for Christ zich inmiddels bezig met het jeugdwelzijnswerk in twintig steden.

 • E-Overheid vergt visie

  Reageer
  E-overheid is geen speeltje van techneuten. Het vergt bestuurlijke visie.