of 63623 LinkedIn

Ed van Meer

Ed van Meer is sinds 2008 partner en senioradviseur bij Van Kleef & Partners, gespecialiseerd in arbeidsvoorwaarden, ambtenaren- en arbeidsrecht. Hij adviseert werkgevers en werknemers(organisaties) in de publieke sector maar ook in het bedrijfsleven. Ed geeft en ontwikkelt  regelmatig cursussen over ambtenaren- en arbeidsrecht.


Daarvoor was hij onder meer werkzaam als senior adviseur arbeidsvoorwaarden en rechtspositie bij het Openbaar Ministerie en als advocaat bij SRK Rechtsbijstand en Van der Meijden cs, met als specialisme het militaire ambtenarenrecht en het militaire straf- en tuchtrecht. Afgestudeerd in 1997 aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (bestuursrecht).

 • Normalisering: waar zijn de initiatiefnemers?

  2 reacties

  De spirit is eruit! Uit het Wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren bedoel ik. Welke wet de geboorte moet inluiden van een nieuw, sprankelend, privaatrechtelijk ambtenarenrecht. Met als kern dat het arbeidsrecht van de marktsector ook van toepassing wordt op ambtenaren. Een nieuw ambtenarenrecht dat een einde moet maken aan de zwaar gejuridiseerde verhoudingen tussen de overheidswerkgever en zijn ambtenaren.

 • Overgang van overheidsonderneming

  Reageer

  Met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) wordt straks het arbeidsrecht van de marktsector ook van toepassing op de publieke sector. De initiatiefnemers van het wetsvoorstel hebben dit steeds verdedigd door er onder meer op te wijzen dat de Wnra zou leiden tot een betere arbeidsmobiliteit tussen de marktsector en de publieke sector. In het parlementaire debat bleek de vraag of dat ook daadwerkelijk zo is echter lastiger te beantwoorden dan gedacht. Omdat de Eerste Kamer binnenkort het finale oordeel over dit wetsvoorstel velt is het nu een mooi tijdstip om op dit punt de initiatiefnemers een beetje te hulp te schieten!

 • Doe ff lekker normaal, joh!

  3 reacties

  Wat is het stil in Nederland!

  En dan vooral bij de overheid. Terwijl nu juist daar toch de dynamiek van de blijde verwachting dominant zou moeten zijn. Met alle avontuurlijke spanning die hoort bij het in opgewonden onzekerheid wachten op het komende nieuwe leven. Want dat er bij de overheid nieuw leven op komst is, daar twijfelt eigenlijk niemand meer aan. Op 22 september 2015 neemt de Eerste Kamer immers de ‘Wet normalisering rechtspositie ambtenaren’ aan. Dat gaan ze gewoon doen, daar in die Senaat. En daarmee beleeft de overheid de lang zo reikhalzend verwachte geboorte van ‘het nieuwe ambtenarenrecht’. 

 • Disciplinaire straffen na normalisering?

  1 reactie

  Van ambtenaren wordt veel meer verwacht dan van werknemers in het bedrijfsleven. Waar de laatsten zich vooral als op winst beluste tijgers hoeven te gedragen worden aan ambtenaren duidelijk hogere eisen gesteld. Hun rechtstatelijke bewustzijn omvat niet alleen het zelf correct naleven van de wet, maar ook het respecteren van de belangen van de gemeenschap.

 • Nu de ‘normalisering’ van de meest kwetsbaren nog

  Reageer

  De kans is nu toch echt groot dat binnenkort ook de laatste stap wordt gezet in het proces van de ‘normalisering’ van de rechtspositie van ambtenaren. Het gaat er daarbij in de kern om dat de ambtelijke rechtspositie dan niet langer publiekrechtelijk van aard is maar privaatrechtelijk. Dat betekent dat ook voor ambtenaren de in de marktsector  geldende arbeidsrechtelijke regels van kracht worden en dat voor hun rechtsbescherming de bestuursrechter plaats maakt voor de burgerlijke rechter.

 • Schoonheidsfoutje cao gemeenten

  1 reactie

  Eindelijk is het dan zover! Het ‘Cao-akkoord gemeenten 2013 – 2015‘ bijt het spits af op een in de ambtenarenwereld gevoelig onderwerp. Salarissen van ambtenaren die zonder voorafgaand ontslag worden herplaatst op een lagere functie mogen overeenkomstig worden verlaagd, mits dat in een sociaal statuut of sociaal plan is geregeld. Aldus het in dat akkoord opgenomen nieuwe artikel 3:5, vier de lid van de CAR-UWO. Een bijna revolutionaire omwenteling in de ambtelijke wereld, waarin het tot heden immers de norm was dat ambtenaren in die situatie steeds en voor onbepaalde tijd het hogere salaris behielden dat bij hun oude functie behoorde.

 • Nieuwe wet maakt ontslag ambtenaar niet soepeler

  6 reacties

  Een ambtenaar ontslaan. Dat staat voor HR-managers in de publieke sector zo’n beetje gelijk aan het winnen van het WK voetbal. De weg ernaartoe is lang, onzeker, kostbaar en als je denkt dat je er bijna bent, word je alsnog uitgeschakeld.