of 59345 LinkedIn

Douwe Jan Elzinga

Douwe Jan Elzinga studeerde geschiedenis en rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij promoveerde in 1982 en werd hoogleraar Staatsrecht in 1985. Sinds 2004 is hij tevens hoogleraar aan de Universiteit van Aruba. Van 1998 tot 2000 trad hij op als voorzitter van de Staatscommissie Dualisme en lokale democratie.
Zijn eerste column in Binnenlands Bestuur verscheen in de herfst van 1978. Hij schreef een tiental boeken en handboeken over staatsrecht, politiek en bestuur. Het belangrijkste deel van zijn prijzenkast bestaat echter uit de drie zilveren kruisjes die hij behaalde in de Elfstedentochten van 1985, 1986 en 1997.

 • Integriteit is zaak burgemeester

  Reageer

  Voor integriteitstrainingen gaat de kwestie-Barneveld een klassieker worden. Een raadslid onderhandelt voor zijn kinderen over de aankoop van een groot perceel met woning. Splitsing van het perceel voor de bouw van een tweede woning was door de gemeente steeds afgehouden, maar toen het raadslid er mee aan de slag bleek splitsing ineens wel mogelijk.

 • Onderzoek lek commissie kansloos

  Reageer

  Paul Tang lekte in 2009 Prinsjesdagstukken en bekende. Er werd een indrukwekkende onderzoekscommissie ingesteld onder voorzitterschap van voormalig Procureur Generaal Joan de Wijkerslooth de Weerdesteyn. De commissie constateerde dat Tang een strafbaar feit had gepleegd en eigenlijk zou moeten worden vervolgd.

 • Niet alles is echt geheim

  1 reactie

  Een asbestdossier in de gemeente Westland werd aan de leden van de raad verstrekt onder geheimhouding. Daardoor behield het college de mogelijkheid om die geheimhouding ook weer op te heffen en voorkwam het dat de raad eventueel niet zou bekrachtigen.

 • Behandelen begroting is hoogtepunt

  Reageer

  De CDA-fractie in de gemeenteraad van Utrecht heeft wethouder Jeroen Kreijkamp van financiën gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijkheid van een tweejaarlijkse begroting. Volgens deze fractie zijn de tussentijdse verschuivingen in de begroting te beperkt om een zinnige jaarlijkse begrotingsbehandeling te doen. Kansen hiervoor ziet de fractie in de ‘experimentenwet’ voor het openbaar bestuur van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. 

 • Toetsingsrecht is terugval

  1 reactie

  Op 31 augustus publiceerde de Maastrichtse hoogleraar Rechtspleging Marc de Werd in NRC Handelsblad een artikel ‘Pleidooi voor grondwetstoetsing’. In ons land mogen volgens de Grondwet wetten in formele zin niet door de rechter aan bepalingen uit de Grondwet worden getoetst. Dat betekent dus dat de wetgevende producten van regering en parlement voor de rechter een gegeven zijn. Het oordeel van de politiek kan door de rechter niet worden gecorrigeerd.

 • Meten met twee maten

  Reageer

  Burgemeester Pieter Smit van Oldambt deed vorige week aangifte van het lekken van informatie over de noodopvang van vluchtelingen in het gebied Blauwe Stad. De gemeente gaat daar een noodopvang vestigen en wilde eerst de omwonenden informeren voordat het plan bekend zou worden gemaakt.

 • Weg met de term ‘reces’

  Reageer

  In de eerste week van september komt de politieke machinerie weer op gang na een zomerreces van ongeveer twee maanden. De nationale politiek bereidt zich voor op Prinsjesdag. In gemeente en provincie komen de raden en Staten weer bijeen voor de start van het nieuwe politieke seizoen. In het webtijdschrift ‘De Hofvijver’ van het Montesquieu-instituut rekent collega Aalt-Willem Heringa voor dat in Nederland de Tweede Kamer ongeveer 140 dagen per jaar in vergadering bijeen is. Naast het lange zomerreces is er een winter- en een voorjaarsreces.

 • Kiesstelsel Eerste Kamer moet anders

  2 reacties

  In de periode voor de grondwetsherziening 1983 zorgde de verkiezingssystematiek voor de Eerste Kamer ervoor dat de ‘doorvertaling’ van de uitslag naar de landelijke politieke verhoudingen een vrijwel zinloze bezigheid was. Bij de vroegere zittingsduur van negen jaar, waarbij om de drie jaar een tiental nieuw gekozen senatoren aantrad, was er voor een dergelijke vertaling geen enkel aanknopingspunt.

 • Veiligheid moet terug naar BZK

  Reageer

  Het Tweede Kamerlid Magda Berndsen (D66) bepleit in een opiniestuk in de NRC van 20 juli de terugkeer van Veiligheid naar BZK. Het departement van Justitie en Veiligheid zou een waterhoofd zijn geworden. 

 • Regime ambtelijke bijstand is volwassen

  2 reacties

  De burgemeester van de gemeente Echt-Susteren – Jos Hessels – gaat in Nijmegen promoveren op het vraagstuk van de ambtelijke bijstand aan raadsleden, zo meldde Binnenlands Bestuur in het vorige nummer. Burgemeester Hessels meldt dat zijn conclusie eigenlijk al vaststaat en dat hij vanwege de ernst van het vraagstuk niet wil wachten tot zijn boek over vijf jaar klaar is.