of 64621 LinkedIn

Douwe Jan Elzinga

Douwe Jan Elzinga studeerde geschiedenis en rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij promoveerde in 1982 en werd hoogleraar Staatsrecht in 1985. Sinds 2004 is hij tevens hoogleraar aan de Universiteit van Aruba. Van 1998 tot 2000 trad hij op als voorzitter van de Staatscommissie Dualisme en lokale democratie.
Zijn eerste column in Binnenlands Bestuur verscheen in de herfst van 1978. Hij schreef een tiental boeken en handboeken over staatsrecht, politiek en bestuur. Het belangrijkste deel van zijn prijzenkast bestaat echter uit de drie zilveren kruisjes die hij behaalde in de Elfstedentochten van 1985, 1986 en 1997.

 • Vrij spel voor 3d-ambtenaar

  2 reacties

  Binnenkort doet de Centrale Raad van Beroep uitspraak over de huishoudelijke hulp. Hoort dit wel of niet onder de WMO-2015? Het zijn belangrijke uitspraken met grote gevolgen voor de gemeenten. Nog veel principiëler zijn daarop volgende uitspraken van de rechter over de vraag of toekenningen in het sociaal domein zijn toegestaan zonder regels of beleid. In verschillende gemeenten wordt er uitdrukkelijk mee geëxperimenteerd: Zaanstad, Utrecht, Enschede, etc. In heel veel andere gemeenten is men vanwege de hectische invoering van de decentralisatie nog nauwelijks aan het maken van beleid en regels toegekomen en zullen de initiatieven uit de grote steden mogelijk worden overgenomen.

 • Regio dreigt zelfstandig te worden

  Reageer

  Een samenwerking van gemeenten in de vorm van een gemeenschappelijke regeling kenmerkt zich door vrijwilligheid. Het gaat hier om verlengd lokaal bestuur. De gemeenschappelijke regeling wordt gedomineerd en gestuurd door de gemeentelijke bestuursorganen en hun leden. Als een gemeente wil stoppen met de gemeenschappelijke regeling dan kan dat.

 • Noodbevel Luttelgeest kan echt niet

  1 reactie

  Collega Wim Derksen (zie www. binnenlandbestuur.nl) betoogt dat ook journalisten niet boven de wet staan en onder omstandigheden zich moeten houden aan een noodverordening, ­zoals afgekondigd door Aucke van der Werff, de burgemeester van de gemeente Noordoostpolder. Bestuurskundige Derksen vergist zich.

 • Schade door schouten

  Reageer

  De commissie-Schouten onderzocht het lek in de commissie-Stiekem. Een week voordat deze commissie door de Tweede Kamer werd ingesteld, schreef ik op deze plaats dat (1) de commissie geen kans van slagen had vanwege een ‘mission impossible’, (2) dat de regelgeving op dit punt totaal onbruikbaar is, (3) dat de brief van Kamervoorzitter Van Miltenburg, waarin de instelling van de commissie werd aangekondigd, niet deugde omdat een dergelijke commissie alleen aan de slag kan als er een verdachte is met naam en rugnummer en (4) dat de kwestie van zelfincriminatie (zelfbeschuldiging) een danige belemmering vormt en er daarom al snel strijd is met art. 6 EVRM.

 • Recht weer in plaats van voorziening

  3 reacties

  In de politieke jaaroverzichten domineerde Martin van Rijn. De PvdA-staatssecretaris die samen met andere bewindslieden rond de 15 miljard euro uit het sociaal domein heeft gehaald en er maar niet in slaagt om de zegeningen hiervan over het voetlicht te krijgen. In 2015 hebben diverse bewindslieden van het kabinet geprobeerd om het beeld van koude sanering te laten kantelen. In de sfeer van de thuiszorg, de PGB-problemen, de sociale werkvoorziening, de jeugdzorg werden enkele miljoenen beschikbaar gesteld om knelpunten op te lossen.

 • Geheime stem over burgemeester

  1 reactie

  Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters is voorstander van een hoofdelijke stemming. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken ook. Deze probeerde dit in de Gemeentewet te regelen voor de herbenoeming van de burgemeester.

 • Integriteit is zaak burgemeester

  Reageer

  Voor integriteitstrainingen gaat de kwestie-Barneveld een klassieker worden. Een raadslid onderhandelt voor zijn kinderen over de aankoop van een groot perceel met woning. Splitsing van het perceel voor de bouw van een tweede woning was door de gemeente steeds afgehouden, maar toen het raadslid er mee aan de slag bleek splitsing ineens wel mogelijk.

 • Onderzoek lek commissie kansloos

  Reageer

  Paul Tang lekte in 2009 Prinsjesdagstukken en bekende. Er werd een indrukwekkende onderzoekscommissie ingesteld onder voorzitterschap van voormalig Procureur Generaal Joan de Wijkerslooth de Weerdesteyn. De commissie constateerde dat Tang een strafbaar feit had gepleegd en eigenlijk zou moeten worden vervolgd.

 • Niet alles is echt geheim

  1 reactie

  Een asbestdossier in de gemeente Westland werd aan de leden van de raad verstrekt onder geheimhouding. Daardoor behield het college de mogelijkheid om die geheimhouding ook weer op te heffen en voorkwam het dat de raad eventueel niet zou bekrachtigen.

 • Behandelen begroting is hoogtepunt

  Reageer

  De CDA-fractie in de gemeenteraad van Utrecht heeft wethouder Jeroen Kreijkamp van financiën gevraagd onderzoek te doen naar de mogelijkheid van een tweejaarlijkse begroting. Volgens deze fractie zijn de tussentijdse verschuivingen in de begroting te beperkt om een zinnige jaarlijkse begrotingsbehandeling te doen. Kansen hiervoor ziet de fractie in de ‘experimentenwet’ voor het openbaar bestuur van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken. 

Vacatures