of 64120 LinkedIn

Daniëlla Nijman

Daniëlla Nijman is als advocaat werkzaam bij Holla Advocaten in Den Bosch en gespecialiseerd in het omgevingsrecht. Zij adviseert diverse overheden, instellingen en bedrijven. Daarnaast is zij actief binnen de Vereniging van Milieuprofessionals als bestuurslid van de sectie Milieurecht en Praktijk. Zij heeft zitting in de bezwarencommissie van een Brabantse gemeente. De columns voor binnenlandsbestuur.nl schrijft zij op persoonlijke titel.

 

Daniëlla Nijman is te bereiken via:

Email

LinkedIn

Website

Twitter

 • Integratie Onteigeningswet in Omgevingswet: een gewaagde keuze (2)

  3 reacties

  Het is 2020 en je neemt een sabbatical. Na drie maanden in het buitenland te zijn verbleven keer je huiswaarts. Bij terugkomst tref je tot je grote schrik een brief aan van de gemeente. Je woning wordt onteigend voor de aanleg van een nieuwe weg. De termijn van zes weken om een zienswijze in te dienen is verstreken, je procedurekansen als sneeuw voor de zon verdwenen. Een nachtmerrie of de toekomst?

 • Het omgevingsplan (2): snelheid vs. rechtsbescherming?

  1 reactie

  Zoals bij veel andere advocaten bestaat mijn praktijk uit situaties waarvan je denkt: "hoe hebben ze dat kunnen verzinnen". De wetgever kan niet alle scenario's voorzien, zodat de bestuursrechter er zo nu en dan een mouw aan moet passen. Als het gaat om rechtsbescherming zijn 'gaten' in de wet onwenselijk. 

 • Termijnen Omgevingswet: better safe than sorry?

  1 reactie

  In de Omgevingswet zijn de procedures voor de besluitvorming en rechtsbescherming zoveel mogelijk gestroomlijnd. Het wetsvoorstel levert op onderdelen winst op, maar oplettendheid is geboden. De rechtzoekende burger zal scherp moeten zijn op de termijnen.

 • Rechtbescherming Omgevingswet: de burger op 2-0 achterstand?

  2 reacties

  Het is de frustratie van iedere bestuursrechtjurist of advocaat. Je cliënt heeft een groot probleem en staat lijnrecht tegenover de overheid. En hij heeft gelijk, het genomen besluit deugt niet. Vol overgave ga je de strijd aan.

 • Tien jaar afwijken van het bestemmingsplan

  1 reactie

  Zijn uw beleidsregels voor planologische kruimelgevallen nog up to date? Of beter gezegd, bent u al ingespeeld op de wijziging in het Besluit omgevingsrecht (Bor) die afgelopen november in werking trad? Deze wetswijziging maakt het mogelijk om een ‘tijdelijke’ afwijking van het bestemmingsplan vrij eenvoudig toe te staan voor maar liefst 10 jaar. Transformatie van leegstaande panden is nooit zo eenvoudig geweest.

 • Vergunning van rechtswege exit onder Omgevingswet

  Reageer

  Zoals veel andere vakidioten heb ik met smart zitten wachten op de officiële tekst van de Omgevingswet. Op 17 juni was het zover. Het wetsvoorstel is door de Minister ingediend bij de Tweede Kamer. De komende tijd zal ik aandacht besteden aan opvallende onderdelen van het wetsvoorstel. Om te beginnen de afschaffing van de vergunning van rechtswege.

 • Uit de gereedschapskist van het bestemmingsplan

  Reageer

  Bestemmingsplannen maken is een vak apart. Vooral anno 2014. Flexibiliteit is het nieuwe toverwoord, met in het kielzog termen als functiemenging en organische ontwikkeling.

 • De aanvraag als wolf in schaapskleren

  Reageer

  Stelt u zich de volgende situatie eens voor. U constateert dat een bedrijfswoning bij een palingkwekerij in strijd met het bestemmingsplan wordt bewoond door twee huishoudens. U legt een last onder dwangsom op. Daarbij vermeldt u zorgvuldig dat legalisering alleen mogelijk is indien er een omgevingsvergunning wordt aangevraagd. Of die omgevingsvergunning kan worden verleend weet u nog niet, omdat bij de aanvraag zal moeten worden onderbouwd waarom een tweede bedrijfswoning noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering. U geeft duidelijk aan daarover nog geen uitspraken te doen.


 • Het doorbreken van de handhavingsimpasse

  Reageer

  Het overkomt menig rechtzoekende. Het naastgelegen bedrijfspand is zonder vergunning uitgebreid of ineens door een supermarkt in gebruik genomen. De buren zijn plotseling vertrokken en hebben zeven studerende en feestende kamerbewoners onderdak verleend. Maar niet nadat de bovenverdieping grondig is verbouwd tot een zelfstandige etage met mooie inkijk in de achtertuin.

 • Minister kort door de bocht met flora en fauna?

  1 reactie

  Wie kent ze niet, ontwikkelingen die enorme vertraging opliepen door de rugstreeppad, de modderkruiper, de zandhagedis of de kamsalamander? De wetgeving rond flora en fauna heeft de naam complex te zijn en een aanknopingspunt voor vertragende procedures.

 • Pas op met het flexibele bestemmingsplan

  4 reacties

  Het aantal ingediende bouwaanvragen ligt tegenwoordig op een dieptepunt. Toch gebeurt het nog regelmatig dat er niet tijdig op een aanvraag wordt beslist. Soms komt dat doordat men denkt de uitgebreide voorbereidingsprocedure te moeten volgen terwijl de harde reguliere beslistermijn geldt. Minstens zo vervelend is een verkeerde berekening van de beslistermijn.