of 63966 LinkedIn

Cornelis van der Sluis

Cornelis van der Sluis is partner en advocaat bestuursrecht en omgevingsrecht bij Ten Holter Noordam advocaten in Rotterdam. Cornelis adviseert en begeleidt overheden bij procedures over onder meer de Wet openbaarheid van bestuur en de inrichting van de bedrijfsvoering daaromtrent. Cornelis verzorgt ook regelmatig inhouse cursussen en lezingen en publiceert met grote regelmaat in vakbladen als de Gemeentestem.

 • De Woo en de weigeringsgronden

  Reageer

  In eerdere columns is de voorbije weken stilgestaan bij enkele majeure wijzigingen van de Wet open overheid. Een van de aspecten die niet veranderd is ten opzichte van de praktijk onder de Wet openbaarheid van bestuur, is de wijze waarop informatie moet worden beoordeeld. Uitgaande van het algemene belang van openbaarheid van overheidsinformatie geeft de wet redenen waarom informatie toch vertrouwelijk moet blijven (nu in artikel 10 en 11 Wob; straks in artikel 5.1 Woo).

 • De Woo en de bescherming van ambtenaren

  Reageer

  Gevoelig onderwerp bij openbaarheid van overheidsinformatie vormt de bescherming van degenen die bij de beleids- en besluitvorming zijn betrokken. Bescherming van de ambtenaren die in alle vrijheid moeten kunnen adviseren staat hoog in het vaandel. De initiatiefnemers van de Wet open overheid probeerden daar in eerste instantie mee te breken.

 • De Woo en het probleem van een register

  1 reactie

  In mijn vorige column, waarin ik het probleem van de actieve openbaarmaking die voortvloeit uit de Wet open overheid besprak, kondigde ik al aan in deze column de registerplicht uit de Woo onder de loep te nemen. Ook dat is namelijk een van de pijnpunten die de VNG – een van de grootste pleitbezorgers tegen de Woo – naar voren brengt. De registerplicht zou onuitvoerbaar zijn en leiden tot extra bureaucratie. 

 • Wat de kwestie Meerts nu echt bijzonder maakt

  2 reacties

  Zowel op deze website als elders is veelvuldig aandacht besteed aan de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van afgelopen 17 februari. Daarin deed de Afdeling een uitspraak over het misbruik van het recht om een Wob-verzoek te richten aan gemeenten (en andere overheden) met het enkele doel er financieel wijzer van te worden.