of 64231 LinkedIn

Cornelis van der Sluis

Cornelis van der Sluis is partner en advocaat bestuursrecht en omgevingsrecht bij Ten Holter Noordam advocaten in Rotterdam. Cornelis adviseert en begeleidt overheden bij procedures over onder meer de Wet openbaarheid van bestuur en de inrichting van de bedrijfsvoering daaromtrent. Cornelis verzorgt ook regelmatig inhouse cursussen en lezingen en publiceert met grote regelmaat in vakbladen als de Gemeentestem.

 • De Wob is dood, leve de Woo

  Reageer

  In een reeks aan columns (hier vindt u de laatste) is de afgelopen jaren onder meer op deze site aandacht besteed aan de Wet open overheid. De wet die de alom bekende (en soms verguisde) Wet openbaarheid van bestuur (Wob) moest vervangen. Op 5 oktober jl. werd de Woo aanvaard door de Eerste Kamer. Zes maanden na plaatsing in het Staatsblad treedt de Woo in werking. Dat moet dus 1 mei 2022 zijn. Er is dan geen Wob meer!

 • Wob is echt iets anders dan de Grondwet en Gemeentewet

  1 reactie

  Het ongevraagde advies van de Raad van State over de ministeriële verantwoordelijkheid heeft veel stof doen opwaaien, vooral over het onderwerp informatie-uitwisseling tussen kabinet en parlement. 

 • De Woo: een nieuwe jas die prima past?!

  Reageer

  In januari 2019, anderhalf jaar geleden dus, verscheen de laatste column in een reeks over de Wet open overheid. Aanleiding toen was de novelle, het wijzigingswetsvoorstel teneinde de al door de Tweede Kamer aangenomen Wet open overheid (Woo) te wijzigen. Noodzakelijk, want de Eerste Kamer wilde er niet aan gegeven de hoge uitvoeringskosten die de Woo in de toenmalige staat met zich mee zou brengen. Dat het anderhalf jaar heeft moeten duren alvorens een nieuwe column over de Woo verscheen, lag niet aan uw columnist. 

 • Appen over de Dam. De Wob matters…

  5 reacties

  Een vrijgegeven app-wisseling tussen de burgemeester van Amsterdam en de minister van Justitie en Veiligheid heeft menig oor doen klapperen. Kennelijk onder druk van de PVV heeft de minister gemeend de app-wisseling openbaar te moeten maken. Een zeer transparante wijze van opereren die valt te prijzen. Te meer gegeven de nieuwswaardigheid van de berichtenstroom – de krantenberichten, tweets en andere updates zijn niet bij te houden kort na bekendmaking van de informatie. Er wordt op interessante wijze inzicht gegeven in de gedachten, overwegingen en afwegingen van een bestuurder tijdens een crisis of incident.

 • De Woo: een nieuwe jas, een eerste analyse

  Reageer

  Het kabinet heeft gewonnen. Een vreemde uitspraak wellicht bij een wetsvoorstel van initiatiefnemers en sowieso bij een wetgevingsproces, maar het is de indruk die overblijft na een lang traject van een initiatiefwetsvoorstel die werd aangenomen door de Tweede Kamer, maar bleef hangen in de Eerste Kamer.

 • De Woo gaat doorrrrr ...

  Reageer

  In oktober 2017 besprak ik in mijn laatste column in de Woo-reeks op deze site de insteek van Rutte III. Het kabinet wilde praten met de initiatiefnemers vanwege enerzijds de behoefte aan een open en transparante overheid, maar anderzijds de angst voor hoge kosten. Ik sloot af met de vraag of die opmerking in het regeerakkoord een opmaat was voor een goed Haags gebruik, “we gaan een en ander onderzoeken en het verdwijnt langzaam in een la”. Dat blijkt een onjuiste inschatting. Want de gesprekken tussen initiatiefnemers en kabinet, waar 23 mei jl. al over werd gesproken bij SC online, hebben resultaat opgeleverd.

 • De Woo: er komt geen eind aan…

  3 reacties

  De laatste column over de Wet open overheid gaf ik nog de titel mee “op naar het einde.” Ik zag in de kritiek van de Raad van State en de uitkomsten van de beide Quick scans aanleiding om te veronderstellen dat die Woo er niet zou komen. 

 • De Woo: op naar het einde

  Reageer

  In de laatste column over de Wet open overheid werd gesproken over het laatste zetje van de Raad van State. De Raad van State had immers in het jaarverslag de nodige kritische noten gekraakt over de Woo. In de column daarvoor besprak ik al de eerste Quick scan impact Wet open overheid van de consultants van ABDTOP. De conclusie was helder: de kosten voor de uitvoering van de Woo liggen zeer veel hoger dan de kosten die de uitvoering van de Wob vergt. De tweede Quick scan zou nog volgen en die verscheen op 13 juni jl.

 • De Woo en het extra zetje van de Raad van State

  Reageer

  Na enige tijd radiostilte op dit platform over de Wet open overheid, vormt het jaarverslag van de Raad van State aanleiding voor een column. Dat verslag verscheen op 6 april jl. online. Een jaarverslag dat twee thema’s kent, de strenge overheid en de open overheid.

 • De Woo: impact en kosten

  2 reacties

  Deze achtste column over de Wet open overheid leent zich voor een analyse van de impact van de Wet open overheid, niet in de laatste plaats omdat minister Plasterk op 15 december 2016 een Quick scan impact Wet open overheid (Woo) aan de Tweede Kamer en Eerste Kamer zond. Het eerder op deze plek hierop toegesneden wensenlijstje van te behandelen elementen is deels ingewilligd.

 • De Woo en de juridisering en administratieve lasten

  Reageer

  In deze zevende column over de Wet open overheid is het tijd voor een moment van terugkijken en bezinnen. Niet in de laatste plaats omdat een deel van de columns vooral wat kritische kanttekeningen zet bij de wet en de Eerste Kamer in oktober weer verder zal gaan met de behandeling. 

 • Geen komkommertijd in openbaarheid overheidsinformatie

  Reageer

  Wie zou denken dat – na de storm van voor de zomer – het wat rustiger zou zijn op het gebied van overheidsinformatie en de beschikbaarheid daarvan heeft het goed mis. Zo werd de zomer ingeluid met de nodige kritiek op de VNG-lobby. Kritiek die ik al eerder nuanceerde in een column en gebeurde er meer op dit terrein. Om weer een beetje bij te zijn, bespreek ik hierna enkele opvallende actualiteiten.

 • De Woo en de niet overtuigende anti-lobby lobby!

  1 reactie

  De eerste column in deze reeks over de Wet open overheid haakte aan bij de argumenten van de VNG. Dat de lobby vanuit de VNG niet ongemerkt plaatsvindt, is inmiddels duidelijk. Vanuit veel gemeenten heeft het ook tot een tegenlobby geleid.