of 63908 LinkedIn

Cees-Jan Pen

Cees-Jan Pen is lector Brainport van Fontys Hogescholen en projectleider Raak onderzoeksproject Vastgoed van de toekomst (focus leegstand, herbestemming en sloop). Hij is gepromoveerd aan de RUG op bedrijfsverplaatsingen en locatiekeuzes. Cees-Jan besteedt in zijn columns aandacht aan de noodzakelijke verduurzaming van de bedrijfsmatige vastgoedmarkt. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar bedrijventerreinen, binnenstadsontwikkelingen in relatie tot periferie en kiezen voor transformatie, herbestemming en sloop in plaats van bouwen in het weiland.


Cees-Jan Pen is bereikbaar via:

E-mail

LinkedIn

Twitter

 

 • Koester de blokkendozen

  3 reacties

  Het ruimtelijke ordeningsdebat wordt eenzijdig gedomineerd door de woningnood. Belangengroepen en ook de politiek overschreeuwen elkaar met allerlei niet altijd even breed gedragen plannen, agenda’s en manifesten om meer en sneller, maar gelukkig wel, honderdduizenden duurzamere woningen te realiseren.

 • Stress op de kantorenmarkt

  2 reacties

  De kantorenmarkt is net bekomen van de ene crisis en de volgende crisis dient zich alweer aan. Tijdens de economische recessie was leegstand haast synoniem met de term kantoren. Het leek er op sommige locaties bijna op of alle kantoren (deels) te huur stonden. De markt en ook gemeenten trokken hun handen af van alles wat met kantoren te maken had.

 • Woningnood

  1 reactie

  Wekelijks verschijnt er in de media wel een waarschuwend, haast paniekerig bericht over de dreigende enorme woningnood en de desastreuze gevolgen, inclusief wie de schuldige is. De productie van nieuwbouw woningen moet liefst verdubbelen, alleen blijft (bewust) onduidelijk of en welke weilandlocaties dan op de schop moeten. Laten we voortaan gewoon benoemen dat het gaat om bouwen in bijvoorbeeld Waterland, de Zaanstreek en ten zuiden van Amstelveen. 

 • Loket gemakkelijke oplossingen is dicht

  Reageer

  De vermeende ontwrichtende impact van webwinkels op ons winkellandschap is door het recente boek, met de slim gekozen titel, #watnoueindewinkels teruggebracht tot normale proporties. Bestuurders zullen het vanaf nu wel uit hun hoofd laten de leegstand in binnensteden en wijkcentra lekker makkelijk toe te schrijven aan het web. De crisis is gelukkig ook voorbij, dus dat kan ook geen makkelijk excuus meer zijn.

 • Weg langs de snelweg

  2 reacties

  Er is iets geks aan de hand langs onze snelwegen. Dit betreft niet alleen het onverklaarbare besluit dat we op steeds meer plekken met meer milieueffecten 130 mogen rijden, terwijl we net massaal in Parijs een klimaatakkoord hebben gesloten. Het lijkt erop dat het harder mogen rijden gekoppeld is aan nog meer tempo maken met nog meer glimmende perifere plannenmakerij.

 • Windowdressing en lege winkels

  1 reactie

  Assen heeft gekozen voor de periferie en laat de binnenstad op haar beloop. De toegezegde 6 miljoen euro mits outlet er komt, is water naar de zee dragen. Men mag dromen over en kiezen voor periferie en binnenstad, maar hoe lang houd je jezelf voor de gek? Als je een motie met elf lekker klinkende randvoorwaarden nodig hebt, zegt dat genoeg. Wie niet kiest, verliest.

 • Zandkastelen

  1 reactie

  De enorme maatschappelijke ophef over het, voor mij nog steeds niet helder gemotiveerde, voornemen van minister Melanie Schultz om meer ruimte te bieden aan bouwen langs de kust, verraste haar. Dat was toch eigenlijk wel het meest verrassende aan alle media-aandacht.

 • Stoppen provincies de kaalslag door outlets?

  1 reactie

  De krachttermen over de staat van de retailmarkt vliegen je om de oren. ‘Alarmfase 1 in de winkelstraat’; ‘Ondergang ketens slaan gaten in winkelstraten’; en in de Telegraaf dit weekend, naar aanleiding van alle outletplannen: 'Bouwen voor leegstand' en 'Keihard koersen op kaalslag'. De afgelopen weken is het debat te weinig gegaan over de voortgaande overbewinkeling waardoor V&D, Macintosh en vele anderen in de problemen zijn gekomen. De retailmarkt wordt momenteel gekenmerkt door dit mechanisme: komt er iets bij, dan zal er elders iets verdwijnen.

 • Werk, werk, werk

  Reageer

  Een van de verdiensten van de econoom Piketty is dat hij de verdergaande tweedeling tussen de onderkant en bovenkant van de arbeidsmarkt terecht op de agenda heeft gezet. Niet alleen in de economische sterke Brainportregio worstelt men met de te hoge werkloosheid en geringe kansen voor lager opgeleiden. Vorige week was dit ook een van de rode draden tijdens een presentatie die ik mocht houden in het kader van de nieuwe ruimtelijk-economische koers van de zogenaamde U10, ik noem het nog gewoon regio Utrecht.

 • Wie niet kiest, verliest

  Reageer

  Rotterdam en Eindhoven laten zien dat ‘wie kiest, wordt gekozen’. Recent wonnen Rotterdam (LonelyPlanet) en Eindhoven (Dutch Design award) terecht prijzen, omdat men expliciet durft te investeren en te kiezen voor een helder profiel van de binnenstad. Beide steden kennen geen mooi monumentaal en authentiek centrum, maar laten zien dat het gaat om met lef kiezen voor beleving, events en een profiel.

 • Leegstand is erg

  Reageer

  Geregeld krijg ik de vraag waarom ik me zo druk maak om de stijgende leegstand, de trage noodzakelijke verduurzaming van de vastgoedmarkt en waarom ik geen vertrouwen heb in de markt. Van dit ‘glas is half leeg’-denken wordt de situatie echt niet beter. De aantrekkende economie heeft juist vertrouwen en optimisme nodig, wordt mij gezegd.

 • Provincie, toon lef

  Reageer

  Het lijkt in de ruimtelijke ordening wel een hype: de provincie moet haar regierol pakken. Wat deed ze de afgelopen jaren dan?

Vacatures