of 63908 LinkedIn

Basile Lemaire

Drs Basile Lemaire (1971) is bestuurskundige en is auteur van Ballen (m/v) op het blok (2013) en Heren, Hoeren, Heiligen (2015). Hij leidt en begeleidt veranderprocessen voor organisaties in de publieke sector. Daarnaast ontwikkelt hij nieuwe, praktische methodes voor publiek verandersucces en geeft hier trainingen in.

 

Hij gelooft in een dienstbare overheid die snel en flexibel weet in te spelen op de behoeften uit de samenleving. Een overheid van professionals die in staat is om met minder mensen meer prestatie te leveren. Een overheid die het vertrouwen van de samenleving geniet.

 

 

 

Website: www.basilelemaire.com

 

Email: basile@basilelemaire.com

 

LinkedIn: http://nl.linkedin.com/in/basilelemaire

 

Twitter: http://twitter.com/basilelemaire

 • Worst voor de burger

  2 reacties

  Vol overgave stort mijn gemeente, Breda, zich in een nieuw avontuur: Breda Begroot. Het is een variant van de burgerbegroting, een ‘zoektocht naar een nieuwe relatie tussen het bestuur van Breda en de inwoners’ om hen zodoende ‘mee te laten besturen’. Zo, dat klinkt mooi. Maar dan moet de politiek wel bereid zijn om een deel van haar macht met die inwoners te delen. Durft de politiek dat wel?

 • Kijk mij eens loslaten!

  4 reacties

  De overheid is niet klaar voor een participatieve samenleving. Toch heeft politiek Nederland er de mond van vol: de doe-democratie is helemaal “hip & happening”. In ieder geval onder de kaasstolp van het openbaar bestuur: de intimi die er ook al snel een kleine batterij aan ambtelijk-bestuurlijk jargon bij hebben verzonnen, zoals burgerinitiatieven, burgerpanels of burgerbegrotingen.

 • Integer doen versus integer zijn

  5 reacties

  Gemiddeld is er iedere week wel een politieke affaire, en iedere week sneuvelt er wel een wethouder op een integriteitskwestie. Dat zijn dan alleen nog maar de zaken waarbij politici zich niet hebben gehouden aan de wet of aan een gedragscode. Maar veel oninteger politiek gedrag is niet in regels te vatten. “Daders” gaan in die gevallen echter wel vrijuit; wat rest is geschonden vertrouwen in het openbaar bestuur.

 • Terecht dat u niet meer gaat stemmen

  13 reacties

  ‘Ik ga niet meer stemmen. Het maakt toch niks uit.’ Het is de uitroep van gedesillusioneerde kiezers. Een korte analyse van de Europese, de landelijke en de lokale politiek leert dat deze mensen een terecht punt maken. Er wordt behoorlijk spilziek omgegaan met de stem van het volk.

 • Yes, we can … uh … not

  8 reacties

  Ze liepen vast in hun werk en konden hun ei niet goed kwijt. Nu zitten ze in de kroeg tegenover elkaar: de jonge, veranderingsgezinde ambtenaren. Hoe moeten ze verder? Hoe overtuigen ze de rest van de organisatie dat er wat moet veranderen als je toe wilt werken naar een echt dienstverlenende overheid? Dat dat altijd te maken heeft met houding en gedrag van ambtenaren zelf?

 • Houd toch uw populistische mond!

  Reageer

  'Waarom dan twee programma’s naast elkaar?' is de kritische vraag van oppositiepartij Gemeente Lokaal aan de wethouder. En eigenlijk heeft de wethouder geen idee. Dit is nou eenmaal hoe de ambtelijke organisatie het heeft ingestoken: één veranderprogramma om de interne processen te optimaliseren en één programma voor het ‘doorkantelen’ van de organisatie.

 • 'Maar de medewerkers doen er niks mee'

  9 reacties

  De overheid loopt achter bij de ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om verandering, om anders denken en handelen, om een nieuw paradigma. Men benoemt weliswaar de problemen maar kijkt men daarbij ook in de spiegel? En komt men tot handelen?

 • Regenten - Samenleving: 1 - 0

  Reageer

  In een gemeente maakt een nieuwe, frisse lijsttrekker zich op om op inhoud de verkiezingen te winnen. Maar partijregenten zitten daar, omwille van persoonlijke belangen, helemaal niet op te wachten.

 • De ‘Darth Vaders’ van de Nederlandse politiek

  3 reacties

  Aan de duistere kant van politieke leiders kleven soms wat enge trekjes; de Nederlandse politiek kent de nodige ‘Darth Vaders’. Het zijn de politici die ooit uit overtuiging in de politiek aan de slag zijn gegaan maar door een hang naar macht de nodige dictatoriale trekjes hebben ontwikkeld. En dat is een van de oorzaken van de versplintering van het politieke spectrum en van het wantrouwen jegens de politiek.

 • Regeltjes versus gedragsverandering

  1 reactie

  Ondernemers ondervinden overlast van ambtenaren die parkeren op plekken die voor klanten bedoeld zijn. Een verandermanager adviseert de directie dat gedragsverandering onder medewerkers onderdeel van de oplossing kan zijn. Daarop komt er inderdaad verandering, alleen niet één die de verandermanager had verwacht.

 • Verambtelijking stokt verandering

  3 reacties

  'Weet je waarom we hier zoveel regels en procedures hebben? Omdat de helft van de gemeenteraad uit ambtenaren bestaat!' Het is de uitroep van de fractievoorzitter van een lokale partij. Hij is niet de eerste met een dergelijke constatering. Politicoloog André Krouwel omschreef volksvertegenwoordigers als zijnde voornamelijk beroepspolitici of rechtstreeks komend uit de ambtenarij.

 • De (on)kosten van integriteit?

  2 reacties

  Veel gemeentebestuurders zijn niet integer, maar doen integer, was de hypothese in een van mijn eerdere columns. Ofwel: als we ons aan de regeltjes houden, doen we het goed. Je aan de regeltjes houden, zegt echter niets over morele integriteit. 

 • De gekozen burgemeester kan vandaag al

  Reageer

  Terwijl twee op de drie Nederlanders voor invoering van de gekozen burgemeester is, blijft er opvallend veel politieke steun voor het ondemocratische systeem van benoeming. De vraag is waarom dat zo is. Zou het feit dat het om interessante posities gaat een rol kunnen spelen binnen de Nederlandse partijgelederen? Met het risico om voor populist uitgemaakt te worden: ik krijg wel eens de indruk dat netwerken, vriendjes en partijloyaliteit bij een burgemeestersbenoeming belangrijker zijn dan competenties.

 • De afnemende legitimiteit van het gemeentebestuur

  12 reacties

  De gemeenteraadsverkiezingen zijn afgelopen en in veel plaatsen zijn partijen nog naarstig op zoek naar maatjes voor een coalitiemeerderheid. Soms om het goede te doen voor hun stad of dorp, soms vooral om zo’n geile wethouderspost in de wacht te slepen. Toch loont het om nog even terug te blikken naar de verkiezingen zelf. Want helaas was het deze keer weer raak: weer minder mensen vonden hun weg naar de stembus. Terwijl er in een aantal gemeenten toch echt wel wat te kiezen viel.

 • Zaakgericht werken: maar voor wie?

  5 reacties

  Er is een nieuwe trend, een nieuw concept in opmars binnen de overheid: het zaakgericht werken. Daarbij worden gegevens aan elkaar gekoppeld en in processen rondom 'de zaak' ingericht. Het beoogt inhoudelijk betere en snellere dienstverlening tegen lagere kosten.