of 64120 LinkedIn

Bart Jan Spruyt

Bart Jan Spruyt (1964) promoveerde als historicus in Leiden en was in de jaren negentig parlementair verslaggever in Den Haag.
In december 2000 richtte hij samen met enkele vrienden de conservatieve Edmund Burke Stichting op, waarvan hij in oktober 2002 directeur werd.
Sinds de zomer van 2006 is hij gevestigd als zelfstandig publicist, en werkte hij o.a. voor het weekblad Opinio. Behalve een tweewekelijkse column voor Binnenlands Bestuur schrijft hij voor Elsevier en HP/De Tijd.
Hij is tevens als senior research fellow aan Nyenrode Universiteit verbonden (vakgroep Social Venturing Entrepreneurship).

 • Blijvende correctheid

  23 reacties
  De adembenemende ontwikkelingen in Tunesië en Egypte, en straks misschien ook wel in andere landen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten, heeft een nieuwe trits van deskundigen doen aantreden. Avond aan avond hebben zij in actualiteitenrubrieken het nieuws voor ons geduid. Een van hen was Monique Samuel (1989), politicologe, half-Nederlands, half-Egyptisch, die op een zeer bevlogen en geëmotioneerde manier met de protesterende menigte op het Tahrirplein in Caïro meeleefde.
 • Zwarte en witte scholen

  3 reacties
  De linkse oppositie heeft teleurgesteld en boos gereageerd op het voornemen van minister Marja van Bijsterveldt van Onderwijs (CDA) om de segregatie in het onderwijs – het bestaan van zwarte en witte scholen – niet langer te bestrijden. ‘Zwarte scholen zijn een feit’, aldus Van Bijsterveldt in een interview met de Volkskrant. ‘Het gaat om de kwaliteit van het onderwijs. Wit of zwart is minder belangrijk’.
 • Rutte en Reagan: Great Communicators

  4 reacties
  Dit kabinet kon in de ogen van velen al bij voorbaat maar weinig goed doen. Het was wat erg rechts, om te beginnen, maar erger nog was dat het een minderheidskabinet was dat voor een parlementaire meerderheid afhankelijk was van de rechts-populistische PVV.
 • Waarom gaan we naar Afghanistan?

  Reageer

  Gaat het debat over een mogelijke nieuwe missie naar Afghanistan eigenlijk nog wel over Afghanistan? Of gaat die discussie vooral over de machtsverhoudingen in de internationale en nationale politiek? En wordt de uitkomst van het debat dat deze week in Den Haag woedt dus vooral bepaald door oneigenlijke, dat wil zeggen: strategische, partijpolitieke overwegingen?

 • Angstbeelden

  4 reacties
  Het is van groot belang politici goed in de gaten te houden. De politiek is immers het domein van de libido, de machtsdrift. Die machtsdrift blijkt niet alleen uit het opportunisme dat het doen en laten van politici vaak kenmerkt, maar ook uit hun taalgebruik.
 • Spannend dilemma ChristenUnie

  6 reacties
  De ChristenUnie als fusie van RPF en GPV is deze maand tien jaar in de Tweede Kamer vertegenwoordigd. De partij had aanvankelijk, onder eerste politiek leider Leen van Dijke, vijf zetels, daarna lange tijd drie tot vier zetels in de Kamer, maar verdubbelde haar aantal in 2006 en kwam in dat jaar dus op zes zetels uit.
 • CDA krijgt het moeilijk

  4 reacties
  De eerstvolgende verkiezingen, de Statenverkiezingen van 2 maart 2011, gaan over maar één vraag: of wij voor of tegen het huidige kabinet zijn. Voorstanders stemmen op CDA, VVD of PVV, tegenstanders op een van de oppositiepartijen.
 • Opluchting

  2 reacties

  Ik wil het hebben over de landelijke politiek, en de grote lijnen die zich aftekenen in de schermutselingen in de Eerste Kamer onderweg naar de Statenverkiezingen van maart volgend jaar. Maar eerst wil ik uiting geven aan mijn opluchting over de ontwikkelingen op links.

 • Lekken en hacken

  4 reacties
  Nieuws is zoals bekend een afspraak tussen journalisten, en de journalisten hebben nu op grond van goede redenen met elkaar afgesproken dat het nieuws over het kindermisbruik in twee Amsterdamse crèches belangrijker is dan het nieuws dat tot het afgelopen weekeinde de media beheerste: Wikileaks van Julian Assange.
 • Diepe luwte voor zware storm

  Reageer
  De Eerste Kamer houdt haar Algemene Beschouwingen. Die vormen een graadmeter van de mate van politisering van de Senaat en een opmaat naar de verkiezingen van maart volgend jaar.
 • Werken voor de PVV

  6 reacties
  2005 was een beloftevol jaar. Geert Wilders had nog maar een paar maanden de VVD-fractie verlaten en was nog niet zo omringd door brede mannen met zonnebrillen als later. In een hotel in Vlaardingen zat hij met Marco Pastors en Joost Eerdmans te praten over het programma van een gezamenlijke nieuwe partij. In hotelletjes op de Veluwe, verscholen in de bossen, ontving hij zijn eerste kandidaat-Kamerleden, ook al stond hij in de peilingen op 0 tot 2 zetels.
 • Lessen uit de Q-koortsepidemie

  4 reacties
  In de zomer van 2007 brak er in Nederland een epidemie van een mysterieuze ziekte uit: de Q-koorts. Q-koorts is een zogeheten zoönose, d.w.z.: een ziekte die van dier op mens wordt overgedragen.
 • Eerste test

  7 reacties
  We hebben een lange zomer van coalitieonderhandelingen nog maar net achter de rug, een minderheidskabinet van CDA en VVD met gedoogsteun van de PVV is nog maar een paar weken aan de slag, en nu al zijn alle ogen gericht op de Statenverkiezingen van 2 maart 2011.
 • Oranje boven?

  9 reacties
  De Amerikaanse kiezer heeft Barack Obama een flink pak slaag gegeven bij de tussentijdse Congresverkiezingen van vorige week. Zijn Democratische Partij verloor tientallen zetels in het Congres en moest als gevolg daarvan veel terrein prijsgeven in de Senaat.
 • Salonfähig

  11 reacties
  In een groot interview in het jubileumnummer van Elsevier blikt vice-premier Maxime Verhagen (CDA) uitgebreid terug op de kabinetsformatie van de afgelopen maanden. Het CDA verloor de verkiezingen maar won de formatie. Ondanks een verlies van 20 Kamerzetels en grote interne verdeeldheid heeft het CDA zijn positie in het centrum van de macht behouden, in een kabinet met de natuurlijke broeders van de VVD, gedoogd door de PVV van Geert Wilders.