of 64231 LinkedIn

Bart Jan Spruyt

Bart Jan Spruyt (1964) promoveerde als historicus in Leiden en was in de jaren negentig parlementair verslaggever in Den Haag.
In december 2000 richtte hij samen met enkele vrienden de conservatieve Edmund Burke Stichting op, waarvan hij in oktober 2002 directeur werd.
Sinds de zomer van 2006 is hij gevestigd als zelfstandig publicist, en werkte hij o.a. voor het weekblad Opinio. Behalve een tweewekelijkse column voor Binnenlands Bestuur schrijft hij voor Elsevier en HP/De Tijd.
Hij is tevens als senior research fellow aan Nyenrode Universiteit verbonden (vakgroep Social Venturing Entrepreneurship).

 • Nogmaals: links en de moraal

  19 reacties
  Wethouder Andrée van Es kreeg onlangs alle gelegenheid om links en rechts uit te venten hoe zij haar portefeuille participatie en integratie in Amsterdam gaat invullen: door een pleidooi voor hoffelijkheid. Op deze plaats wijdde ik daar vorige week een stukje aan. Ik stelde daar dat die keuze van Van Es – een politiek pleidooi voor deugdzaamheid - nieuw was voor een progressief politicus.
 • Welkom, wethouder Van Es, in het conservatieve kamp!

  8 reacties

  Ik tel mijn zegeningen: als zelfs iemand van GroenLinks komt vertellen dat we de deugd van de hoffelijkheid moeten herstellen, dan blijkt de werkelijkheid zich zelfs in het erg linkse kamp onweerstaanbaar op te dringen. Maar wat moet het voor de linkse mens vervelend zijn om het grote historische ongelijk steeds weer te moeten toegeven.

 • ChristenUnie blijft hinkelen

  5 reacties
  André Rouvoet heeft afscheid genomen van de Haagse politiek. Arie Slob is hem opgevolgd als fractievoorzitter en politiek leider van de ChristenUnie. Rouvoet is tot de conclusie gekomen dat hij een inhoudelijke koers belichaamde die voor een aanzienlijk deel van zijn kiezers in toenemende mate problematisch was geworden. Arie Slob mag de nieuwe koers gaan uitzetten.
 • Balkenende bij PenW

  10 reacties
  In Gouda hebben sinds een jaar of twee interessante en bijna feestelijke politieke bijeenkomsten plaats in de bovenzaal van een café aan de Markt: het Conservatief Café. De arabist Hans Jansen kruiste er de degens met de voorzitter van het wetenschappelijk bureau van de ChristenUnie, Hans Wiegel sprak er, en Hans Hillen komt dit najaar, heeft hij beloofd. Begin deze week stak Elbert Dijkgraaf, hoogleraar economie en Kamerlid voor de SGP, er een zakelijk college af over de Nederlandse economie en een pleidooi voor belastingverlaging.
 • Bij de dood van Osama

  1 reactie

  De dood van Osama leidt nauwelijks tot gevoelens van triomfalisme omdat we de afgelopen jaren vooral bescheidenheid hebben geleerd, op links zowel als op rechts. We leven immers nog steeds in een stad die door verveelden en rancuneuzen wordt belegerd.

 • Europese Unie schept populisme

  5 reacties

  De Europese Unie wordt steeds ambitieuzer, maar is tegelijkertijd steeds minder goed aan de Europese burger te verkopen. Iedereen begrijpt dat dit niet goed kan blijven gaan.

 • Na het eerste half jaar

  1 reactie

  Mark Rutte is nu al weer zes maanden premier van ons mooie land. Hij bracht een nieuwe, frisse stijl in het landsbestuur. Maar wordt het ook wat met zijn kabinet, dat om het regeerakkoord uit te voeren zo’n honderdvijftig wetten door Tweede en Eerste Kamer moet zien te loodsen?

 • Het CDA als gezinspartij

  3 reacties
  Eddy van Hijum, lid van de Tweede Kamer voor het CDA, heeft dinsdagmiddag in Den Haag een ‘discussienota over gezins- en familiebeleid’ gepresenteerd (Verantwoordelijkheid en zorg voor elkaar). Dat is interessant en belangrijk: niet alleen vanwege het onderwerp zelf, maar ook vanwege het tijdstip waarop die presentatie plaats heeft.
 • Hans Hillen

  7 reacties
  Bij het aantreden van dit kabinet omringde premier Rutte zich met ervaren politici. Een minderheidscoalitie was immers een riskant experiment, en de regeringsploeg mocht daarom niet uit politieke brekebenen bestaan.
 • Misverstanden in het debat over staat en geloof

  38 reacties
  Het zijn grote woorden, de discussie erover keert met grote regelmaat terug en cirkelt rond de relatie tussen overheid en geloof. Het gaat dan bijvoorbeeld over de vrijheid van een politieke vereniging om vrouwen te weren uit politieke functies, om de vrijheid van een islamitische leraar of ambtenaar om een vrouw geen hand te geven, om de vrijheid van christelijke scholen om geen homoseksuele leraren aan te nemen of de vrijheid van een kerk om homoseksuele kerkgangers de hostie te onthouden.
 • Tien jaar MKZ: het gevecht om recht

  1 reactie
  Het is deze week precies tien jaar geleden dat in Nederland de MKZ-crisis uitbrak. Om die crisis te bestrijden besloot de Nederlandse regering 270.000 dieren te ruimen. In Kootwijkerbroek leidde die politiek tot een ongekende volkswoede en tot gewelddadige confrontaties met het gezag.
 • Geert en Beatrix

  11 reacties

  Premier Rutte moet zich verantwoorden over het besluit om Majesteit vanavond toch te laten aanzitten aan een privédiner in Oman, en daarmee over zijn relatie tot het koningshuis. Maar politiek veel interessanter en spannender is de relatie tot de koningin van PVV-leider Geert Wilders. Die zoekt openlijk de confrontatie met de koningin in een strijd om de volksgunst.

 • Balkenende V?

  2 reacties
  Bij de Statenverkiezingen, gaat het naar mijn idee vooral om één partij, het CDA. VVD en PVV gaan winnen, want zij oogsten de grote waardering van hun achterban voor dit nieuwe kabinet en zijn beleidsvoornemens. Het enige dat Rutte en Wilders bedreigt is een mogelijk lage opkomst van hun kiezers.
 • Politiek ondermijnt rol Eerste Kamer

  7 reacties
  De verkiezingen van volgende week zijn erg gepolitiseerd geraakt. Eigenlijk is dat ongelukkig. De meerderheidsgedachte zou in de Eerste Kamer niet de rol moeten spelen die het nu doet door uitspraken van premier Rutte en Jolande Sap van GroenLinks. We zouden wat zuiniger moeten zijn op de eigen rol en positie van de Senaat.

Vacatures

Klik hier voor alle vacatures