of 59250 LinkedIn

Overheid kan voorbeeld nemen aan energiebesparing bouwsector

Gijs Termeer, Vincent Swinkels 1 reactie

De overheid is door de rechter op haar vingers getikt vanwege het achterblijvende klimaatbeleid. Het is duidelijk dat het huidige klimaatbeleid niet ver genoeg gaat. Ondertussen is in de bouwsector een stille revolutie gaande, die laat zien dat, met de juiste prikkels, een sector uitgedaagd kan worden om meer te reduceren dan regelgeving vraagt. 

De overheid doet te weinig om klimaatverandering tegen te gaan, oordeelde de rechter tijdens de ‘klimaatzaak’ aangespannen door milieuorganisatie Urgenda. Maar de bal ligt niet alleen bij de overheid. Ook het bedrijfsleven moet actie ondernemen zodat de doelstelling van 25 procent CO2-reductie gehaald kan worden. In de bouwsector toont de markt zelf initiatief om flink energie te besparen. Daar is een beweging gaande die voor weinig mensen zichtbaar is.  Bedrijven worden uitgedaagd om verder te gaan dan bestaande regelgeving.

 

Met de juiste prikkels is er namelijk nog veel meer energiebesparing in de bouwsector mogelijk, regelgeving sluit daar echter niet goed op aan. In de bouw vindt de meeste CO2-uitstoot plaats buiten de bedrijfspoort: op bouwprojecten en in de keten, terwijl het bestaande klimaatbeleid voor de industrie (zoals meerjarenafspraken, emissiehandel of energiezorg), zich vooral richt op bedrijfslocaties.

 

Om bedrijven toch uit te dagen bewust met energiebesparing en CO2-reductie om te gaan, werd in 2009 door ProRail de CO2 -Prestatieladder gelanceerd. Die stimuleert bedrijven tot gebruik van slimmere materialen, zuinigere machines, hergebruik van materialen, logistieke verbeteringen en opwekking en gebruik van duurzame elektriciteit. Verduurzaming in de grond-, weg- en waterbouw staat op de agenda  van bouwbedrijven, leveranciers én opdrachtgevers en leidt concreet tot CO2-reductie en energiebesparing.

Inmiddels maken ook Rijkswaterstaat, circa 30 gemeenten, bijna alle provincies en diverse netwerkbedrijven (energie, water, telecom) gebruik van dit instrument. Het speelt een rol bij de toekenning van projecten ter waarde van circa 4 miljard euro per jaar.

 

Voor bedrijven is de CO2-Prestatieladder een management systeem. Het vraagt bedrijven reductiedoelstellingen te formuleren én te realiseren, zowel binnen het bedrijf, bij uitvoering van bouwprojecten als in de keten. Inmiddels zijn meer dan 650 bedrijven gecertificeerd. Deelname aan de ladder levert bedrijven gunningvoordeel op in het aanbestedingsproces van opdrachtgevers.

 

Opdrachtgevers gebruiken de ladder bij grote aanbestedingen om inspanningen op CO2-reductie mee te wegen bij het toekennen van een opdracht. Het wordt veel toegepast voor infrastructuur projecten, maar kan evengoed ingezet worden in andere sectoren, bijvoorbeeld voor ICT projecten, in de financiële sector, gezondheidszorg of de afvalsector.

 

De kracht van de CO2-Prestatieladder is dat het bedrijven zelf aan het werk zet om, op basis van eigen inzicht en mogelijkheden, ambitie te tonen en maatregelen te nemen, die ook doorwerken in de uitvoering van projecten. Onderzoek van de Universiteit van Utrecht heeft aangetoond dat de bedrijven die gecertificeerd zijn op de CO2--Prestatieladder, circa 40 procent meer reductiemaatregelen nemen en daadwerkelijk meer CO2 reduceren. De ladder heeft duurzaamheid op de agenda gezet van een gehele sector die eerder niet of nauwelijks met duurzaamheid bezig was en waar overheidsbeleid weinig vat op had. Ook buiten de gecertificeerde bouwbedrijven werkt de ladder door in de keten: toeleveranciers van materialen en producten spelen erop in door het aanbieden van bijvoorbeeld CO2-arm beton of energiezuinige liften.

 

Deze aanpak leidt, naast energiebesparing en kostenreducties, tot innovaties in de sector. Het daagt bedrijven uit maatregelen te nemen die verder gaan dan het overheidsbeleid. En zoals uit de uitspraak van de rechter in de klimaatzaak blijkt, is dat hard nodig.

 

Gijs Termeer, manager Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen

Vincent Swinkels, adviseur bij SQ Consult

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Henk Daalder ook van GroenLinks op
nogal naief dit commentaar.
"De " overheid wordt gerund door lobbyisten van de fossiele belangen. Die fossiele belangen verdienen meer aan klimaat schade, dan aan het voorkomen ervan, denken ze.
Als VNO NCW dacht dat ze meer verdienen aan het duurzaam maken van ons land, dan was Nederland dal duurzaam.
Zolang politici luisteren naar lobbyisten, gaat het bergafwaarts met ons land.
Benut af en toe de directe democratie, dan hoor je wat anders dan de favoriete lobbyisten.