Advertentie
carrière / Nieuws

Op naar flexibelere cao

Meer lokale vrijheid bij de invulling van de cao voor gemeenteambtenaren. Voorzitter Jantine Kriens van het College van Arbeidszaken van de VNG wil graag toewerken naar een dergelijk systeem.

29 juni 2012

De nieuwe cao voor gemeenteambtenaren effent het pad voor verdere modernisering van afspraken tussen werkgevers en werknemers in gemeenteland.

Keuzebudget

Dat stelt Jantine Kriens, voorzitter van het College voor Arbeidszaken (CvA) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Daarbij kan worden gedacht aan individuele keuzebudgetten waarbij een werknemer een bepaald percentage van de loonsom naar eigen wens kan inzetten, voor bijvoorbeeld zorgverlof.


Flexibilisering

De cao die deze week definitief is geworden, loopt tot 2013. Na de zomer beginnen alweer de onderhandelingen over een nieuwe cao met het CvA en de vakbonden. Een loonsverhoging zit er vanaf 2013 niet in, benadrukt Kriens. ‘We gaan inzetten op maximaal nul procent.’
Kriens gaat namens de werkgevers wel inzetten op verdere flexibilisering van de cao.De jongste afspraken hebben daarvoor de basis gelegd, stelt de CvA-voorzitter. Ze zou graag zien dat niet alles tot in detail in een cao wordt dichtgetimmerd, maar dat er kaders worden vastgelegd waarbinnen individuele gemeenten de ruimte hebben lokaal nadere afspraken te maken.

Nuchterheid

‘Het mooiste aan deze cao vind ik de toekomstgerichtheid en de nuchterheid die er in zit. Er is sprake van wederkerigheid.' Werknemers moeten bijvoorbeeld zelf moeite doen om inzetbaar te blijven en mobieler te kunnen zijn. Werkgevers moeten die ruimte en kansen ook bieden. Kriens: ‘Het zal niet makkelijk worden. Overal is sprake van krimp en we hanteren niet het principe last-in-first-out. We willen kwaliteit behouden en jongeren binnen halen.’

Tegenstemmers

De negen gemeenten die tegen de nieuwe cao hebben gestemd baren Kriens geen zorgen. Met 134 expliciete voorstemmers en de honderden overige gemeenten die stilzwijgend akkoord zijn gegaan, spreekt Kriens van een ‘groot draagvlak’.

De VNG wil niet aangeven welke gemeenten tegen de nieuwe cao hebben gestemd en wat de redenen daarvoor zijn. ‘Dat is aan de gemeenten zelf om dat al dan niet kenbaar te maken’, aldus VNG-woordvoerder Asha Khoenkhoen.

Winterswijk

Winterswijk is een van die negen tegenstemmers. De structurele besparing door het niet doorvoeren van de loonsverhoging wilde het college inzetten voor een afvloeiingsregeling voor ambtenaren van 60 jaar en ouder. De lasten van het personeel moeten omlaag. Met een ‘versnelde, gestimuleerde uittreding’ van de 60-plussers hoopte het college dat er minder ambtenaren zouden moeten worden ontslagen.

Niet passend

Daarnaast vond het Winterswijkse college loonsverhoging voor de eigen ambtenaren niet passend, omdat de gemeenteraad heeft gekozen voor een ‘nullijn’ voor organisaties waar de gemeente een subsidierelatie mee heeft. Dit betekent dat organisaties als de regionale brandweer en het recreatieschap geen loonsverhoging mogen doorvoeren.

Ontslagen

Dit scenario gaat met het massala 'ja'  van de VNG-leden nu niet meer op. Winterswijk gaat de cao namelijk wel gewoon uitvoeren. De gemeente ziet zich nu genoodzaakt 30 arbeidsplaatsen te schrappen. Zonder cao had dat tot 25 arbeidsplaatsen beperkt kunnen blijven, laat gemeentesecretaris Hans Scheinck desgevraagd weten. WInterswijk moet namelijk twee miljoen euro bezuinigen.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie