Advertentie
carrière / Nieuws

Defensie zoekt 1.000 tot 1.500 IT-mensen

Defensiebreed is de komende jaren behoefte aan minimaal duizend extra IT-mensen. Vooral de behoefte aan IT-capaciteit voor bedrijfsvoering,

16 oktober 2022
Militairen houden oefening
ANP

Na een lange periode van bezuinigen en krimp gaat Defensie fors groeien. Een groot deel van het extra budget gaat worden besteed aan informatie-gestuurd werken.

Omdat het slagveld digitaliseert en de hoeveelheid data enorm toeneemt, moet de defensieorganisatie informatie sneller en slimmer verkrijgen, verwerken en verspreiden om gericht te sturen en zo succesvol te kunnen zijn in moderne conflicten en crises: dat is de kern van informatie-gestuurd optreden. ‘Dit is geen keuze, maar een noodzaak’, stellen Marjolein Berends (CIO-adviseur bij Defensie) en Reinout Dotinga (managing partner bij QA Consulting) in een essay in Binnenlands Bestuur.

Lange horizon

Een belangrijke voorwaarde voor informatie-gestuurd optreden is het op orde krijgen van de IT-vaardigheden (cyber en dataskills), de beveiliging van IT en de onderliggende IT-infrastructuur en voorzieningen van Defensie. ‘De IT-ambities beslaan een voor IT-begrippen uitzonderlijk lange periode tot 2035, omdat investeringen in wapensystemen een veel langere horizon hebben. Veel andere overheidsorganisaties hebben zelfs een horizon van niet meer dan een jaar en gaan gemakshalve uit van pakweg 5 procent meer of minder budget voor het volgende jaar’, aldus Berends en Dotinga.

Discrepantie

Om met maximaal effect te groeien heeft Defensie samen met IT-dienstverleners QA Consulting, Deloitte en Capgemini uitvoerig onderzoek gedaan naar de verhouding tussen ambities en de mogelijkheden voor realisatie hiervan wat betreft mensen, middelen en manieren. Voor de middelen is volgens de Defensienota meerjarig budget beschikbaar, bijna 3 miljard euro tot 2027. ‘Geld is er dus, maar de uitdaging is om de juiste mensen te krijgen’, schrijven Berends en Doting. Uit het onderzoek bleek een toenemende discrepantie tussen de vraag (vanwege bestaande plannen en ambities) en aanbod (wat kan er daadwerkelijk gerealiseerd en geabsorbeerd worden). Voor realisatie van de bestaande plannen – laat staan de extra ambities – bleek de personele bezetting van de IT-organisatie onvoldoende. Defensiebreed is de komende jaren behoefte aan 1.000 tot 1.500 extra IT-mensen. Vooral de behoefte aan IT-capaciteit voor bedrijfsvoering, data (science) en cybersecurity is groot.

Stapsgewijs

De door Defensie gewenste extra competenties zijn schaars op de arbeidsmarkt, omdat de vraag naar IT-professionals nog steeds sneller toeneemt dan het aanbod. Deze krapte op de arbeidsmarkt zorgt voor een war for talent en hoge salariseisen. Het opendraaien van de geldkraan alleen is geen oplossing, aldus de auteurs. Het advies is ‘gericht versnellen’, een combinatie van stabilisatie en stapsgewijze versnelling op de gebieden die de hoogste prioriteit hebben voor Defensie. Het verwerken van investeringen en de uitbreiding van het IT-personeel valt niet in één grote klap te realiseren. ‘Met name de factor mensen is bepalend in het succes’, aldus de auteurs.

Bij- en herscholing

Naast de extra investeringen en de gebalanceerde groei van personele capaciteit zet Defensie in op nieuwe vormen van samenwerking met de markt en een focus op IT-her- en bijscholing van medewerkers. In het verlengde daarvan komt er een extra inspanning om het binnenhalen, behouden en opleiden van nieuw talent.

Eén van de manieren om wendbaarder worden om in te kunnen spelen op snelle technologische ontwikkelingen te bereiken, is verder de inrichting van een CIO-stelsel. Daarbij komen er naast de departementale CIO ook decentrale CIO’s  voor de Defensieonderdelen. Daarmee speelt Defensie in op de tendens waarbij IT steeds dichter bij het operationele proces wordt ontwikkeld en ingezet.

Lees het volledige essay in Binnenlands Bestuur nr. 19 van deze week.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie