carrière / Partnerbijdrage

Omgevingswet brengt nieuwe krachtenvelden

Omgevingswet brengt nieuwe krachtenvelden. Publiek Domein traint skills.

03 september 2021
shutterstock-793692700.jpg

Publiek Domein traint skills.

De trainers van Publiek Domein hebben hun handen vol aan de Omgevingswet. De agenda is meer dan gevuld met Omgevingswet-gerelateerde trainingen bij gemeenten, provincies, waterschappen en organisaties als Rijkswaterstaat en Omgevingsdiensten. Opvallend is dat vooral de training Politieke Bestuurlijke Sensitiviteit gretig aftrek vindt. Toch is dat best logisch, zegt trainer Hero Prins van Publiek Domein: ‘Door de Omgevingswet hebben ambtenaren met meer overheden en organisaties te maken en ook met meer bestuurders.’

Een van de uitgangspunten van de Omgevingswet is de één-loket-gedachte: de initiatiefnemer klopt aan bij één overheid en vervolgens stemmen de betrokken overheden onderling af om de initiatiefnemer te bedienen. ‘Voor veel ambtenaren is dit nieuw,’ zegt Hero Prins. ‘Je hebt ineens te maken met meerdere bestuurders en moet informatie en aanpak afstemmen met meer partijen.’

Bestuurlijk breder leren kijken en werken, je zien te verhouden tot andere overheden, bestuurders en politiek: Het is een van de specialiteiten van Publiek Domein. En de groeiende behoefte om deze vaardigheden onder de knie te krijgen, verklaart volgens Prins de vele aanvragen voor de training Politieke Bestuurlijke Sensitiviteit.

Een van die aanvragen komt van Omgevingsdienst Nederland (ODNL), die voor VTH-medewerkers van Omgevingsdiensten Publiek Domeinen trainingen heeft ingekocht op het gebied van adviesvaardigheid, stakeholdermanagement en politiek bestuurlijke sensitiviteit. ‘De Omgevingswet verandert het werk nadrukkelijk ook op vaardigheidsniveau,’ verklaart David Frederiks, coördinator van de ODNL Academie. ‘Denk aan anders communiceren, meer in de samenwerkingsstand komen en leren om meer uit te gaan van ‘ja, mits’. De functie van de overheid wordt principieel anders. En Publiek Domein valt op met de hoge kwaliteit van hun trainingen. Trouwens, ook als je niet met een wethouder om tafel zit zijn de skills nuttig. Ze regelmatig oppoetsen en bijwerken kan sowieso geen kwaad.’’

Maar wat is politieke of bestuurlijke sensitiviteit en welke handvatten geeft Publiek Domein? ‘We helpen je bijvoorbeeld met het leren lezen van bestuurders,’ vertelt Prins. ‘Ken je je eigen wethouder al? Welke agenda, dossiers en stijl heeft-ie? Wij gaan uit van vijf type bestuurders en laten zien hoe je daar goed op kunt inspelen. En als je een bestuurder nog niet kent, hoe kom je daar dan snel achter en hoe kun je effectief schakelen? Zeker bij grotere trajecten en moeilijke dossiers is goed samenspel tussen ambtenaren en bestuurders van doorslaggevend belang.’

Op het programma van de trainingen staan ook onderwerpen als het opstellen van bestuurlijke krachtenveldanalyses, omgaan met belangentegenstellingen en de praktische principes van stakeholdermanagement. ‘En we gaan in op je eigen rolopvatting als VTH-ambtenaar. Dat is relevant, want de Omgevingswet vraagt zeker om andere rolopvattingen van organisaties. Wij hebben praktische oefenvormen om die rolopvatting te trainen en we hebben daar al langer ervaring mee.’

En ja, de invoering van de Omgevingswet is complex en uitdagend, dat weet Prins ook. ‘Maar de wet heeft sterke uitgangspunten. En als die goed worden ingevoerd, wordt Nederland er beter van. Met onze energieke trainingen en tools dragen wij graag bij aan deze positieve ontwikkeling.’

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.