carrière / Partnerbijdrage

Regisseurs in het publieke domein

Regisseurs in het publieke domein. Regie als proces van samenwerking bij en met de overheid: efficiënt, effectief en energiek.

22 februari 2021
shutterstock-473274136-scaled-e1600878042819-1536x1024.jpg

Regie als proces van samenwerking bij en met de overheid: efficiënt, effectief en energiek.

In allerlei benamingen komen we het samenspel tussen organisaties tegen: keten, netwerkontwikkeling, ketenzorg, transitie, wijkregie, casusregie, procesregie, casemanagement, frontlijnsturing, community building et cetera. De ambitie is steeds dezelfde: verbeteren van de gezamenlijke prestatie die aan de samenleving wordt geleverd.

Je staat voor de taak om processen voor burgers, cliënten of interne collega’s te verbeteren. Je hebt een dossier waarvan je weet dat dit alleen een kans van slagen heeft wanneer je brede verbindingen aangaat. Het is voor jou vanzelfsprekend om structuur en intuïtie te combineren. Je stelt jezelf meer vragen over hoe het proces te managen dan over de inhoud.

Regierol: dynamiek en omgevingsbewustzijn

Als aanspreekpunt en aanjager van een keten, netwerk of alliantie, ervaar je nogal eens druk van buiten of – soms tegelijker­tijd – traagheid intern. Je herkent wellicht het dilemma van urgentie bij de bestuurder versus matige commitment bij de partners, of omgekeerd. Vaak moet een sterk bewegend en ingewikkeld politiek bestuurlijk krachtenveld worden bespeeld. De verwachting is dat je efficiency bereikt in doorlooptijden, kosten en bemoeienis in verhouding houdt, en dat je de partners aan de goede zaak weet te boeien en te binden.

Je bent kritisch op nut en noodzaak van ieders bijdrage, bemiddelend met hart voor de partners en met een scherp oog voor de resultaten. Je bent in staat de institutionele logica te vervangen door situationele logica. Jouw professionele taak of rol daarin vergt bijzondere competenties.

Inhoud: compact, dynamisch en praktijkgericht

We bieden je met deze beproefde en doorontwikkelde Leergang de gelegenheid je rol verder te verkennen en je vakbekwaamheid te verdiepen. De Leergang richt zich op:

I.   Theorie en visies op allianties

II.  Coalities vormen en strategisch beïnvloeden

III. Meervoudige partijdigheid en leiderschap

IV. Persoonlijke stijl en effectieve communicatie

V.  Analyse en feedback op uw rol en casuïstiek

Werkwijze

De Leergang start en eindigt met een tweedaagse met daartusssenin drie bijeenkomsten van één dag in Utrecht. Een intakegesprek is vast onderdeel, evenals tussentijdse intervisie. Een team van docenten verzorgt de seminars. Allen zijn als adviseur of projectmanager werkzaam (geweest) in uiteenlopende samenwerkingsverbanden,  waardoor actuele ontwikkelingen deel uitmaken van de Leergang.

Hoe zit de 11e stoel bij de Leergang PBG?

“Meer begrip tussen maatschappelijk en ambtelijk domein”

Jasmin Vogeley, voormalig programmamanager 13 Volt

“Als beleidsmedewerker en projectleider van een organisatie die zich richt op maatschappelijke participatie van kwetsbare mensen die moeilijk bemiddelbaar zijn, heb ik veel uiteenlopende contacten, waaronder veldwerkers en managers uit het sociale domein, ambtenaren en politici. Dus eigenlijk het hele krachtenveld dat in de leergang nader wordt bekeken. Ik was met name geïnteresseerd in de wereld van ambtenaren. Vanuit mijn praktijk was het soms moeilijk aansluiting te vinden en elkaar goed te begrijpen.

In de leergang PBG heb ik ervaren dat de gedrevenheid waarmee ambtenaren hun werk doen, heel erg overeen komt met mijn passie voor het werk. Ik kreeg meer begrip voor het werkveld van ambtenaren en besefte dat ook zij soms gevangen zitten in procedures en (politieke) krachtenvelden, die zij niet zomaar kunnen veranderen.“ 


Lees hier hoe andere deelnemers de 11e stoel hebben beleefd:

Tijd voor verdieping op een kruispunt in mijn carrière

Lees meer over onze speciale regeling voor maatschappelijke organisaties. 


Aanvangsdatum:
Op aanvraag

Looptijd
6 maanden

Tijdsbesteding
Intake, 2x tweedaags seminar plus 3 bijeenkomsten van een dag (14 dagdelen) Studiebelasting 3 uur per maand

Doelgroep
Projectleiders, coördinatoren, regisseurs en beleidsadviseurs die ketenarrangementen, netwerkverbindingen of allianties regisseren tussen partners in de (semi-) publieke sector

Organisatie
Kees Verschoor
(Programmaleider)

Nu aanmelden!

Maatwerk aanvragen


Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.