carrière / Partnerbijdrage

Politiek bestuurlijke gevoeligheid (PBG). De kunst van het langszij komen

Politiek bestuurlijke gevoeligheid (PBG). De kunst van het langszij komen

26 februari 2021
createpics-3.jpg

“Ik was heel blij de fusie tussen twee scholengemeenschappen ambtelijk te mogen begeleiden. De Gemeenteraad kwam bij motie met de opdracht. Het leek een kwestie van uitvoeren. Trots ga ik de wethouder vertellen dat de betrokken schooldirecties klaar staan om met een persbericht aan te kondigen dat ze grootse plannen hebben en dat zij voor de ondertekening van de intentieverklaring is uitgenodigd. Ze reageert boos: ‘Wat moet ik met de omwonenden aan, die niets zien in de verbouwingsplannen? Wat moet ik met suggesties in de pers dat hier weer een politiek prestigeproject wordt uitgevoerd over de ruggen van de schoolkinderen?’ Ik leg uit dat Juridische Zaken zweert dat zij geen poot hebben om op te staan en dat in de krant morgen weer de vis verpakt wordt. Maar, ik geloof dat we op verschillende golflengtes zitten en dat de wethouder zich door mij niet geholpen voelt…”

Inhoudelijk weet je wat er in je dossiers aan de orde is. Kun je echter ook meedenken over de minder inhoudelijke, meer procesmatige aspecten? Ken je de belangen waarmee een bestuurder rekening moet houden, zodat de gewenste oplossing haalbaar is? Hoe ga je om met de (sociale) media die een cruciale rol vervullen in de beeldvorming?

Publiek Domein: aandacht voor ambtelijk vakmanschap

Door een verkenning van de formele en informele regels van het spel word je een effectiever ambtelijk professional. Met begrip en gevoel voor de drijfveren van jouw bestuurder en andere stakeholders krijg je echte aandacht van de bestuurder. Je slaagt erin langszij te komen. Ons uitgangspunt is dat politiek bestuurlijke gevoeligheid deel uitmaakt van je ambtelijk vakmanschap. Met de daarbij horende competenties wordt actief geoefend aan de hand van jouw werkpraktijk en jouw politiek bestuurlijke omgeving.

Voor wie

De leergang is bestemd voor beleidsmedewerkers, managers en projectleiders met politiek bestuurlijk gevoelige dossiers. Deelnemers komen uit verschillende lagen en vervullen verschillende rollen in het openbaar bestuur wat inspiratie en kruisbestuiving mogelijk maakt.

De leergang

Wij bieden je een mix van vier seminars, praktijkopdrachten op de werkplek, een kijkje in de keuken bij een andere deelnemer en individuele coaching.

We gaan in op verschillende aspecten van politiek bestuurlijke gevoeligheid, waaronder:

  • jouw rolopvatting als ambtenaar
  • de stijl van je bestuurder
  • de samenstelling van het krachtenveld
  • de rol van sociale media
  • timing
  • framing

Daarnaast vinden we het belangrijk om je zeggenschap in de samenstelling van het programma te geven, zodat het aansluit op jouw werkpraktijk. Met het aanscherpen van je vaardigheden verander je van toeschouwer bij politiek bestuurlijke processen in een van de spelers. Dat past bij de belangrijke rol van ambtelijk professional.

Bekijk hieronder ervaringen met leergang PBG:

Ron Goudsmit

Ron werkt als beleidsmedewerker bij het OM in Amsterdam. Het compacte leertraject heeft hem inzicht geboden in beleidsconjunctuur en dynamiek bij centrale gemeente en gelieerde gemeentelijke instellingen waar hij veel mee te maken heeft. Het maken van een krachtenveldanalyse, waarin hij vooral heeft ervaren dat het erkennen van belangen van betrokkenen, hun onderlinge relaties het overleg een stuk effectiever en transparanter maken. Daarbij zijn het ‘getimed’ stellen van open vragen i.p.v. gesloten vragen om draagvlak te krijgen en/of doelen te bereiken en standpunten te kunnen delen eyeopeners. Wat blijkt je kunt je energie efficiënt gebruiken door prioriteiten te stellen in aanpak van zaken. Hij vindt de gekozen werkvormen prettig met name door de goede afwisseling tussen plenair en het werken in kleine groepen en een mooi palet gastdocenten.

Lise Lotte Dekker

Lise Lotte heeft een functie als afdelingshoofd bij de Gemeente Zuidplas. voor haar is het leertraject PBG van grote waarde geweest. Naast de inhoudelijke onderwerpen is voor haar persoonlijk ook de diversiteit van de groep belangrijk. Goed om van anderen te horen hoe zij hun werkomgeving ervaren en waar zij tegenaan lopen. Die verhalen heb ik kunnen gebruiken om met andere ogen naar mijn eigen werkomgeving te kijken. Zeer waardevol.

Marcella Wiffrie

Marcella is beleidsmedewerker bij de Gemeente Edam-Volendam. Zij begint politiek steeds meer en meer interessant te vinden en vraagt zich af waarom er zo’n stoffig imago op ambtenaar of politiek ligt. Het leertraject heeft haar inzicht in de krachtenvelden gegeven en hoe je op een positieve manier kunt aansluiten. Het helpt mij om meer begrip te krijgen voor een wethouder of raadslid. Geen bedrijfstak kan aan de ambtelijk politieke dynamiek tippen!


Hoe zit de 11e stoel bij de Leergang PBG?

“Meer begrip tussen maatschappelijk en ambtelijk domein”

Jasmin Vogeley, voormalig programmamanager 13 Volt

“Als beleidsmedewerker en projectleider van een organisatie die zich richt op maatschappelijke

participatie van kwetsbare mensen die moeilijk bemiddelbaar zijn, heb ik veel uiteenlopende contacten, waaronder veldwerkers en managers uit het sociale domein, ambtenaren en politici. Dus eigenlijk het hele krachtenveld dat in de leergang nader wordt bekeken. Ik was met name geïnteresseerd in de wereld van ambtenaren. Vanuit mijn praktijk was het soms moeilijk aansluiting te vinden en elkaar goed te begrijpen.

In de leergang PBG heb ik ervaren dat de gedrevenheid waarmee ambtenaren hun werk doen, heel erg overeen komt met mijn passie voor het werk. Ik kreeg meer begrip voor het werkveld van ambtenaren en besefte dat ook zij soms gevangen zitten in procedures en (politieke) krachtenvelden, die zij niet zomaar kunnen veranderen.“

Lees hieronder het hele artikel:


Tijd voor verdieping op een kruispunt in mijn carrière

Lees meer over onze speciale regeling voor maatschappelijke organisaties.

 

Nu aanmelden

Maatwerk aanvragen

Contact opnemen

B. Amsterdam, B1, 2.k.5

Johan Huizingalaan 763a

1066 VH Amsterdam

T: 020 280 93 17

E: info@publiekdomein.nl


Publiek Domein - trainer in het publieke domein

€ 2.850,- (exclusief verblijfskosten)

Data 

Intake vanaf medio oktober

12 november

3 december

14 januari

11 februari

Intervisie en coaching op afspraak in te plannen

Looptijd

4 maanden

Tijdsbesteding

Intake, 4 bijeenkomsten van een dag, coachingsgesprek en opdrachten op de werkplek (maximaal 6 dagen)

Doelgroep

Bestuursadviseur, coordinator, projectleiders en beleidsmedewerkers bij Rijk, provincie, gemeente of semi-overheidsinstellingen

Organisatie

Hero Prins (Programmaleider)

Etske Kroon (Programmaleider) 

Nu aanmelden!

Brochure downloaden

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.