carrière / Partnerbijdrage

Leergangen Publiek Domein

Voor professionals, regisseurs en leiders bij de overheid. Start september 2022.

11 juli 2022

Na de zomer organiseert Publiek Domein de volgende leergangen voor professionals, regisseurs en leiders bij de overheid.

Voor aanmelden, ervaringen van deelnemers en informatie over data 2022:

www.publiekdomein.nl/leergangen.

Leergang interne adviseurs

Hoe zorg ik dat mijn advies serieus genomen wordt? Hoe maak ik de slag naar het zijn van een ‘trusted advisor’? Als adviseur bij de overheid heb je altijd in meer of mindere mate te maken met de politieke en bestuurlijke context. In deze leergang versterken we het analyse- en verplaatsingsvermogen van de deelnemers. Wie zijn de vitale actoren voor je programma, project of dossier? Wat zijn hun mogelijke belangen? Hoe kun je jouw doelen realiseren? Ook het persoonlijke is een belangrijk ingrediënt in deze leergang. Je ontvangt een persoonlijk Insights Discoveryprofiel en leert deze inzichten te integreren in je werk als adviseur.

Leiderschap in het publiek domein

In deze leergang benutten we luisteren, weten en concreet toepassen in het eigen leiderschap in de organisatie. In het bijzonder belichten we actuele onderwerpen voor het publieke domein. Op het gebied van de authentieke persoon achter de leider, maatschappelijke ontwikkelingen en leiderschaps- en organisatievraagstukken. De interactie met collega’s, het leren van de ervaringen van andere directeuren, de actuele onderwerpen en de inspirerende invalshoeken van de begeleiders zorgen in een stimulerende en veilige sfeer voor nieuwe energie en inspiratie.

Strategisch bewegen in gemeentelijke krachtenvelden

Van ambtelijke professionals bij een gemeente, provincie of waterschap wordt steeds meer verwacht. Kennis van de inhoud alleen is niet meer voldoende. Je moet strategischer omgaan met alle partijen waarmee je dagelijks te maken hebt en effectiever kunnen handelen. Essentieel daarbij is dat je een situatie van verschillende kanten kunt benaderen en interpreteren. Dat vraagt ook om de bereidheid je handelen, overtuigingen en drijfveren diepgaand te onderzoeken. We verbinden in deze leergang bezieling en kwaliteiten met concrete strategische en maatschappelijke vraagstukken.

Politiek bestuurlijke gevoeligheid

Inhoudelijk weet je wat er in je dossiers aan de orde is. Kun je echter ook meedenken over de minder inhoudelijke, meer procesmatige aspecten? Ken je de belangen waarmee een bestuurder rekening moet houden, zodat de gewenste oplossing haalbaar is? Hoe ga je om met de (sociale) media die een cruciale rol vervullen in de beeldvorming? Door een verkenning van de formele en informele regels van het spel word je een effectiever ambtelijk professional. Ons uitgangspunt is dat politiek bestuurlijke gevoeligheid deel uitmaakt van je ambtelijk vakmanschap. Met de daarbij horende competenties wordt actief geoefend aan de hand van jouw werkpraktijk en jouw politiek bestuurlijke omgeving.

Regisseurs in het publiek domein

Je staat voor de taak om processen voor burgers, cliënten of interne collega’s te verbeteren. Je hebt een dossier waarvan je weet dat dit alleen een kans van slagen heeft wanneer je brede verbindingen aangaat. Vaak moet een sterk bewegend en ingewikkeld politiek bestuurlijk krachtenveld worden bespeeld. In deze leergang werken we aan het kritisch zijn op nut en noodzaak van ieders bijdrage, bemiddelen met hart voor de partners en met een scherp oog voor de resultaten. In staat zijn de institutionele logica te vervangen door situationele logica. Jouw competenties ontwikkelen en inzetten voor deze professionele taak.

Ontwikkeling leiderschap

Geef je leiding of sturing aan mensen, processen en projecten? Wil je jouw management- en leiderschapsvaardigheden verder ontwikkelen? En besef je dat groei als leider vraagt om meer inzicht in jouw persoonlijk leiderschap? Volg dan de leergang Ontwikkeling Leiderschap voor professionals in overheidsorganisaties. Jouw drijfveren, overtuigingen en veerkracht vormen de basis voor jouw persoonlijke ontwikkeling en het versterken van jouw authentiek leiderschap. Er is continue relatie met je werkpraktijk. Onze coaches houden je daartoe spiegels voor, bieden je nieuwe inzichten en zetten je regelmatig op een ander been.

Schrijf je in!


In sept starten:
• Leergang interne adviseurs
• Leiderschap in het publiek domein
• Strategische bewegen in gemeentelijke krachtenvelden
• Politiek bestuurlijke gevoeligheid
In okt start:
• Regisseur in het publiek domein
In nov start:
• Ontwikkelen leiderschap


www.publiekdomein.nl/leergangen

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.