carrière / Partnerbijdrage

Aandacht met impact

Binden en boeien van medewerkers belangrijker dan ooit.

28 maart 2022
Aandacht met impact

Publiek Domein verzorgt al 30 jaar opleidingen voor overheden. Zowel leergangen met open inschrijvingen als maatwerktrajecten. Een belangrijk element is altijd het binden en boeien van medewerkers. Sigrid Stavenuiter en Hero Prins vertellen over het hoe en waarom. ‘Door de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het binden en boeien van medewerkers belangrijker dan ooit.’

Het is steeds spannender om voor een overheid te werken. Er komen steeds complexere vraagstukken op organisaties en hun medewerkers af. Ontwikkelingen in de samenleving en zaken als sociale media maken dat inwoners assertiever worden, makkelijker in contact treden met ambtenaren en hoge eisen stellen aan dit contact. Die ontwikkelingen vragen om wendbaarheid en lef. Het beeld van de “grijze ambtenaar” gaat niet meer op.

Relevant blijven

Sigrid Stavenuiter: ‘Wij horen dat op veel plekken het opleidingsbudget onder druk staat terwijl het belang om te investeren in medewerkers en relevant te blijven groter is dan ooit. In een krappe arbeidsmarkt is het niet alleen moeilijk om nieuwe getalenteerde medewerkers aan te trekken, het is ook een stuk moeilijker om ze vast te houden. Opleiden gaat voor ons daarom niet alleen over het ontwikkelen van (future) skills maar ook over wat nodig is om het personeelsbestand fit en vitaal te houden. Dat doen we bijvoorbeeld ook door innovatieve werkvormen vanuit het (internationale) bedrijfsleven toe te passen waarmee we medewerkers in verschillende fasen van hun loopbaan voorzien van inspiratie, energie en nieuwe methodieken om oude taaie vraagstukken op te lossen.’

Ontwikkelen op maat

Hero Prins: ‘In ons aanbod leggen we verbanden tussen de drijfveren en kwaliteiten van de persoon, zijn of haar positie in de organisatie en de relatie met het politieke bestuur en de maatschappelijke context. Dat betekent voor ieders positie in de organisatie iets anders. Voor starters versnellen we hun ontwikkeling door hen de dynamiek van een politiek-bestuurlijke omgeving bij te brengen. Op een speelse manier leren we hen hoe je omgaat met een wethouder, “wethoudergericht” in plaats van “wethouder gezwicht”. Voor leidinggevenden die al wat langer in een organisatie werken zijn opgavegericht werken of publiek leiderschap belangrijker maar ook duurzame inzetbaarheid.’

Trainen voor impact

Publiek Domein is niet per se gericht op leren, maar op de maatschappelijke impact die de organisatie wil realiseren. Hero Prins: ‘We trainen en coachen om de specifieke vaardigheden en inzichten te ontwikkelen waarmee medewerkers de impact kunnen realiseren die je van een adequate overheid mag verwachten. Door medewerkers op het juiste moment en op een inspirerende manier te ontwikkelen, raken ze nog meer geboeid door de reikwijdte van hun impact. Investeren in medewerkers leidt dus tot medewerkers die meer impact kunnen maken en die dat graag willen doen vanuit verbondenheid met hun rol en organisatie.’

Over Publiek Domein

Met open leergangen, trainingen en maatwerktrajecten voor overheden draagt Publiek Domein al sinds 1992 bij aan de kwaliteit van vele overheidsorganisaties en het openbaar bestuur. Kenmerkend voor Publiek Domein is de ruime aandacht die wordt besteed aan het ontwerp en uitvoering van haar activiteiten. Bij de ontwikkeling van alle activiteiten zijn co-creatie en tussentijdse evaluaties met opdrachtgevers en deelnemers een belangrijk uitgangspunt. De programmaleiders en trainers van Publiek Domein zijn zeer ervaren, hebben passie voor werken bij de overheid en hebben meestal ook zelf binnen de overheid gewerkt. Wil je weten hoe Publiek Domein jouw organisatie kan helpen met het binden en boeien van medewerkers en met het vergroten van impact? Kijk dan op publiekdomein.nl.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.