Advertentie
carrière / Nieuws

Gemeenten met lege handen tegen topsalarissen

Gemeenten kunnen niet ingrijpen in topsalarissen van bestuurders van gesubsidieerde instellingen. De Algemene wet bestuurswet (Awb) wordt op dat punt niet aangepast en er komt geen handreiking met modelaanpakken. Dat blijkt uit antwoord van minister Plasterk op Kamervragen van PvdA en D66.

05 juli 2016

Gemeenten kunnen voorlopig niet ingrijpen in topsalarissen van bestuurders van gesubsidieerde instellingen. De Algemene wet bestuurswet (Awb) wordt op dat punt niet aangepast en er komt geen handreiking met modelaanpakken. Gemeenten moeten het dus doen met de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en het daarbij behorende overgangsrecht ‘uitzingen’. Dat blijkt uit antwoord van minister Plasterk op Kamervragen van PvdA en D66.

Strijdig met Awb

Den Haag werd dit jaar door de Raad van State teruggefloten en eerder overkwam ook Eindhoven dat. Beide gemeenten kortten de subsidie voor een instelling, omdat de bestuurder(s) meer verdiende(n) dan de Balkenende-norm. De Raad van State oordeelde in beide zaken dat deze gemeentelijke acties in strijd zijn met de Algemene wet bestuursrecht. Gemeenten mogen wel extra voorwaarden aan subsidieverstrekking opleggen, maar die moeten zijn gericht op het bereiken van het doel waarvoor de subsidie wordt verleend. Het voorkomen van topsalarissen valt daar niet onder.


Geen aanpassing

De Awb biedt gemeenten mogelijkheden om excessen te voorkomen, schrijft Plasterk in zijn antwoorden. ‘Zo kan worden bepaald dat de subsidie wordt geweigerd in het geval de subsidieontvanger niet aannemelijk kan maken dat de subsidie niet zal worden besteed aan inkomens boven het bezoldigingsmaximum van de WNT. Er kunnen ook grenzen worden gesteld aan de subsidiabele kosten, waaronder de subsidiabele loon- en overheadkosten.’ Hij ziet geen aanleiding om de Awb aan te passen. De handreiking met modelaanpakken, waaraan samen met gemeente- en provinciekoepel VNG en IPO is gewerkt, ligt inmiddels in de prullenbak. Met name gemeenten waren kritisch over de meerwaarde en de uitvoerbaarheid daarvan, aldus Plasterk.


Overgangsrecht

Gemeenten hebben vooral moeite met het overgangsrecht van de WNT. Bezoldiging boven die norm moet nog veel te lang worden gerespecteerd. ‘Zij willen de subsidie kunnen korten, ook als de overgangsprediode nog loopt.’ Dat gaat echter niet, benadrukt Plasterk. Dat zou onder meer in strijd zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). ‘Er kan dus niet aan de bezwaren van gemeenten tegemoet worden gekomen door in enige wet een wettelijke basis te creëren voor topinkomensnormering door decentrale overheden.’

Reacties: 9

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

alexander / ambtenaar
De overheid stelt regels, maar weigert vervolgens die regels voor een ieder toepasbaar te maken. En het gaat wel om publiek geld. Soms is de overheid onnavolgbaar !
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Anoniem / Bezorgde burger
Inderdaad grote graaiers. Maar dat valt in het niet bij de topvoetballers. Buiten proportie. Is weliswaar commerciele sector, maar de publieke sector (politie, ambulances etc.) wordt nog steeds opgezadeld met de gevolgen. Oftewel, wij betalen met ons allen de schade die nodig is voor een kleine groep 'voetballiefhebbers / hooligans'.Die kosten moeten worden verhaald op de clubs. Dan zijn die exorbitante salarissen ook niet meer mogelijk. Weer met beide beentjes op de grond. Hard werken voor een 'eerlijk' loon.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Johan / mee-lezend ambtenaar
Puff puff weer verschuilen achter regeltjes. Als Plasterk een beetje b.llen zou hebben, dan doet hij (ondanks EVRM) toch een wetsvoorstel om overgangsrecht in te korten. Vervolgens mag de Kamer beslissen. Wie tegenstemt verraad zichzelf en dient dus niet het brede nationale belang en mag zich wat mij betreft niet langer "volksvertegenwoordiger" noemen. Wie tegen deze nieuwe wet een procedure vanwege EVRM start, mag met naam en toenaam in alle kranten en op TV. Eens kijken welke graaiers zich publiekelijk gaan verzetten in plaats van aanpassen aan maatschappelijk gewenst gedrag,,,,,,,
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul / projectleider
Ach kom het is een achterhoedegevecht. Goed dat het thema nog wat aandacht krijgt, maar het probleem is allang opgelost. Er zijn alleen nog een paar mensen die nu nog onder overgangsrecht vallen. Dat dooft vanzelf uit.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Heike / ambtenaar
zal toch niets te maken hebben met het feit, dat politici ná hun carrière op het Haagse pluche een baan bij één of andere gesubsidieerde instelling toegeschoven ( willen) krijgen?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Mr R.M. Dalmijn
Het schijnt zelfs dat de lokale overheden ook niet meer naar het Concertgebouw orkest gaan. Er zijn ook bestuurders die een ziekenhuis mijden waar de leiding boven de Wnt norm scoort.

Jammer dat zij geregeld met DNB medewerkers moeten praten en dat zij financieringen van boven Wnt geegiseerde organisaties aannemen.

Ik vrees de dag dat de Rechterljke Macht het bijltje erbij neer gaat gooien.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Er is een oplossing namelijk de subsidie aan de desbetreffende instelling(en) gewoon intrekken en afbouwen conform de Algemene Wet Bestuursrecht.

Vervolgens een nieuwe stichting oprichten die zich wel houdt aan maatschappelijk aanvaardbare normen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
jan van den broek
Topinkomens bij sommige instellingen, terecht.

Deze instellingen kunnen snel volledig automatisch gaan draaien. De topmensen verdwijnen dan automatisch echter Plasterk is een wetenschapper die in de politiek is gegaan een pienter mannetje een beetje last van zijn wekker ,echter dit is ook al weer opgelost. Waterdijkgraven , generaals , politie leiding gevende brandweer top, alle zeer respecterende mensen , met een zeer respectabele functie, voorbeeld voor onze maatschappij, presteren 0 verdienen zeer ruim , een hiaat in onze maatschappij.

Plasterk gaat door met snoeien en terecht. Ben ik nog top mensen vergeten te noemen, vul het even aan
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Frits van Vugt / Public Consulancy & voorzitter van 2 lokale rekenkamers
De kop van dit artikel klopt niet!

Gemeenten staan NIET met lege handen om te hoge topinkomens van zorgbestuurders aan te pakken.

Zoals Plasterk in zijn beantwoording al aangeeft kan een gemeente nl. altijd (dreigen met) weigeren van de subsidie.Dat is niks nieuws, ik heb dat ook al betoogd n.a.v. de subsidieverordening van Den Haag die vlg de rechter niet door de beugel kon (zie: artikel "Den Haag draait subsidiekortingen terug".) Ik schreef op 20 mei: "Maar formeel kan de gemeente wel een instelling uitsluiten van subsidie als die niet aan bepaalde (in dit geval WNT-)eisen voldoet. Dat is wel een paardenmiddel, maar aan de andere kant zie ik een instelling (i.c. de Raad van Toezicht) nog niet de gok nemen om subsidie aan haar neus voorbij te laten gaan vanwege graaiende topbestuurders.Een andere mogelijkheid is nog om de zorg niet te subsidiëren maar door deze in te kopen. Dan mag wel gekort worden, want het overeenkomstenrecht heeft niet zo'n bepaling als in de Alg. Wet bestuursrecht staat over subsidies."

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie