Advertentie
carrière / Nieuws

Extra ambtenaren tegen hoge werkdruk

Na jaren van bezuinigingen op de ambtelijke organisatie moeten er in Gemert-Bakel snel extra medewerkers worden aangetrokken. De ambities en de opgaven die er liggen, vragen volgens het college van burgemeester en wethouders om het uitbreiden van de formatie.

14 september 2021
werkdruk---shutterstock-126766469.jpg

Na jaren van bezuinigingen op de ambtelijke organisatie moeten er in Gemert-Bakel snel extra medewerkers worden aangetrokken. De ambities en de opgaven die er liggen, vragen volgens het college van burgemeester en wethouders om het uitbreiden van de formatie.

Met dat voorstel sluit het dagelijks bestuur van de Brabantse gemeente aan bij de aanbevelingen van het adviesbureau & Van de Laar. Dat deed op verzoek van de gemeenteraad onderzoek naar de werkdruk in de organisatie. De conclusie was dat Gemert-Bakel in verhouding met andere soortgelijke gemeenten een betrekkelijk krappe formatie heeft, mede als gevolg van jarenlange bezuinigingen. Zo ‘verloor’ de gemeenten in de periode 2012 52,5 fte, wat leidde tot een daling van de loonsom met 2,3 miljoen euro. De laatste jaren groeide het personeelsbestand wel iets – voornamelijk door het in dienst nemen opvoedondersteuners, buitengewone opsporingsambtenaren en jongerenwerkers. Maar dan nog heeft Gemert-Bakel, vergeleken met soortgelijke gemeenten, met 178 fte er 31 minder dan soortgelijke gemeenten.

 

Energietransitie

Om ervoor te zorgen dat de urgente knelpunten – onder andere het woningbouwprogramma en de energietransitie – in de organisatie worden aangepakt, komt het college nog in november met een actieplan. Op welke fronten er vervolgens extra medewerkers nodig zijn, moet door een extern bureau voor uiterlijk maart 2022 worden uitgezocht.

 

Loonsom

Dat bureau mag dan ook het kostenplaatje in beeld brengen. De onderzoekers van Bureau & Van de Laar gaven wat dat betreft al een indicatie.  ‘Wanneer wij die 31 fte verschil met vergelijkbare gemeenten vermenigvuldigen met de huidige gemiddelde loonsom à 74k, zou dit aan loonsom in totaal een bedrag van 2,29 miljoen bedragen’, zo becijferden ze. ‘Vrijwel vergelijkbaar met de bezuinigde loonsom in 2012-2015.’

 

Concurrentie

Een extra uitdaging voor de gemeente is volgens het rapport van & Van de Laar het aantrekken en binnenhouden van medewerkers. Dat moet beter. De gemeente heeft niet alleen te lijden onder de betere arbeidsmarktpositie van grotere gemeenten in de regio als Helmond en Eindhoven, maar mist ook een visie en strategie op arbeidsmarktcommunicatie en op het binden en het boeien van medewerkers.

 

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

W. van den Bosch
Kom werken bij Gemert-Bakel!

We zoeken een alleskunner met een 24/7 mentaliteit, want we hebben lekker bezuinigd op ons personeel. Burn-out gegarandeerd!

Schaal 8.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H Dreef
En, zodra de CAO er door is krijg je 0,1 % loonsverhoging van de VNG.

Dat is pas beleid om je medewerkers binnen te houden
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Hans / afdelingsmanager
Elke sollicitant(e) zou er van uit moeten gaan dat er qua werk een achterstand en een chaos van vele, vele jaren bestaat in Gemert-Brakel. En die gemeente kan ook alleen aan mensen komen door daar volstrekt open en eerlijk over te zijn.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / gepens.
Voor dit soort problemen wordt al jaren gewaarschuwd. Echter de werkgeverswerkgroep van de VNG laat zich naar het CAO-overleg steeds met vrijwel niks op pad sturen en snapt kennelijk nog steeds niet wat ze verkeerd doet.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie