of 64277 LinkedIn

Dossier: cao gemeenteambtenaren

Na anderhalf jaar onderhandelen ligt er eindelijk: een principe-akkoord voor een nieuwe cao voor gemeente ambtenaren. Maar of de cao doorgaat, blijft de vraag. In het geactualiseerde stabiliteitsprogramma, oftewel het wandelgangenakkoord, is de nullijn voor ambtenaren afgesproken. Of die nullijn ook al van kracht wordt voor 2012 is punt van heftige discussie.

Na anderhalf jaar onderhandelen ligt er eindelijk: een principe-akkoord voor een nieuwe cao voor gemeente ambtenaren. Maar of de cao doorgaat, blijft de vraag. In het geactualiseerde stabiliteitsprogramma, oftewel het wandelgangenakkoord, is de nullijn voor ambtenaren afgesproken. Of die nullijn ook al van kracht wordt voor 2012 is punt van heftige discussie.

  Nieuws  Nieuws

  • Salarissen van ambtenaren en mensen in de zorg staan al sinds 2011 stil. Over een periode van 4 jaar zouden zij daardoor 5000 tot 11.000 euro mislopen, aldus de bonden.

   Bonden noemen nullijn onacceptabel

   10 reacties

   Dat het kabinet de lonen van rijksambtenaren en werknemers in de zorg wil bevriezen, is onacceptabel. Dat zeggen de vakbonden Abvakabo FNV en CNV Publieke Zaak. Het kabinet maakte de plannen voor de nullijn vrijdag bekend. De maatregel moet de schatkist in totaal 2 miljard euro opleveren, is de verwachting in Den Haag.

  • Rotterdam en de vakbonden zijn het eens over een nieuw sociaal statuut. Belangrijk onderdeel is het van werk naar werk begeleiden van boventallige ambtenaren.

   Vangnet voor boventalligen in sociaal statuut

   De gemeente Rotterdam en de vakbonden hebben hun handtekening gezet onder een nieuw sociaal statuut. Belangrijkste onderdeel is het van werk naar werk begeleiden van ambtenaren die boventallig zijn. Het statuut is voor onbepaalde tijd afgesloten en geldt met terugwerkende kracht per 1 januari 2013.

  • Iedere gemeenteambtenaar krijgt een aanstelling in algemene dienst. Dit heeft nog geen gevolgen, maar maakt overstappen naar een andere functie gemakkelijker.

   Elke gemeenteambtenaar in 'algemene dienst'

   Iedere gemeenteambtenaar heeft per 1 januari 2013 een aanstelling in 'algemene dienst'. Deze aanstelling heeft geen directe gevolgen voor medewerkers nu, maar maakt het in de toekomst wel gemakkelijker over te stappen naar een andere functie binnen de gemeente.

  • De budgettaire nullijn voor ambtenaren valt niet goed bij de ondernemingsraden en bonden. 'Onredelijk' en een 'sigaar uit eigen doos', stellen PRO en Abvakabo FVN.

   Budgettaire nullijn ‘sigaar uit eigen doos’

   De budgettaire nullijn voor ambtenaren is ‘onredelijk’ en een ‘sigaar uit eigen doos’. Dat stellen het Platform Rijk Ondernemingsraden (PRO) en de Abvakabo FNV in een reactie op de afspraken in het regeerakkoord over de beloning van rijksambtenaren. CNV is iets minder negatief gestemd over de loonsombenadering van het kabinet Rutte-Asscher.

  • Er komt een budgettaire nullijn voor ambtenaren. Dit houdt in dat de loonsom alleen mag stijgen als dit ten koste gaat van secundaire arbeidsvoorwaarden.

   'Budgettaire' nullijn voor overheidspersoneel

   Een budgettaire nullijn voor overheidspersoneel, inperking van de salarissen in de (semi-)publieke sector en geen loonsverhoging voor bewindspersonen. Het regeerakkoord behelst de volgende maatregelen om de financiën in het openbaar bestuur in de hand te houden:

  • Periodieken afschaffen; wie resultaten boekt krijgt meer salaris. #Gowege doet voorstellen voor cao-nieuwe-stijl.

   Gemeentesecretarissen willen 'loon naar werken'

   De gemeente-cao van de toekomst bestaat wat de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) betreft uit hooguit 3 A4-tjes collectieve afspraken. Binnen dat ‘dunne kader’ moeten gemeenten zelf ruimte krijgen om maatwerkafspraken te maken met hun ambtenaren.

  • Meer lokale vrijheid bij de invulling van de cao voor gemeenteambtenaren. Voorzitter Jantine Kriens van het College van Arbeidszaken van de VNG wil graag toewerken naar een dergelijk systeem.

   Op naar flexibelere cao

   De nieuwe cao voor gemeenteambtenaren effent het pad voor verdere modernisering van afspraken tussen werkgevers en werknemers in gemeenteland.

  • Ook de leden van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben massaal ingestemd met de cao voor gemeenteambtenaren. Deze geldt tot eind dit jaar.

   Eindelijk cao voor ambtenaren

   Negen gemeenten hebben tegen de nieuwe cao voor gemeenteambtenaren gestemd. De overige leden van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben ingestemd, waarmee deze definitief is. De vakbonden stemden al eerder massaal in met de afspraken die voor 180.000 ambtenaren gelden. De cao kent een looptijd van juni 2011 tot eind dit jaar.

  • Provincies en bonden hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor provincieambtenaren.

   Akkoord over cao provincieambtenaren

   5 reacties

   De 11.000 provincieambtenaren krijgen met terugwerkende kracht per 1 juni vorig jaar een loonsverhoging van 1,2 procent. Ook krijgen ze de helft van de kosten van een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering vergoed.

  • De loonsverhoging in de CAO voor gemeenteambtenaren van 2% kost de gemeenten dit jaar 160 miljoen euro. Dit is inclusief de eenmalige toeslag.

   Cao kost gemeenten 160 miljoen

   De loonsverhoging voor gemeenteambtenaren van twee procent kost de gemeenten dit jaar 160 miljoen euro. Dit is inclusief de eenmalige toeslag, maar exclusief het verwachte inverdieneffect van een procent.

  • 'De afspraken over de modernisering van de cao zijn noodzakelijk gezien de reorganisaties waar gemeenten voor staan', aldus voorzitter van de werkgeversdelegatie van de VNG Jantine Kriens. Minister De Jager is 'teleurgesteld'.

   VNG: nu loonsverhoging, volgend jaar niet

   Met een positief advies wordt het cao-principeakkoord voor gemeenteambtenaren voorgelegd aan de leden van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Dit heeft het VNG bestuur unaniem besloten. Volgend jaar moeten de ambtenaren waarschijnlijk weer loon inleveren.

  • Minister Liesbeth Spies wil dat gemeenteambtenaren de nullijn volgen. Maar de VNG adviseert haar leden het principeakkoord (met 2 procent loonsverhoging) te ondertekenen.

   VNG legt cao-akkoord mét loonsverhoging voor aan leden

   7 reacties

   De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) houdt vast aan de vorige maand overeengekomen cao waarin onder meer een loonsverhoging voor 180 duizend gemeenteambtenaren is afgesproken. Dat maakte de organisatie bekend.

  • De afspraken voor de modernisering van de cao zijn noodzakelijk. Het kost ons wat, maar dat verdienen we terug. Dat stelt Jantine Kriens, voorzitter van CvA.

   Cao ambtenaren moet er komen

   Het cao-principeakkoord voor ambtenaren wordt gewoon voorgelegd aan de leden. Dat is de insteek van Jantine Kriens, voorzitter van het College voor Arbeidszaken (CvA) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Dat komt aan het einde van de middag bijeen om advies over het principeakkoord uit te brengen aan het VNG-bestuur.

  • Spies zal gemeenten niet compenseren als de loonsverhoging doorgaat. Als gemeenten willen vasthouden aan de cao, zullen ze dat zelf moeten betalen.

   Spies: 'Geen compensatie voor gemeente-cao'

   Als gemeenten hun ambtenaren meer loon willen geven, moeten ze dat uit de eigen begroting betalen. Het Rijk zal een loonsverhoging niet compenseren via het Gemeentefonds. Dat heeft minister Liesbeth Spies (Binnenlandse Zaken) dinsdag de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) geschreven.

  • Minister Spies van Binnenlandse Zaken wil de cao gemeenteambtenaren alsnog openbreken en de ambtenaren op de nullijn zetten.

   Spies wil loon gemeenteambtenaren alsnog bevriezen

   48 reacties

   Minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken vindt dat de lonen van gemeenteambtenaren alsnog bevroren moeten worden. Ze zal daar volgende week in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten formeel op aandringen.

  • Na een jaar onderhandelen hebben gemeentelijk werkgevers en vakbonden een cao-akkoord gesloten voor 180.000 gemeenteambtenaren, met een kleine loonsverhoging en goede afspraken over begeleiding naar ander werk na ontslag. De cao kan de onrust onder ambtenaren een beetje wegnemen, denkt de Abvakabo. 

   Cao-akkoord; stress baanverlies blijft

   Na een jaar onderhandelen hebben gemeentelijk werkgevers en vakbonden een cao-akkoord gesloten voor 180.000 gemeenteambtenaren, met een kleine loonsverhoging en goede afspraken over begeleiding naar ander werk na ontslag. De cao kan de onrust onder ambtenaren een beetje wegnemen, denkt de Abvakabo. 

  • Donner noemde de nullijn al een luxeprobleem, nu zegt CDA-gedeputeerde van Heugten dat klagende ambtenaren maar eens naar het zuiden van Europa moeten kijken.

   'Klagende ambtenaar moet naar collega's kijken'

   10 reacties

   Veel ambtenaren zullen begrip hebben voor de bevriezing van hun salaris, maar er zal vast ook weerstand ontstaan. Maar klagende ambtenaren moeten maar eens kijken naar hun Griekse of Zuid-Europese collega’s, vindt de Brabantse CDA-gedeputeerde Ruud van Heugten.

  • Het principeakkoord over een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren bewijst dat het wel kan: Goede afspraken over behoud van werk en zelfs een kleine loonstijging.

   'Gemeente-cao voorbeeld voor provincie en politie'

   Het principeakkoord over een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren bewijst dat het wel kan: Goede afspraken maken in economisch zware tijden over behoud van werk en zelfs een kleine loonstijging. Dat zegt Abvakabobestuurder Bert de Haas. ‘Ik hoop dat we hiermee de weg kunnen banen voor werknemers bij provincies en de politie.’

  • Na lang steggelen hebben 180.000 gemeenteambtenaren een nieuwe cao. Dat heeft een woordvoerder van Abvakabo FNV vrijdagavond laten weten.

   Nieuwe cao gemeenteambtenaren

   30 reacties

   Na lang steggelen hebben 180.000 gemeenteambtenaren een nieuwe cao. Dat heeft een woordvoerder van Abvakabo FNV vrijdagavond laten weten.

  • Ze stappenuit het Georganiseerd Overleg (GO) met de werkgever in de hoop beweging te krijgen in het vastgelopen cao-overleg.

   Gemeenteambtenaren stappen uit lokaal overleg

   In de meeste gemeenten hebben gemeenteambtenaren de afgelopen dagen het georganiseerd overleg (GO) met lokale werkgevers stilgelegd. Dat meldt vakbond Abvakabo FNV. Met dit ‘zware drukmiddel’ hopen de vakbonden beweging te krijgen in het vastgelopen cao-overleg.

  • Gemeenteambtenaren komen in april en mei in actie voor een betere cao.

   Nieuwe acties gemeenteambtenaren op komst

   24 reacties

   De gemeenteambtenaren maken zich in de strijd voor een goede cao op voor acties in april en mei. Te denken valt aan stiptheidsacties, maar ook stakingen. Dat is woensdag besloten op een landelijk beraad van kaderleden van de ambtenarenbonden in Utrecht.

  • VNG laat het cao-eindbod op tafel liggen. Blijkt dan dat het kabinet opnieuw moet bezuigen dan wordt het nieuwe nieuw cao-bod ook lager dan het huidige.

   'Cao-bod wordt eerder slechter dan beter'

   De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) laat het cao-eindbod van 2 procent loonsverhoging tot eind maart op tafel liggen. Blijkt dan dat het kabinet gemeenten laat meedelen in een nieuwe bezuinigingsronde, dan moeten vakbonden rekening houden met een kariger bod.

  • Reden is dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) niet is ingegaan op de eisen die de vakbond heeft gesteld in de onderhandelingen over een nieuwe cao.

   Gemeenten bereiden zich voor op staking

   9 reacties

   De ambtenarenbond Abvakabo FNV bereidt zich voor op stakingen bij gemeenten. Reden is dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) niet is ingegaan op de eisen die de vakbond heeft gesteld in de onderhandelingen over een nieuwe cao. Dat heeft de vakorganisatie dinsdag bekendgemaakt.

  • De vakbonden eisen werkzekerheid en koopkrachtbehoud. Ook moeten gemeenten meer investeren in vast personeel in plaats van ingehuurde medewerkers.

   Abvakabo stelt ultimatum aan gemeenten

   21 reacties

   Abvakabo FNV heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) maandag tot 13 februari de tijd gegeven om in te gaan op de eisen die de bond heeft gesteld in de cao-onderhandelingen. Zo niet, dan roept de vakbond zijn leden op tot harde acties.

  • De ambtenarenbonden en de VNG hebben elkaar tijdens het cao-overleg in een houdgreep genomen. Voor de standpunten van beide partijen valt begrip op te brengen. De onderhandelingen zijn deze week opnieuw vastgelopen.

   Cao-bespreking gemeenteambtenaren: catch 22

   De deze week opnieuw vastgelopen cao-onderhandelingen voor gemeenteambtenaren zijn in een catch 22 situatie beland: voor het standpunt van beide partijen is begrip op te brengen, waardoor de onderhandelaars elkaar in een hardnekkige houdgreep hebben genomen. Dat stelt onafhankelijk cao deskundige Henk Strating, die zelf veel onderhandelingen in de zorg en andere (semi) overheids sectoren heeft gevoerd.

  • De onderhandelingen over een cao bij de gemeenten zijn woensdag zonder resultaat afgebroken, meldde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

   Cao-onderhandelingen gemeenten afgebroken

   30 reacties

   De onderhandelingen over een cao bij de gemeenten zijn woensdag zonder resultaat afgebroken, meldde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

  • Pijnpunten bij de vorige CAO onderhandelingen waren het loon en de werkgelegenheid. Ambtenaren willen een werkzekerheidsgarantie, de VNG kan deze niet geven.

   VNG en vakbonden weer om tafel over cao

   9 reacties

   De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de vakbonden gaan woensdag na maanden weer praten over de cao voor de 180.000 gemeenteambtenaren. Dit heeft de VNG dinsdag laten weten.

  • Het eindbod van de VNG hield een loonsverhoging in van 1% en nog eens 1% in het jaar erop. De bonden gingen voor 2% om koopkrachtverlies te voorkomen.

   VNG wil hervatting cao-overleg

   De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil de cao-onderhandelingen met de vakbonden hervatten. De koepelorganisatie van gemeenten heeft de bonden laten weten de impasse die is ontstaan in de cao-onderhandelingen te willen doorbreken. Dat schrijft voorzitter Jantine Kriens van het College voor Arbeidszaken van de VNG in een brief aan de bonden.

  • De animo onder gemeenteambtenaren om deel te nemen aan acties voor een betere cao is wisselend, dat is de tussenbalans na een week vriendelijk actievoeren.

   Wisselend animo voor acties gemeenteambtenaren

   6 reacties

   De gemeenteambtenaren lopen niet allemaal warm voor de acties tegen het cao-aanbod van de VNG. Dat is volgens de ambtenarenbond Abvakabo de tussenbalans na een week vriendelijk actievoeren.

  • De vakbonden roepen gemeenteambtenaren op om mee te doen aan werkonderbrekingen. De Abvakabo, CNV en CMHF willen hiermee druk zetten op de cao-onderhandelingen die de VNG voor de gemeenten voert, die zitten al sinds mei muurvast.

   Gemeenteambtenaren in actie

   6 reacties

   De vakbonden roepen gemeenteambtenaren op om mee te doen aan werkonderbrekingen. De Abvakabo, CNV en CMHF willen hiermee druk zetten op de cao-onderhandelingen die de VNG voor de gemeenten voert, die  zitten al sinds mei muurvast.

  • De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) wil met de vakbonden verder praten over de cao voor gemeenteambtenaren.

   Gemeenten willen praten over cao

   Reageer
   De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) wil met de vakbonden verder praten over de cao voor gemeenteambtenaren.
  • De onderhandelingen over een nieuwe cao bij de gemeenten zijn vastgelopen.

   Acties dreigen bij gemeenten

   Reageer
   De onderhandelingen over een nieuwe cao bij de gemeenten zijn vastgelopen. De vakbonden lieten vrijdag weten een eindbod van de werkgevers met een negatief advies aan de leden voor te leggen. De bonden sluiten acties niet uit, als zij het bod afwijzen.

  Achtergrond  Achtergrond

  • ‘Overheid trapt op de rem’

   Gemeenten nemen amper maatregelen om zich voor te bereiden op de grote uittocht van ambtenaren. Door de vacaturestops ontstaat volgens hoogleraar Roel Nieuwenkamp een heus instroomgat. ‘Bezuinigingen overvleugelen vergrijzing’.

  • Donner versus Dieten

   In de gesprekken over de nieuwe Rijks-cao staan ze lijnrecht tegenover elkaar: minister Piet Hein Donner en AbvaKabo-man Jan Willem Dieten. Portret van twee onderhandelaars die slechts één ding delen: ze schuwen compromissen.

  Partnernieuws  Partnernieuws

  • Stand van zaken weigerambtenaar, de Wet werk en zekerheid en de normalisering rechtspositie ambtenaren

   Reageer

   AfbeeldingMr. J. (Jan-Paul) van Zanten

    

   De afgelopen periode is in de Eerste en Tweede Kamer een aantal wetsvoorstellen op het gebied van het ambtenaren- en arbeidsrecht behandeld die de gemoederen danig bezighouden. In de eerste plaats is er het Wetsvoorstel Gewetensbezwarenambtenaren van de burgerlijke stand. In de tweede plaats noem ik het Wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid en in de derde plaats het Wetsvoorstel normalisering ambtelijke status. Met het zomerreces in aantocht is het een goed moment om eens kort te bezien wat de stand van zaken is.

Vacatures

De nieuwe BB is uit!

Afbeelding

Met deze week: 

- Interview burgemeester René Verhulst
- Controlesystemen eenvoudig te hacken
- Gezondheidskloof vraagt om
   'beleid via de band'
- Essay: de waarde van de reclassering
- Ellen van Selm reageert op Geert Mak
- Personeelszaken in coronatijd
- De digitale gemeente is er al
    ... in Estland
- Special Energietransitie

 

Lees Binnenlands Bestuur hier online

Partners

Mystery Burger: de podcast

Even genoeg naar uw scherm gestaard?  Beluister vanaf nu de columns van de Mystery Burger als podcast!