of 59318 LinkedIn

Programma 19 september 2018


SAMENWERKEN IN HET SOCIAAL DOMEIN

Dagvoorzitter: Elisabeth van den Hoogen 

 

PROGRAMMA:

12:00 Ontvangst met lunch

13:00 Welkomstwoord door Herwil van Gelder, wethouder gemeente Leeuwarden

13:05 Presentatie voorbeeldprojecten *
13:30 Start workshop deel 1
In groepen van 6-12 mensen praat u onder leiding van een gespreksleider met andere burgers en ambtenaren.
14:30 Pauze
15:00 Start workshop deel 2
16:15 Plenaire presentatie van de resultaten
16:45 Afsluiting door wethouder Herwil van Gelder
17:00 Borrel


VOORBEELDPROJECTEN:

1) Deurne

voorbeeldprojectleiders: Wil Evers, Marie-Michel 

Gesprekken met bewoners hebben geleid tot diverse beleidswijzigingen in het sociaal domein.

 

2) Hollandscheveld

voorbeeldprojectleiders: Jan de Vries, Wim Kleine, Jacomijn de Jong, Willem Kip

Burgers nemen taken van de WMO over. Zorgvragers kunnen lokaal terecht bij een 'buurtregisseur'. Dit is een vrijwilliger, maar wel met een gemeentelijk mandaat voor voorlopige toekenning van WMO-gelden.

 

3) Dream Karavaan

voorbeeldprojectleider: Miranda Tamminga

Een caravan staat voor gemeentehuizen en op stads- en dorpspleinen in Friesland. Hiervanuit wordt het gesprek met de burger aangegaan voor input op gemeentebeleid.

 

4) Gebiedsgerichte aanpak Sudwest Fryslan

voorbeeldprojectleiders: Lysbeth de Jong, Janneke Bakker, Ageeth Thibaudier

De qua oppervlakte grootste gemeente van Nederland werkt (uiteraard) met gebiedsgerichte aanpak.

 

5) Armoedepact Leeuwarden

voorbeeldprojectleider: Janneke Dölle

Zeer integrale aanpak: bewoners, maatschappelijke organisaties en gemeente. Doel is geen kinderen in armoede meer te laten opgroeien

 

6) Dream Machine

voorbeeldprojectleider: Dirk Wilma Postma

Hogeschool Leeuwarden onderzoekt met burgers, professionals en studenten hoe mensen die de WMO uitvoeren moeten worden opgeleid, welke competenties nodig zijn. 

 

7) Alliantie WMO

voorbeeldprojectleider: Cristien Bajema

Gemeente Leeuwarden zet een alliantie op van onder meer zorginstellingen en vrijwilligersorganisaties die de de WMO gaan uitvoeren.

 

8) Participatieraad IJmondgemeenten

voorbeeldprojectleider: Fred Kok

Inspraak in o.m. sociaal domein wordt geformaliseerd in participatieraden

Verstuur dit artikel naar Google+

Locatie Estafette Leeuwarden

Stadhuis Leeuwarden

Hofplein 80

8911 HJ  Leeuwarden

 

GRATIS TOEGANG EN INCLUSIEF LUNCH

 

Tijd: 12:00 - 17:00 uur
Wie: Binnenlands Bestuur

Info: José Salhi (020) 573 36 62
         jsalhi@binnenlandsbestuur.nl

 

Afbeelding 

Estafette vernieuwing lokaal bestuur: Samenwerken in het sociaal domein

Foto’s: Jacob van Essen – fotobureau Hoge Noorden

Welkomstwoord door Herwil van Gelder, wethouder Leeuwarden op de eerste bijeenkomst van de Estafette vernieuwing lokaal bestuur: Samenwerken in het sociaal domein op 19 september 2018 in het Stadhuis van Leeuwarden.