of 59130 LinkedIn

Programma 17 januari 2019

KOMPAS 2019
Datum: 17 januari 2019 
Dagvoorzitter: Elisabeth van den Hoogen
Opening door: Eric de Kluis

 

De lokale democratie verandert. Burgers nemen er niet langer genoegen mee eens in de vier jaar gehoord te worden, maar willen continu bij het lokaal beleid worden betrokken. Van september tot en met december zijn Binnenlands Bestuur, het Nederlands Gesprek Centrum en het ministerie van Binnenlandse Zaken door Nederland getrokken met de Estafette Vernieuwing Lokaal Bestuur. Bij elk van deze bijeenkomsten stond de vernieuwing van de lokale democratie en de rol van de burger bij een van de grote maatschappelijke veranderingen centraal. Tijdens deze slotconferentie in Helmond worden de conclusies van deze sessies gepresenteerd en bekijken we hoe we de ervaringen van de ene transitie toepasbaar zijn bij de andere transitie. Kunnen de ervaringen met burgerparticipatie in het sociaal domein worden gebruikt bij de invoering van de omgevingswet? Kunnen coproducties tussen burger en overheid op het gebied van leefbaarheid en veiligheid dienen als model voor de lokale samenwerking rondom de energietransitie? 

 

Tijdens deze middag wordt ook de Beste Lokale Bestuurder 2018 bekendgemaakt.

Verstuur dit artikel naar Google+

Locatie Estafette Helmond

Kasteel Helmond

Kasteelplein 1, 5701 PP Helmond

 

GRATIS TOEGANG EN INCLUSIEF LUNCH

 

Tijd: 12:00 - 17:00 uur
Wie: Binnenlands Bestuur

Info: José Salhi (020) 573 36 62
         jsalhi@binnenlandsbestuur.nl

 

Afbeelding