of 61441 LinkedIn

Programma 1 november 2018

DRAAGVLAK VOOR DE ENERGIETRANSITIE

Dagvoorzitter: Hans Kennepohl

 

PROGRAMMA:

12:00 Ontvangst met lunch
13:00 Opening door wethouder Astrid Janssen
13:15 Presentatie voorbeeldprojecten

13:45 Uitwisseling kennis deel 1

In groepen van 6-12 mensen praat u onder leiding van een gespreksleider met andere burgers en ambtenaren.
15:00 Pauze
15:30 Uitwisseling kennis deel 2 (u kunt wisselen van groep)
16:30 Plenaire presentatie van de resultaten
17:00 Borrel

 

VOORBEELDPROJECTEN:

 

1) Utrecht Rijne Energie en de Windvogel

Voorbeeldprojectleider: Inge Verhoef
In de gebieden Rijnenburg en Reijercop vlakbij Utrecht moet de komende jaren een groot energiepark ontstaan, een ambitieus project met veel weerstanden. De Windvogel is een landelijke burgercoöperatie gericht op windenergie, die overal initiatieven ondersteunt op voorwaarde van minimaal 50% bewonersparticipatie.  
http://rijne-energie.nl/  en www.windvogel.nl

2) Duurzaam Soesterkwartier

Voorbeeldprojectleider: Jan Wink
De Amersfoortse wijk Soesterkwartier is pionier op het gebied van energietransitie.
http://www.duurzaamsoesterkwartier.nl/
https://www.stadszaken.nl/klimaat/participatie/1784/de-kracht-van-duurzaam-soesterkwartier


3) Meent Hilversum

Voorbeeldprojectleider: Chiel van Eendenburg
De wijk Meent in Hilversum heeft van oudsher een hoge organisatiegraad. Vandaar dat de afgelopen jaren grote stappen zijn gemaakt in de energietransitie, hoewel uiteraard niet zonder slag of stoot...

http://www.hilversumsemeent.nl/4) Haagse Statenkwartier en aardwarmte 

Voorbeeldprojectleider: Tom Egyedi
Het bewonerscollectief van het Haagse Statenkwartier, een wijk met 5000 woningen, wil van het gas af. Mogelijk met innovatieve oplossingen als het oppompen van aardwarmte. Daarom wordt intensief geïnvesteerd in draagvlak, omdat dit grote (collectieve) investeringen vergt. 
www.statenwarmte.nl 

5) Energiekansen

Voorbeeldprojectleiders: Albert Smand en Deet Hoogveld
Inwoners van Ansen nemen met een eigen coöperatie, energieKansen,  de energievoorziening in eigen hand. In de toekomst is de inwoner van Ansen niet alleen afnemer maar ook leverancier van energie. 
http://www.energiekansen.nu/

6) Smart Energy Cities

Voorbeeldprojectleider: Liesbeth  Schipper
Wijken worden ondersteund  met een technische en een sociale coach om de transitie vorm te geven. Ook gewerkt aan de opbouw van expertise: wat zijn slaagfactoren van energieprojecten? 
https://www.smartenergycities.nl/


7) De Ramplaan en warmteopslag

Voorbeeldprojectleider: Eelco Fortuijn
De Haarlemse wijk Ramplaan gaat van het gas af. In samenwerking met TU Delft wordt een innovatieve oplossing onderzocht (het in de wijk opslaan van zonnewarmte voor de winter) waarbij een hoge participatiegraad is vereist (75%)
www.deramplaan.nl


8) Amerfoort en Eemnes: Klimaatmissie Nederland

Voorbeeldprojectleider: René Pie
Klimaatmissie Nederland heeft in Amersfoort en Eemnes ontheffing gekregen voor meer bevoegdheden op energiegebied. Bewoners krijgen een renovatieplan op maat, een bijdrage aan de norm ‘woonlasten neutraal renoveren’. Mogelijk kunnen bewoners hun energie verkopen aan andere bewoners. 
https://klimaatmissienederland.nl/

Locatie Estafette Amersfoort

Raadzaal gemeente Amersfoort

Stadhuisplein 1, 3811 LM Amersfoort

 

GRATIS TOEGANG EN INCLUSIEF LUNCH

 

Tijd: 12:00 - 17:00 uur
Wie: Binnenlands Bestuur

Info: José Salhi (020) 573 36 62
         jsalhi@binnenlandsbestuur.nl

 

Afbeelding