of 59162 LinkedIn

Brabantse brandbrief over cultuursubsidies

Brabantse bestuurders zijn verbolgen over de adviezen van de Raad van Cultuur. In een brandbrief aan minister Bussemaker (Cultuur) pleiten de provincie en de in BrabantStad samenwerkende steden  voor alsnog een positief advies over Het Zuidelijk Toneel en voor subsidie van het Europees Keramisch Werkcentrum.

De provincie Noord-Brabant en Breda, Eindhoven, Helmond, Den Bosch en Tilburg zijn verbolgen over de adviezen van de Raad van Cultuur en de reactie daarop van minister Bussemaker (Cultuur). In een brandbrief aan de minister pleiten zij voor alsnog een positief advies over Het Zuidelijk Toneel en voor subsidie van het Europees Keramisch Werkcentrum. De Tweede Kamer debatteert 2 juni over het advies.

Van Goghhuis

Als de minister haar plannen handhaaft, krijgt Noord-Brabant, als tweede economische regio van het land, weer veel minder geld voor cultuur van het rijk, stellen provincie en BrabantStad. Over het negatieve advies van de Raad van Cultuur over de aanvraag van het Van Goghhuis in Zundert, willen de Brabantse bestuurders in gesprek met de minister. Om van gedachten te wisselen ‘hoe we Van Gogh in Brabant beter internationaal kunnen positioneren, aangezien hij hier een groot deel van zijn leven heeft gewoond en gewerkt’.

 

Internationale uitstraling

De in BrabantStad samenwerkende steden vinden dat Het Zuidelijk Toneel (HZT) een positief advies verdient en verbaast zich over formalistische afwijzing van de minister van een subsidiëring van het Europees Keramisch Werkcentrum (EKWC). De Raad voor Cultuur oordeelde positief over het EKWC, maar de minister wil dit advies niet volgen. Het EKWC ligt in Oisterwijk. ‘In de juridische afbakening beperkt u BrabantStad tot de gemeenten Den Bosch, Tilburg en Eindhoven. Omdat Oisterwijk in uw definitie hier geen deel van uitmaakt, vindt u een grond om de subsidie toch niet te verlenen. We willen hier stelling tegen nemen. Het EKWC is een internationaal aansprekende instelling voor keramische kunst die door het dreigende mislopen van landelijke subsidies haar ambities en doelstellingen die door de Raad voor Cultuur worden onderkend, niet kan waarmaken.


Regionale binding

De Raad voor Cultuur spreekt met lof over HZT, maar oordeelt vervolgens heel hard door hen een negatief advies te geven. De provincie en BrabantStad vinden dat HZT een ja verdient. ‘ HZT verdient naast onze steun ook de landelijke steun om zich verder te mogen ontwikkelen.’ BrabantStad herkent zich daarnaast niet in het oordeel van de Raad dat vraagtekens zet bij de wijze waarop de instelling zich met de regio verbindt. ‘Het Zuidelijk Toneel is bij uitstek een organisatie die voortdurend in gesprek is én samenwerkt met de regio’, aldus de brief aan Bussemaker.

Verstuur dit artikel naar Google+