of 60220 LinkedIn

Brabant: 14 nieuwe stallen op maagdelijke grond

Bij de provincie Noord-Brabant zijn 14 aanvragen ingediend voor de bouw van megastallen op nu nog maagdelijke grond. Nog eens 10 intensieve veehouderijen willen uitbreiden tot de maximale omvang. Deze aantallen vallen mee, vindt gedeputeerde Van Heugten.
Bij de provincie Noord-Brabant zijn 14 aanvragen ingediend voor de bouw van megastallen op nu nog maagdelijke grond. Nog eens 10 intensieve veehouderijen willen uitbreiden tot de maximale omvang. Deze aantallen vallen mee, vindt gedeputeerde Van Heugten.

Provinciale Staten in Brabant hebben dit voorjaar besloten tot een aanzienlijke aanscherping van het beleid rond de intensieve veehouderij. Nieuwvestiging werd verboden, en de omvang van toekomstige megastallen werd beperkt tot maximaal 2,5 hectare. Alleen voor ‘lopende zaken’ zou een uitzondering worden gemaakt. Hiervoor kunnen gemeenten ontheffing aanvragen.

 

Gedeputeerde Ruud van Heugten (Ruimtelijke Ontwikkeling, CDA) zegt dat het aantal aanvragen voor te verlenen ontheffingen tot nu toe op 24 ligt. Dat is minder dan vooraf door de provincie werd ingeschat. Dit voorjaar werd er nog rekening mee gehouden dat het aantal aanvragen zou kunnen oplopen tot ruim 80.

 

‘Gelukkig valt het aantal pijplijngevallen mee. We gaan er van uit dat we met deze 24 aanvragen de grote bulk binnen hebben’, aldus Van Heugten. Bij het uitspreken van deze verwachting baseert de gedeputeerde zich onder meer op werkbezoeken die hij de afgelopen maanden heeft afgelegd in 25 Brabantse gemeenten. Hierbij is per individuele gemeente geïnventariseerd aan hoeveel veehouders in het verleden medewerking is toegezegd. Deze aantallen komen volgens Van Heugten grotendeels overeen met de nu ingediende aanvragen. ‘Er zullen er niet heel veel meer bij komen.’

 

Naar verwachting duurt het nog ruim twee maanden totdat de definitieve balans kan worden opgemaakt. Provinciale Staten willen gemeenten tot 1 januari 2011 de tijd

 

Niks verplicht

 

De 24 ontheffingsaanvragen hangen allemaal direct samen met de Reconstructiewet. De 14 ondernemers die willen bouwen op maagdelijke grond, doeken elders in de provincie een bedrijf op. Deze te sluiten bedrijven zijn gevestigd in de buurt van natuurgebieden of woonwijken. Ook de 10 andere aanvragers sluiten een bedrijf nabij woon- of natuurgebied. Zij willen hun onderneming voortzetten op een bestaand bedrijf, dat hiertoe echter wel moet worden uitgebreid.

 

Hoewel Provinciale Staten alle ontheffingsaanvragen stuk voor stuk willen beoordelen, is het allereerst de gemeente die de afweging maakt, benadrukt gedeputeerde Van Heugten. ‘Ik heb tegen de gemeenten gezegd: u bent nergens toe verplicht. Als een gemeente over een lopende zaak concludeert dat het met de inzichten van vandaag toch bezwaarlijk is om ontheffing te verlenen, dan is dat een zaak van de gemeente. Ook een eventuele schadeclaim zal dan door de gemeente moeten worden afgewikkeld.’

 

Van Heugten erkent wel dat het in de praktijk soms niet zo simpel is. Zo besloot de gemeenteraad van Gemert-Bakel enkele maanden geleden om eerder toegezegde medewerking aan de verplaatsing en uitbreiding van een varkenshouderij, te herroepen. De veehouder stapte naar de rechter en werd in het gelijk gesteld. ‘De rechter vindt dat de gemeente nu toch bij de provincie een ontheffing moet aanvragen, en de kans bestaat dat wij deze ook zullen verlenen’, zegt de gedeputeerde.

 

In Gemert-Bakel speelde volgens Van Heugten de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad een grote rol: ‘Er waren partijen die in de campagne stelling hadden genomen tegen megastallen. Zij konden niet meer terug. Uiteindelijk besloot de raad met één stem verschil: we stoppen. Maar de bestemmingsplanprocedure was al doorlopen. Dus we voelden eigenlijk al aan dat dit een geval op het randje was.’

 

Streng

 

Waar sommige gemeenten inmiddels af willen van oude toezeggingen, zijn er ook gemeenten die juist willen dat veehouders hun eerder aangekondigde plannen zo snel mogelijk realiseren. Dit omdat bij sommige geplande bedrijfsverplaatsingen locaties vrijkomen voor bijvoorbeeld woningbouw. Van Heugten stelt met klem dat alle ontheffingsaanvragen streng zullen worden beoordeeld.

 

Provinciale Staten besloten op 19 maart om het beleid aan te scherpen. Uitsluitend veehouders die reeds vóór deze datum een duidelijke gemeentelijke toezegging op zak hadden, kunnen rekenen op medewerking van de provincie. Bovendien is alleen een schriftelijke gemeentelijke toezegging niet voldoende. Alle relevante milieuwetten moeten worden nageleefd, en als dit op de beoogde locatie onmogelijk is, blijft provinciale toestemming uit.

 

Bij nieuwbouw op maagdelijke grond moet de veehouder bovendien kunnen aantonen dat hij eerst heeft gezocht naar alternatieven via bijvoorbeeld het opkopen van een bestaand bedrijf. Van Heugten wil zo snel mogelijk duidelijkheid over de te verlenen ontheffingen. ‘Hopelijk keert de rust dan terug.’

 

Meer uitbreidingen

 

De provincie Noord-Brabant moet in de toekomst mogelijk meer veebedrijven laten uitbreiden dan nu kan worden voorzien. Er is ook nog een groep die wordt omschreven als ‘autonome uitbreiders’. Dit zijn intensieve veehouderijen die al langere tijd op de huidige plek zijn gevestigd, en niet onder de Reconstructiewet vallen. Ongeveer 100 van deze bedrijven hebben uitbreidingsplannen die gedeeltelijk of helemaal door het nieuwe beleid worden gedwarsboomd. De provincie gaat er vooralsnog van uit dat ‘maar een beperkt aantal bedrijven een harde schriftelijke toezegging heeft’.

 

Op dit moment is voor deze bedrijven niets geregeld. Als Provinciale Staten deze veehouders tegemoet willen komen door ze als ‘lopende zaak’ aan te merken, dan moet de verordening Ruimte worden aangepast. Anders rest de bedrijven niets anders dan een gang naar de rechter.

Verstuur dit artikel naar Google+

Vacatures

Dossier: coronavirus

Afbeelding

 

In dit dossier leest u alle artikelen van Binnenlands Bestuur over het coronavirus.