of 65101 LinkedIn

Bonden: thuiswerkbudget voor provincieambtenaar

Een thuiswerkvergoeding, een budget voor thuiswerken en 3,5 procent loonsverhoging. En thuiswerken moet een recht worden. Dat is wat de vakbonden in de nieuwe cao provincies willen afspreken. De vakbonden, komen dit keer met een gezamenlijke inzet,

Een thuiswerkvergoeding, een budget voor thuiswerken en 3,5 procent loonsverhoging. Dat is wat de vakbonden in de nieuwe cao provincies willen zien opgenomen.

De cao provincies loopt af per 1 januari 2021. De vakbonden, die dit keer met een gezamenlijke inzet komen, gaan voor een cao met een korte looptijd. Dit in verband met de bijzondere omstandigheden – de coronacrisis.

 

Passende loonsverhoging

Voor 2021 zien de bonden graag een loonsverhoging gerealiseerd van 3,5 procent met ingang van 1 januari 2021 en een toevoeging van 100,00 euro bruto per maand aan de schaal. ‘Veel werknemers binnen de provincies en haar volgers hebben met de coronacrisis van de ene op de andere dag hun werk drastisch moeten aanpassen. Velen pasten hun thuissituatie aan en gingen thuiswerken om besmettingen tegen te gaan. Het werk en allerlei overleggen moeten op andere manieren plaatsvinden. Daarmee hebben werknemers bijgedragen aan de continuïteit van de publieke dienstverlening en de beheersing van het virus’, aldus de vakbonden. ‘Het werk is anders maar niet minder geworden. Wij zijn van mening dat daar een passende loonsverhoging bij hoort.’

 

Onkostenvergoeding

De bonden willen verder dat provincieambtenaren ‘een redelijke onkostenvergoeding’ per thuiswerkdag krijgen van 3 euro netto per werkdag. Omdat de werkgever er verantwoordelijk voor is dat de thuiswerkplek voldoet aan de Arbonormen, moeten werknemers per 5 jaar voor 1500 euro aan aankopen ten behoeve van het thuiswerken kunnen declareren.

‘De coronacrisis heeft een enorme impuls gegeven aan thuiswerken en heeft aangetoond dat dit beter werkt dan gedacht. Thuiswerken blijkt in veel gevallen erg effectief: het scheelt veel reistijd en het verhoogt de productiviteit’, stellen de bonden. Zij stellen dan ook voor het beleid te veranderen van 'thuiswerken kan', naar 'thuis (of op een andere locatie) werken is een recht'. ‘Dit hybride werken heeft de toekomst. We willen dat er onderzoek wordt gedaan naar wat werknemers nodig hebben en waar ze tegenaan lopen, zodat de juiste maatregelen afgesproken kunnen worden.’

 

Eerder stoppen

Op het vlak van vitaliteitsbeleid willen de bonden het mogelijk maken dat medewerkers zelf ervoor kunnen kiezen om eerder met pensioen te gaan. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door gebruik te maken van onder andere de fiscale regelingen. ‘Nu het fiscaal mogelijk is geworden om in plaats van 50 maximaal 100 weken verlof te sparen, moet worden onderzocht of het Individueel Keuze Budget (IKB) hiervoor ingezet zou kunnen worden’, suggereren de bonden. Daarbij denken ze bijvoorbeeld aan de bovenwettelijke vakantiedagen en de eindejaarsuitkering.

In het afgesloten pensioenakkoord wordt ruimte geboden om in het geval van zware functies eerder te kunnen stoppen met werken en daar zo min mogelijk financieel nadeel van te ondervinden. Onder ‘zware functies’ verstaan de bonden niet uitsluitend de fysiek zware functies: zij betrekken daarbij nadrukkelijk ook de psychisch zware functies. In de komende cao-periode wille ze daar generieke afspraken over maken. ‘Bijvoorbeeld kan gedacht worden aan vroegpensioen voor alle medewerkers met 45 dienstjaren in overheidsdienst.’

 

Verlofsparen

Een andere mogelijkheid die moet worden verkend, is volgens de bonden verlofsparen. ‘Te denken valt aan het kunnen opnemen van extra verlof ter voorkoming of oplossing van vitaliteitsproblemen, het faciliteren van minder werken voor oudere werknemers en het beter in balans kunnen brengen van werk en privé. Dit is een nieuw te ontwikkelen regeling, waarvan de kern is dat er jaarlijks een x-aantal uren wordt gespaard om een vitaliteitsverlofbudget op te bouwen. De bijdrage is voor alle werknemers gelijk en dus niet leeftijdgebonden. Het opgebouwde vitaliteitsverlofbudget kan door de werknemer worden ingezet voor vitaliteitsdoeleinden tijdens alle fasen van zijn werkzame leven.’

De cao-onderhandelingen beginnen 29 oktober.

 

Meer weten over thuiswerken? Neem op 16 november deel aan het (gratis) online debat De Thuiswerkende Ambtenaar

 

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Vacatures

Dossier: coronavirus

Afbeelding

 

In dit dossier leest u alle artikelen van Binnenlands Bestuur over het coronavirus.