of 59082 LinkedIn

Matt Poelmans

Drs M. J. (Matt) Poelmans is directeur Burgerlink. Eerder voerde hij in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken andere e-overheid programma’s uit zoals Burger@Overheid, Kenniscentrum Elektronische Overheid en Overheidsloket 2000. Poelmans studeerde bedrijfskunde op Nyenrode en bestuurskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is politiek actief geweest op verschillende niveaus: als fractievoorzitter in de gemeenteraad van Oegstgeest en als wethouder, als lid van Provinciale Staten van ZuidHolland en als landelijk vice-voorzitter van D66. Poelmans begon zijn loopbaan bij de Sociaal-Economische Raad (SER) waar hij diverse onderzoeks- en managementfuncties vervulde. Op dit moment is hij vice voorzitter van de stichting Waarmerk Drempelvrij.nl. 

  • Ambtenaren en social media

    4 reacties
    Rijksambtenaren worden aangemoedigd deel te nemen in sociale netwerken. De regels voor online participatie zijn niet anders dan die voor offline contacten. Bij twijfel kan men te rade gaan bij collega’s of de leidinggevende.
  • Oproep aan de EU

    Reageer
    Een groep betrokken burgers uit verschillende Europese landen die de publieke dienstverlening willen verbeteren, heeft het initiatief genomen tot een oproep aan de Europese Unie om burgers meer te betrekken bij de totstandkoming en uitvoering van overheidsbeleid. Het initiatief heeft de vorm van een Open Verklaring aan de Ministeriële Conferentie die op 18 november aanstaande in het kader van het Zweedse EU-voorzitterschap wordt gehouden in de stad Malmö.